ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 012
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ่อพันขันวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยทม สพป. อำนาจเจริญ 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง สพป. อุดรธานี เขต 2 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบัวดงมันวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนท่าแร่วิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองทราย สพป. นครราชสีมา เขต 3 90 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง สพป. อุดรธานี เขต 4 90 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ชัย สพป. ขอนแก่น เขต 4 90 ทอง 6  
10 โรงเรียนบ้านม่วงงาม สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 90 ทอง 6  
11 โรงเรียนบ้านสะแร สพป. สุรินทร์ เขต 3 90 ทอง 6  
12 โรงเรียนบ้านหนองแจง สพป. นครราชสีมา เขต 1 90 ทอง 6  
13 โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง สพป. เลย เขต 2 90 ทอง 6  
14 โรงเรียนบ้านโสกกล้า สพป. หนองคาย เขต 1 90 ทอง 6  
15 โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 90 ทอง 6  
16 โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง สพป. มหาสารคาม เขต 3 88 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านจรเข้มาก สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 88 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. ยโสธร เขต 2 88 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านตาลชุม สพป. หนองคาย เขต 2 88 ทอง 16  
20 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 88 ทอง 16  
21 โรงเรียนบ้านนาสิงห์ สพป. บึงกาฬ 88 ทอง 16  
22 โรงเรียนบ้านพยอม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88 ทอง 16  
23 โรงเรียนบ้านสามขา สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 88 ทอง 16  
24 โรงเรียนบ้านอีต้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง 16  
25 โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 16  
26 โรงเรียนหนองหลวง-ชั่งสี่ สพป. เลย เขต 3 88 ทอง 16  
27 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 86 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านขุนไชยทอง สพป. สุรินทร์ เขต 2 86 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านดง สพป. นครพนม เขต 2 86 ทอง 27  
30 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 2 86 ทอง 27  
31 โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง 27  
32 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป. ชัยภูมิ เขต 3 86 ทอง 27  
33 โรงเรียนบ้านโสก สพป. มุกดาหาร 86 ทอง 27  
34 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง 27  
35 โรงเรียนนางามวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 84 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านทรายมูล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84 ทอง 35  
37 โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด สพป. ยโสธร เขต 1 84 ทอง 35  
38 โรงเรียนบ้านผึ้งโดม สพป. อุบลราชธานี เขต 4 84 ทอง 35  
39 โรงเรียนบ้านม่วงกุล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84 ทอง 35  
40 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. ขอนแก่น เขต 1 84 ทอง 35  
41 โรงเรียนบ้านโนนตูม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 84 ทอง 35  
42 โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 2 84 ทอง 35  
43 โรงเรียนอนุบาลสุดรัก สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง 35  
44 โรงเรียนน้ำยืน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สุรินทร์ เขต 1 82 ทอง 44  
46 โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 82 ทอง 44  
47 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 44  
48 โรงเรียนบ้านโพน(เชียงคาน) สพป. เลย เขต 1 78 เงิน 48  
49 โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 77 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านโนนสง่า สพป. ชัยภูมิ เขต 2 76 เงิน 50  
51 โรงเรียนวัดบ้านหนองคู สพป. นครราชสีมา เขต 7 76 เงิน 50  
52 โรงเรียนบ้านดอนทอย สพป. สกลนคร เขต 3 75 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านตาหล่ำ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 75 เงิน 52  
54 โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง สพป. นครราชสีมา เขต 5 75 เงิน 52  
55 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 75 เงิน 52  
56 โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 6 75 เงิน 52  
57 โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 75 เงิน 52  
58 โรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) สพป. ขอนแก่น เขต 3 72 เงิน 58  
59 โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง สพป. อุดรธานี เขต 3 72 เงิน 58  
60 โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย สพป. อุดรธานี เขต 1 72 เงิน 58  
61 โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ สพป. สกลนคร เขต 2 72 เงิน 58  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน