ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 001
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว สพป. อำนาจเจริญ 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองแสงคำ สพป. สกลนคร เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเสาขวัญกุดก้อม สพป. สกลนคร เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านตาดซ้อ สพป. เลย เขต 1 94 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านตาสุด สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 94 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านวังมน สพป. ชัยภูมิ เขต 3 94 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านหนองกง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 94 ทอง 4  
9 โรงเรียนบ้านหนองจูบ สพป. สุรินทร์ เขต 3 94 ทอง 4  
10 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. นครพนม เขต 2 93 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านตายอย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 93 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด สพป. อุดรธานี เขต 3 93 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านระกา(สนง.สลากฯ) สพป. สุรินทร์ เขต 1 93 ทอง 10  
14 โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 93 ทอง 10  
15 โรงเรียนบ้านวังยาง สพป. นครพนม เขต 1 93 ทอง 10  
16 โรงเรียนบ้านหนองสะมอน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 93 ทอง 10  
17 โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 93 ทอง 10  
18 โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 93 ทอง 10  
19 โรงเรียนบ้านโคกศรี สพป. ยโสธร เขต 2 93 ทอง 10  
20 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. อุดรธานี เขต 4 93 ทอง 10  
21 โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไค สพป. มหาสารคาม เขต 2 93 ทอง 10  
22 โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก สพป. นครราชสีมา เขต 2 92 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองตอ สพป. นครราชสีมา เขต 4 92 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านเซิม สพป. หนองคาย เขต 2 92 ทอง 22  
25 โรงเรียนบ้านแหลมทอง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง 22  
26 โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 92 ทอง 22  
27 โรงเรียนวัดบ้านนางิ้ว สพป. นครราชสีมา เขต 7 92 ทอง 22  
28 โรงเรียนหมู่บ้่านทับทิมสยาม 07 สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 92 ทอง 22  
29 โรงเรียนอนุบาลชำนิ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 92 ทอง 22  
30 โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 92 ทอง 22  
31 โรงเรียนด่านขุนทด สพป. นครราชสีมา เขต 5 91 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครราชสีมา เขต 6 91 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติ สพป. ขอนแก่น เขต 4 91 ทอง 31  
34 โรงเรียนบ้านหมากแข้งกกกอก สพป. เลย เขต 2 91 ทอง 31  
35 โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 91 ทอง 31  
36 โรงเรียนบ้านห้วยติ้ว สพป. เลย เขต 3 91 ทอง 31  
37 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทุ่งมน สพป. ขอนแก่น เขต 3 91 ทอง 31  
38 โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 91 ทอง 31  
39 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 90 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90 ทอง 39  
41 โรงเรียนบ้านท่าแร่ สพป. อุดรธานี เขต 2 90 ทอง 39  
42 โรงเรียนบ้านนาต้อง สพป. บึงกาฬ 90 ทอง 39  
43 โรงเรียนบ้านนาเลิง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90 ทอง 39  
44 โรงเรียนบ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 90 ทอง 39  
45 โรงเรียนบ้านสังข์(ศรีเมืองราษฏร์สามัคคี) สพป. ยโสธร เขต 1 90 ทอง 39  
46 โรงเรียนบ้านหนองกา "ประชารัฐพิทยา" สพป. สุรินทร์ เขต 2 90 ทอง 39  
47 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 90 ทอง 39  
48 โรงเรียนบ้านโคกยาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 90 ทอง 39  
49 โรงเรียนบ้านโนนแท่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 90 ทอง 39  
50 โรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ชมค.(ร.ร.บ้านชัยศรีสุข,ร.ร.มิตรมวลชน5ฯและ ร.ร.คำบอนวิทยาสรรพ์) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 90 ทอง 39  
51 โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม สพป. สกลนคร เขต 1 89 ทอง 51  
52 โรงเรียนบ้านกุดเม็ก สพป. มหาสารคาม เขต 3 89 ทอง 51  
53 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์สินเจริญ สพป. อุดรธานี เขต 1 89 ทอง 51  
54 โรงเรียนบ้านฉนวน(อำเภอเกษตรสมบูรณ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 89 ทอง 51  
55 โรงเรียนบ้านพังคอง สพป. มุกดาหาร 89 ทอง 51  
56 โรงเรียนบ้านระเริง สพป. นครราชสีมา เขต 3 89 ทอง 51  
57 โรงเรียนบ้านหนองม้า สพป. นครราชสีมา เขต 1 89 ทอง 51  
58 โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 89 ทอง 51  
59 โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน สพป. มหาสารคาม เขต 1 89 ทอง 51  
60 โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 89 ทอง 51  
61 โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สพป. ขอนแก่น เขต 2 89 ทอง 51  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน