การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 026
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองขวาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเพียแก้ว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 105
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตะแบงสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 80.50 ทอง ชนะเลิศ


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 243
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทศพรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองปุน สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 181
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองไผ่เบญจมิตร สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 84 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตาหล่ำ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดหงษ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองบัวแดง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 78 เงิน 4
5 วัดเทพรังษี สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 77 เงิน 5
6 บ้านสระบัว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 76 เงิน 6
7 บ้านหนองดุม สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 58.79 เข้าร่วม 7
8 บ้านหนองกับ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 55.64 เข้าร่วม 8
9 บ้านดอน สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 51.22 เข้าร่วม 9
10 บ้านหัวฝาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 51.10 เข้าร่วม 10
11 บ้านหนองยาง-หนองจาน สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 49.91 เข้าร่วม 11
12 วัดบัวทอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 48.95 เข้าร่วม 12
13 วัดฤาษีสถิต สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 39.86 เข้าร่วม 13
14 บ้านท่าม่วง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 39.39 เข้าร่วม 14
15 บ้านสตึก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 36.86 เข้าร่วม 15
16 วัดบุปผาราม สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 36.01 เข้าร่วม 16
17 วัดสระบัว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 35.87 เข้าร่วม 17
18 บ้านเมืองแก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 35.83 เข้าร่วม 18
19 ชุมชนบ้านดอนมนต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 30 เข้าร่วม 19
20 บ้านคูบอน สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 325
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสตึก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตามา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนค้อ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 345
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสตึก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 93 ทอง ชนะเลิศ


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 017
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านซาดหัวหนองแคน สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 98 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดท่าเรียบ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านหายโศก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านทองหลาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 89 ทอง 4
5 อนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 88 ทอง 5
6 บ้านหัวฝาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 87 ทอง 6
7 วัดท่าเยี่ยม สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 85 ทอง 7
8 บ้านทุ่งวัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 84 ทอง 8
9 บ้านชุมแสง(สตึก 6) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 82 ทอง 9
10 ทศพรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 81 ทอง 10
11 บ้านสาวเอ้ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 - -
12 วัดสุคันธารมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 - -


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 016
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหัวฝาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 93 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดท่าเรียบ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกระสัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 88 ทอง 4
5 บ้านสตึก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 87 ทอง 5
6 บ้านซาดหัวหนองแคน สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 86 ทอง 6
7 บ้านหนองติ้ว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 85 ทอง 7
8 บ้านโจด สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 84 ทอง 8
9 บ้านหนองนกเกรียน สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 83 ทอง 9
10 บ้านโนนธาตุ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 82 ทอง 10
11 วัดโพธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 80 ทอง 11
12 ทศพรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 78 เงิน 12
13 บ้านทองหลาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 75 เงิน 13
14 บ้านสาวเอ้ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 - -


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 085
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านท่าม่วง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 97.25 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหัวฝาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านหนองขมาร สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อมรสิริสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 87.50 ทอง 4
5 วัดบ้านปะเคียบ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 87.25 ทอง 5
6 บ้านสาวเอ้ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 85.50 ทอง 6
7 ชุมชนบ้านหายโศก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 79.25 เงิน 7
8 บ้านหนองปุน สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 75.25 เงิน 8
9 บ้านคูณสระแก้ว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 71.75 เงิน 9
10 อนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 68 ทองแดง 10
11 บ้านหนองใหญ่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 66 ทองแดง 11
12 ชุมชนบ้านดอนมนต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 65.25 ทองแดง 12
13 บ้านยางทะเล สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 37.50 เข้าร่วม 13
14 บ้านหนองไผ่เบญจมิตร สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 37.25 เข้าร่วม 14
15 บ้านเพียแก้ว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 36.75 เข้าร่วม 15
16 บ้านหนองเชือก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 35.25 เข้าร่วม 16
17 วัดบัวทอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 35 เข้าร่วม 17


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 605
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทศพรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 98 ทอง ชนะเลิศ
2 อมรสิริสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแคน สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโคกกุง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 89 ทอง 4
5 บ้านคูณสระแก้ว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 88 ทอง 5
6 ชุมชนบ้านดอนมนต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 87 ทอง 6
7 บ้านคูบัว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 86 ทอง 7
8 บ้านโคกสิงห์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 85 ทอง 8
9 บ้านยางทะเล สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 84 ทอง 9
10 วัดสุคันธารมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 83 ทอง 10
11 บ้านดงยายเภา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 82 ทอง 11
12 บ้านโนนยาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 81 ทอง 12
13 บ้านเมืองแก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 80 ทอง 13


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 331
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตามา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 89 ทอง ชนะเลิศ


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 314
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตามา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสตึก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ทศพรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนนค้อ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 327
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตามา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสตึก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 328
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองนกเกรียน สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 82 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสาวเอ้ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 329
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตามา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสาวเอ้ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสตึก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 755
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทศพรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 92 ทอง ชนะเลิศ


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 756
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทศพรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 92 ทอง ชนะเลิศ


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 330
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองนกเกรียน สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 - -


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 247
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนยาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 335
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านพรสำราญ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเสม็ด(สตึก 6) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสาวเอ้ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 316
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสตึก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตามา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนค้อ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 333
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตามา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสตึก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 604
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดหงษ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 93.25 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองนกเกรียน สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดสระบัว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 85.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลคูเมือง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 85 ทอง 4
5 บ้านหัวช้าง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 84.50 ทอง 5
6 บ้านโนนยาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 83.75 ทอง 6
7 วัดชัยสมพร สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 83 ทอง 7
8 วัดราษฎร์สามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 82.25 ทอง 8
9 วัดบ้านสวายตางวน สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 81.75 ทอง 9
10 บ้านบุ่งเบา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 80.75 ทอง 10
11 บ้านสระบัว2 สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 79.25 เงิน 11
12 บ้านหนองปุน สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 79 เงิน 12
13 อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 78.75 เงิน 13
14 บ้านวังปลัด สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 78.25 เงิน 14
15 บ้านตูม สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 77.75 เงิน 15
16 บ้านหนองหญ้าคา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 76.75 เงิน 16
17 บ้านร่อนทอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 75.25 เงิน 17
18 บ้านกอกดอนพยอม สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 72.75 เงิน 18
19 อนุบาลทรัพย์ปัญญา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 0 เข้าร่วม


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 028
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเขว้า สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสตึก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลทรัพย์ปัญญา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 85 ทอง 4
5 บ้านทุ่งวัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 78 เงิน 5
6 บ้านปรือเกียน สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 76 เงิน 6
7 บ้านหินเหล็กไฟ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 75 เงิน 7
8 อนุบาลพุทไธสง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 74 เงิน 8
9 บ้านป่าหนาม สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 73 เงิน 9
10 อนุบาลนาโพธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 72 เงิน 10
11 บ้านหนองเชือก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 69 ทองแดง 11
12 วัดโพธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 68 ทองแดง 12
13 บ้านทองหลาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 - -
14 อนุบาลคูเมือง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 - -


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 142
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้าน กม.ศูนย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 88.15 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลทรัพย์ปัญญา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 87.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลพุทไธสง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 85.85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลนาโพธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 85.48 ทอง 4
5 อนุบาลคูเมือง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 83.14 ทอง 5
6 บ้านทุ่งวัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 82.56 ทอง 6
7 บ้านหัวฝาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 80.99 ทอง 7
8 อนุบาลแคนดง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 80.16 ทอง 8
9 โนนมาลัยหัวฝาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 80.11 ทอง 9
10 บ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 78.56 เงิน 10
11 บ้านเขว้า สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 77.99 เงิน 11
12 บ้านปะคำดง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 77.40 เงิน 12
13 บ้านหนองขวาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 76.70 เงิน 13
14 บ้านเสม็ดสถาปัตย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 76.70 เงิน 13
15 วัดหงษ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 75.70 เงิน 15
16 บ้านหนองใหญ่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 75.11 เงิน 16
17 วัดสระจันทร์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 70.99 เงิน 17
18 วัดโพธิ์ชัย สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 70.98 เงิน 18


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 326
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคูณสระแก้ว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 94 ทอง ชนะเลิศ


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 317
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคูบัว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 89 ทอง ชนะเลิศ


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 323
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสตึก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตามา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 324
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคูณสระแก้ว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 94.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคูบัว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 85.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 770
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองไผ่เบญจมิตร สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดงยายเภา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคูณสระแก้ว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านทุ่งวัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 89 ทอง 4
5 อมรสิริสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 89 ทอง 4
6 บ้านเมืองแก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 88 ทอง 6
7 ชุมชนบ้านดอนมนต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 87 ทอง 7
8 บ้านเพียแก้ว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 87 ทอง 7
9 บ้านซาดหัวหนองแคน สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 86 ทอง 9
10 บ้านท่าม่วง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 84 ทอง 10
11 วัดบ้านปะเคียบ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 83 ทอง 11
12 ชุมชนบ้านหนองขมาร สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 82 ทอง 12
13 บ้านหัวฝาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 80 ทอง 13