::sp-center

ผลการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

 

014 การงานอาชีพ

1.  001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 2.  006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
3.  003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 4.  004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
5.  012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 6.  013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
7.  018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 8.  019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
9.  022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 10.  023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
11.  026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 12.  027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
13.  734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 14.  034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
15.  048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 16.  050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
17.  067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 18.  068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คลิก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]