ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 103
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคำบง สพป. ขอนแก่น เขต 4 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี สพป. นครราชสีมา เขต 5 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 89 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 89 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านกุดแก สพป. เลย เขต 2 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88 ทอง 7  
10 โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 88 ทอง 7  
11 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป. นครพนม เขต 1 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. หนองคาย เขต 2 87 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านโสมน สพป. สุรินทร์ เขต 2 87 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. นครพนม เขต 2 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก สพป. อุดรธานี เขต 3 85 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านนาทราย สพป. บึงกาฬ 85 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ สพป. ขอนแก่น เขต 3 85 ทอง 14  
18 โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลา สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง 14  
19 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านดินจี่ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม(ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 84 ทอง 19  
22 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม สพป. สุรินทร์ เขต 3 84 ทอง 19  
23 โรงเรียนบ้านกกดู่ สพป. เลย เขต 1 83 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง สพป. มุกดาหาร 83 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านหนองลาด สพป. สกลนคร เขต 3 83 ทอง 23  
26 โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 83 ทอง 23  
27 โรงเรียนบ้านหินโงม สพป. อุดรธานี เขต 1 83 ทอง 23  
28 โรงเรียนบ้านดงหวาย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 81 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 81 ทอง 28  
30 โรงเรียนราษฎร์สโมสร สพป. นครราชสีมา เขต 7 81 ทอง 28  
31 โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง 28  
32 โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 3 81 ทอง 28  
33 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 80 ทอง 33  
34 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 80 ทอง 33  
35 โรงเรียนโนนคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง 33  
36 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 78 เงิน 36  
37 โรงเรียนด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 78 เงิน 36  
38 โรงเรียนบ้านตากแดด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 78 เงิน 36  
39 โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ สพป. ขอนแก่น เขต 1 78 เงิน 36  
40 โรงเรียนหนองแวงเหนือ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 77 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 75 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน สพป. มหาสารคาม เขต 3 75 เงิน 41  
43 โรงเรียนบ้านหัวขัว สพป. อุดรธานี เขต 4 75 เงิน 41  
44 โรงเรียนอนุบาลพยุห์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 75 เงิน 41  
45 โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 73 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง สพป. หนองคาย เขต 1 73 เงิน 45  
47 โรงเรียนบ้านกุดเลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 73 เงิน 45  
48 โรงเรียนบ้านดงกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 73 เงิน 45  
49 โรงเรียนบ้านสะพาน สพป. นครราชสีมา เขต 1 73 เงิน 45  
50 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล สพป. อุบลราชธานี เขต 4 73 เงิน 45  
51 โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป. ยโสธร เขต 2 73 เงิน 45  
52 โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ สพป. สกลนคร เขต 2 73 เงิน 45  
53 โรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 73 เงิน 45  
54 โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 73 เงิน 45  
55 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 71 เงิน 55  
56 โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 68 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 68 ทองแดง 56  
58 โรงเรียนบ้านตะโกโคก สพป. นครราชสีมา เขต 6 68 ทองแดง 56  
59 โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) สพป. นครราชสีมา เขต 4 68 ทองแดง 56  
60 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน สพป. นครราชสีมา เขต 2 68 ทองแดง 56  
61 โรงเรียนบ้านหินโคน สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 68 ทองแดง 56  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน