ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 124
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 64 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 60 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา สพป. มุกดาหาร 58 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 57 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 57 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 57 เข้าร่วม 7  
10 โรงเรียนหฤทัยคริสเตียน สพป. เลย เขต 2 55 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านแข้ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 52 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 50 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ สพป. สกลนคร เขต 1 49 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี สพป. อุดรธานี เขต 1 48 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 47 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สุรินทร์ เขต 2 46 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 46 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนบ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 46 เข้าร่วม 16  
19 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 44 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านพันชนะ สพป. นครราชสีมา เขต 5 40 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนวัดสำโรง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 38 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 38 เข้าร่วม 21  
23 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก สพป. อุดรธานี เขต 3 37 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 สพป. นครราชสีมา เขต 4 37 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนบ้านนาซอ สพป. สกลนคร เขต 3 36 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 36 เข้าร่วม 25  
27 โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ สพป. อุดรธานี เขต 2 36 เข้าร่วม 25  
28 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด สพป. เลย เขต 1 35 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 35 เข้าร่วม 28  
30 โรงเรียนบ้านหยวก สพป. อุดรธานี เขต 4 35 เข้าร่วม 28  
31 โรงเรียนบ้านกุดกุง (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 34 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง สพป. นครราชสีมา เขต 7 33 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนบ้านคำไผ่ สพป. บึงกาฬ 32 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนบ้านหนองสระพัง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 32 เข้าร่วม 33  
35 โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 32 เข้าร่วม 33  
36 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 31 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 30 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) สพป. ขอนแก่น เขต 1 29 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 6 28 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนอนุบาลชำนิ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 27 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ้านศิลาทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 26 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนธารน้ำใจ สพป. นครพนม เขต 1 25 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 24 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 4 24 เข้าร่วม 43  
45 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 23 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 23 เข้าร่วม 45  
47 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สพป. มหาสารคาม เขต 2 22 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 21 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนบ้านปอพราน สพป. นครราชสีมา เขต 2 21 เข้าร่วม 48  
50 โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง สพป. หนองคาย เขต 1 21 เข้าร่วม 48  
51 โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 19 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนบ้านเชียงยืน สพป. มหาสารคาม เขต 3 19 เข้าร่วม 51  
53 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) สพป. นครพนม เขต 2 18 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนบ้านหนองแต้ สพป. ขอนแก่น เขต 4 17 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) สพป. อำนาจเจริญ 16 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนบ้านดงกำพี้ สพป. หนองคาย เขต 2 13 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 3 13 เข้าร่วม 56  
58 โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า สพป. ยโสธร เขต 2 13 เข้าร่วม 56  
59 โรงเรียนด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 10 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 8 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 5 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน