ผลการแข่งขัน เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 128
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทรายมูล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 7 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สพป. มุกดาหาร 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปางละกอ สพป. นครราชสีมา เขต 4 90.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนไชยพร สพป. อุดรธานี เขต 4 87.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนหัวขวาวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองแหน สพป. มหาสารคาม เขต 3 85.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนงาม สพป. อำนาจเจริญ 84.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 84.33 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 83.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านจรเข้มาก สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 83.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 83.33 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. นครราชสีมา เขต 6 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านปากน้ำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านวังเวิน สพป. เลย เขต 3 82.33 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 82.33 ทอง 15  
18 โรงเรียนหนองบัวบาน สพป. ยโสธร เขต 2 82.33 ทอง 15  
19 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 82 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81.33 ทอง 20  
21 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว สพป. อุดรธานี เขต 1 80.67 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านนาแพงสงแดง สพป. ขอนแก่น เขต 2 80.67 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 80.67 ทอง 21  
24 โรงเรียนวังใหม่พัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 80.67 ทอง 21  
25 โรงเรียนบ้านพงสิม สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 80.33 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านดอนข่า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80 ทอง 26  
27 โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 5 77.67 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านบงคำ สพป. นครพนม เขต 2 76.67 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านหนองตาคง สพป. นครราชสีมา เขต 1 76.33 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 76.33 เงิน 29  
31 โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน สพป. นครราชสีมา เขต 3 76 เงิน 31  
32 โรงเรียนนาทันวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 75.67 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 75.33 เงิน 33  
34 โรงเรียนวัดทักษิณวารี สพป. สุรินทร์ เขต 1 75.33 เงิน 33  
35 โรงเรียนดงน้อยโนนสวรรค์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 75 เงิน 35  
36 โรงเรียนรัตนวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 2 74 เงิน 36  
37 โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย สพป. หนองคาย เขต 2 73 เงิน 37  
38 โรงเรียนชุนชนหนองกุงวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 72.67 เงิน 38  
39 โรงเรียนทองหลาง สพป. ขอนแก่น เขต 1 72.67 เงิน 38  
40 โรงเรียนชีพอนุสรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 72.33 เงิน 40  
41 โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สพป. อุดรธานี เขต 3 72.33 เงิน 40  
42 โรงเรียนไตรภูมิวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 71.33 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. ชัยภูมิ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน