สูจิบัตรการแข่งขัน
1 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
2 ภาษาไทย
3 คณิตศาสตร์
4 วิทยาศาสตร์/นักบินน้อย สพฐ.
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
6 สุขศึกษา และพลศึกษา
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ดนตรีนาฏศิลป์
8 ภาษาต่างประเทศ
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
10 คอมพิวเตอร์หุ่นยนต์
11 เรียนรวม
12 การงานอาชีพ
   
วันศุกร์ ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 17:06 น.