ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 102
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปะหละ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโพนโก สพป. สุรินทร์ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด สพป. อุดรธานี เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ สพป. สกลนคร เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 83.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 82.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน สพป. อุดรธานี เขต 3 81.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองหมู สพป. บึงกาฬ 81.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหินโงม สพป. อุดรธานี เขต 1 81.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย สพป. หนองคาย เขต 2 80.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนชุมชนชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 80.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 80.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านพระแก้ว สพป. สุรินทร์ เขต 3 80 ทอง 18  
19 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 78.80 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านดินจี่ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 78.60 เงิน 20  
21 โรงเรียนวานิชวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 78 เงิน 21  
22 โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 4 77.80 เงิน 22  
23 โรงเรียนอนุบาลแคนดง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 77.60 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านตาแท่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 77.20 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านโนนตูม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 77 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านคำบง สพป. ขอนแก่น เขต 4 76.80 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 76.60 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านห้วยหิน สพป. มหาสารคาม เขต 2 76.40 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านโคกพระ สพป. สุรินทร์ เขต 1 76 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 75.80 เงิน 30  
31 โรงเรียนอนุบาลชื่นชม สพป. มหาสารคาม เขต 3 75.60 เงิน 31  
32 โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม สพป. ยโสธร เขต 1 75.20 เงิน 32  
33 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 75 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต 2 74.80 เงิน 34  
35 โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 74.60 เงิน 35  
36 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 74.40 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ สพป. มุกดาหาร 73.80 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย สพป. ยโสธร เขต 2 73.60 เงิน 38  
39 โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 7 73.40 เงิน 39  
40 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก สพป. อำนาจเจริญ 72.80 เงิน 40  
41 โรงเรียนวัดโคกสะอาด สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 68.80 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 68.60 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 68.40 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ สพป. สกลนคร เขต 3 68 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 67.60 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนสามสวนวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 66.60 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 66.40 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง สพป. เลย เขต 2 66.20 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนบ้านหนองตะครอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 66 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน สพป. นครราชสีมา เขต 2 65.80 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนป่าสักวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 65.60 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 65.20 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล สพป. ขอนแก่น เขต 3 65 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 64.60 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนบ้านโคกสีแก้ว สพป. อุดรธานี เขต 4 64.40 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนอนุบาลพยุห์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 64.20 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 63.60 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนอนุบาลอรุณโรจน์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 63.20 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 63 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน สพป. ขอนแก่น เขต 1 62 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 60 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน