ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 101
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนจิก(เดชอุดม) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสงเปือย สพป. สกลนคร เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเตาบ่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 87.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านขุยวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 87.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 87.33 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 2 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเตาแดก สพป. สุรินทร์ เขต 3 86.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำมูล สพป. ขอนแก่น เขต 4 85.66 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 สพป. สุรินทร์ เขต 2 85.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดิน สพป. บึงกาฬ 85.33 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านนางาม สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านดูนบักตู้โนนตาแสง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 84.66 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 84.66 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญ สพป. อุดรธานี เขต 4 84.66 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน สพป. สกลนคร เขต 2 84.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84.33 ทอง 16  
18 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 83.66 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านตาเหล็ง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 83 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านโสน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 83 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านทวารไพร สพป. สุรินทร์ เขต 1 82 ทอง 21  
22 โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 81.66 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 81.66 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 81.33 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81.33 ทอง 24  
26 โรงเรียนโนนรังหนองผือวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 81.33 ทอง 24  
27 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด สพป. นครพนม เขต 1 80.33 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด สพป. ชัยภูมิ เขต 3 80 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ สพป. สกลนคร เขต 1 78.33 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 78 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านสายนาดงอุปถัมภ์ สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน 31  
33 โรงเรียนวัดพลสุวรรณ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 77.66 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 3 77.33 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย สพป. นครพนม เขต 2 77.33 เงิน 34  
36 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. เลย เขต 2 77 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านมะเริง สพป. นครราชสีมา เขต 5 75.33 เงิน 37  
38 โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 75.33 เงิน 37  
39 โรงเรียนบ้านกระทิง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 75 เงิน 39  
40 โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 74.66 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว สพป. ชัยภูมิ เขต 1 73 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านหนองม้า สพป. นครราชสีมา เขต 1 72.33 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 72 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านโคกกะทอ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 67.33 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนบ้านหมูม้น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 66 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนบ้านนาโคก สพป. หนองคาย เขต 1 65.66 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 64.66 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนกุดแคนโนนมันปลา สพป. หนองคาย เขต 2 62.33 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนบ้านกุดรู สพป. ขอนแก่น เขต 3 - -  
50 โรงเรียนบ้านนาถ่อน สพป. มุกดาหาร - -  
51 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. อุดรธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน