ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 123
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 98.02 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 98.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 98 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 97 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 97 ทอง 5  
7 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 96 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 96 ทอง 7  
9 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 95 ทอง 9  
10 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 95 ทอง 9  
11 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 94 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 94 ทอง 11  
13 โรงเรียนเอกปัญญา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน สพป. นครราชสีมา เขต 3 89.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา สพป. นครพนม เขต 2 89 ทอง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 88.50 ทอง 16  
17 โรงเรียนฮั่วเคี้ยว สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 88 ทอง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 87 ทอง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 87 ทอง 18  
20 โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 86 ทอง 20  
21 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 20  
22 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 86 ทอง 20  
23 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 85 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านบุฉนวน สพป. ชัยภูมิ เขต 3 84.50 ทอง 24  
25 โรงเรียนกมลาลักษณ์วังสามหมอ สพป. อุดรธานี เขต 2 84 ทอง 25  
26 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 83.50 ทอง 27  
28 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 83 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(อำเภอภูเขียว) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 81 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 30  
31 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 80 ทอง 30  
32 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 30  
33 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 30  
34 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 79.50 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม สพป. ยโสธร เขต 1 79 เงิน 35  
36 โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 79 เงิน 35  
37 โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 7 78.50 เงิน 37  
38 โรงเรียนนิภาศิริ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 77 เงิน 38  
39 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 77 เงิน 38  
40 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี สพป. มุกดาหาร 74.50 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านคูสะคาม สพป. สกลนคร เขต 3 74 เงิน 41  
42 โรงเรียนชุมชนหนองเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 5 73.50 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านกุดปราสาท สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 70.50 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส สพป. ขอนแก่น เขต 4 69.50 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนบ้านคำมณี สพป. อุบลราชธานี เขต 2 68 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนบ้านคำภู สพป. บึงกาฬ 64.50 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา สพป. ยโสธร เขต 2 61 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนบ้านตะโกทุ่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 61 ทองแดง 47  
49 โรงเรียนบ้านสำโรง(สนม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 60.50 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนบ้านหินเพิง สพป. นครราชสีมา เขต 5 60 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนบ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 60 ทองแดง 50  
52 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 59 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 2 สพป. สุรินทร์ เขต 3 57.50 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนบ้านหันใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 3 57 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 57 เข้าร่วม 54  
56 โรงเรียนอนุบาลกู่แก้ว สพป. อุดรธานี เขต 3 57 เข้าร่วม 54  
57 โรงเรียนบ้านนานวล สพป. อุบลราชธานี เขต 4 55 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง สพป. หนองคาย เขต 2 44.50 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 39 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 36 เข้าร่วม 60  

หมายเหตุ : ใส่จุดทศนิยมผิดหลัก

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน