สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 ทศพรวิทยา 15 12 10 37
2 บ้านสตึก 15 11 5 31
3 อนุบาลพุทไธสง 11 4 12 27
4 บ้านหัวฝาย 8 15 8 31
5 อนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 8 8 6 22
6 อมรสิริสามัคคี 8 3 0 11
7 อนุบาลทรัพย์ปัญญา 7 6 1 14
8 บ้านตามา 7 3 0 10
9 บ้านหนองไผ่เบญจมิตร 6 1 2 9
10 บ้านโคกกุง 5 4 3 12
11 บ้านคูบัว 5 2 3 10
12 อนุบาลแคนดง 5 1 5 11
13 บ้านหนองปุน 5 1 1 7
14 อนุบาลคูเมือง 4 7 1 12
15 บ้านซาดหัวหนองแคน 4 3 2 9
16 วัดหงษ์ 4 2 4 10
17 บ้านเขว้า 4 2 3 9
18 บ้านโนนเจริญ 4 2 1 7
19 บ้านพรสำราญ 4 0 0 4
20 บ้านโศกนาคท่าม่วง 4 0 0 4
21 บ้านสระกุด 3 6 2 11
22 บ้านหนองใหญ่ 3 5 2 10
23 วัดบ้านปะเคียบ 3 2 2 7
24 บ้านคูณสระแก้ว 3 1 4 8
25 บ้านหนองม่วง 3 1 1 5
26 บ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 3 1 1 5
27 บ้านคูขาด 3 0 2 5
28 วัดพลสุวรรณ 3 0 0 3
29 ชุมชนบ้านหายโศก 2 4 5 11
30 บ้านสาวเอ้ 2 4 2 8
31 บ้านเพียแก้ว 2 3 4 9
32 บ้านเสม็ด(สตึก 6) 2 3 2 7
33 อนุบาลนาโพธิ์ 2 2 5 9
34 วัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) 2 2 1 5
35 บ้านปลัดมุม 2 2 0 4
36 บ้านหนองน้ำขุ่น 2 2 0 4
37 บ้านตาหล่ำ 2 2 0 4
38 บ้านหัวช้าง 2 1 3 6
39 บ้านทุ่งวัง 2 1 2 5
40 บ้านหนองหญ้าคา 2 1 1 4
41 วัดสิริมงคล 2 1 1 4
42 บ้านกอกโคกวิทยา 2 1 1 4
43 บ้านหนองบัว 2 1 0 3
44 บ้านหนองขวาง 2 1 0 3
45 วัดสุคันธารมย์ 2 0 2 4
46 บ้านปะคำสำโรง 2 0 1 3
47 บ้านขาม 1 3 2 6
48 บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) 1 3 2 6
49 ชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 3 1 5
50 บ้านดงยายเภา 1 3 1 5
51 บ้านโนนยาง 1 2 1 4
52 บ้านหินเหล็กไฟ 1 2 1 4
53 บ้านตะแบงสามัคคี 1 2 1 4
54 บ้านโสกแต้ 1 2 0 3
55 จุฬางกูรวิทยา 1 2 0 3
56 บ้านชุมแสง(สตึก 6) 1 1 2 4
57 บ้านเมืองแก 1 1 1 3
58 วัดฤาษีสถิต 1 1 1 3
59 บ้านท่าม่วง 1 1 1 3
60 วัดท่าเรียบ 1 1 1 3
61 วัดสระบัว 1 1 1 3
62 บ้านทองหลาง 1 1 1 3
63 บ้านหนองแวง 1 1 1 3
64 บ้านหนองบัวแดง 1 1 1 3
65 บ้านหนองนกเกรียน 1 1 0 2
66 บ้านกระสัง 1 1 0 2
67 บ้านนาลาว 1 0 2 3
68 บ้านโนนสมบูรณ์ 1 0 2 3
69 บ้านกระทุ่ม 1 0 2 3
70 วัดอิสาณ 1 0 2 3
71 วัดท่าเยี่ยม 1 0 1 2
72 ไตรคามศรีอนุสรณ์ 1 0 1 2
73 บ้านดงพลอง 1 0 1 2
74 บ้านโนนกลาง 1 0 1 2
75 บ้านหนองดุม 1 0 1 2
76 บ้านเป้า(สุทธิสารอุทิศ) 1 0 1 2
77 บ้านท่าเรือ 1 0 1 2
78 อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) 1 0 1 2
79 วัดเทพประดิษฐ์ 1 0 0 1
80 บ้าน กม.ศูนย์ 1 0 0 1
81 วัดหลักศิลา 1 0 0 1
82 บ้านโคกเมือง 1 0 0 1
83 บ้านโจด 1 0 0 1
84 บ้านหนองรัก 1 0 0 1
85 บ้านยางน้ำใส 1 0 0 1
86 วัดธรรมประสิทธิ์ 1 0 0 1
87 วัดศรีสุนทร 1 0 0 1
88 บ้านหนองเชือก 0 2 6 8
89 บ้านหนองการะโก 0 2 2 4
90 วัดบ้านพลับ 0 2 2 4
91 บ้านโคกสิงห์ 0 2 1 3
92 บ้านแคน 0 2 1 3
93 วัดเทพรังษี 0 2 0 2
94 บ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 0 2 0 2
95 วัดบ้านสวายตางวน 0 2 0 2
96 วัดบ้านสำราญราษฏร์ 0 2 0 2
97 ชุมชนบ้านหนองขมาร 0 1 1 2
98 บ้านหนองไผ่ (สตึก 6) 0 1 1 2
99 บ้านข่อย 0 1 1 2
100 สามัคคีเทพอำนวย 0 1 1 2
101 สามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง 0 1 1 2
102 วัดสมณาวาส 0 1 1 2
103 บ้านหนองหว้า 0 1 0 1
104 วัดราษฎร์สามัคคี 0 1 0 1
105 วัดวรดิษฐ์ 0 1 0 1
106 บ้านสระปะคำถาวร 0 1 0 1
107 ตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ 0 1 0 1
108 บ้านหญ้าคา 0 1 0 1
109 บ้านละกอ 0 1 0 1
110 บ้านขี้เหล็ก 0 1 0 1
111 โนนมาลัยหัวฝาย 0 0 3 3
112 บ้านหนองติ้ว 0 0 2 2
113 บ้านยางทะเล 0 0 2 2
114 บ้านดอน 0 0 2 2
115 วัดโพธิ์ 0 0 1 1
116 บ้านจิก 0 0 1 1
117 บ้านร่อนทอง 0 0 1 1
118 บ้านขามพิมาย 0 0 1 1
119 บ้านโนนธาตุ 0 0 1 1
120 บ้านบุ่งเบา 0 0 1 1
121 บ้านโคกสุพรรณ 0 0 1 1
122 วัดสระจันทร์ 0 0 1 1
123 วัดบ้านเบาน้อย 0 0 1 1
124 วัดพนมวัน 0 0 1 1
125 บ้านยางนกคู่ 0 0 1 1
126 บ้านหนองสองห้อง 0 0 1 1
127 บ้านหนองกับ 0 0 1 1
128 บ้านปะคำดง 0 0 1 1
129 บ้านหนองดุมหัวช้าง(ราษฎร์พัฒนา) 0 0 1 1
130 อนุบาลสายสัมพันธ์ 0 0 1 1
131 บ้านหนองปลาแดก 0 0 1 1
132 ชุมชนบ้านสะแก 0 0 1 1
133 วัดโพธิ์ชัย 0 0 1 1
134 บ้านหนองแคน 0 0 1 1
135 วัดบัวทอง 0 0 0 0
136 บ้านโนนค้อ 0 0 0 0
137 บ้านดงเค็ง 0 0 0 0
138 บ้านหนองครก 0 0 0 0
139 บ้านสำโรงพิมาน 0 0 0 0
140 บ้านหนองตาด 0 0 0 0
141 บ้านป่าหนาม 0 0 0 0
142 พอดีวิทยา 0 0 0 0
143 บ้านตูม 0 0 0 0
144 บ้านกอกดอนพยอม 0 0 0 0
145 อนุบาลวันนา 0 0 0 0
146 บ้านปรือเกียน 0 0 0 0
147 บ้านโนนกลาง คูเมือง1 0 0 0 0
148 บ้านกระทุ่มเครือฯ 0 0 0 0
149 บ้านหนองขุนพรม 0 0 0 0
150 วัดทรงสุวรรณ 0 0 0 0
151 บ้านพงแขม 0 0 0 0
152 บ้านปากช่องสนามชัย 0 0 0 0
153 บ้านหนองบัวเจ้าป่า 0 0 0 0
154 บ้านหนองเรือ 0 0 0 0
155 วัดไพรงาม 0 0 0 0
156 ชุมชนบ้านนาแพง 0 0 0 0
157 บ้านเสม็ดสถาปัตย์ 0 0 0 0
158 บ้านสระบัว2 0 0 0 0
159 วัดเทพรังสรรค์ 0 0 0 0
160 บ้านคูบอน 0 0 0 0
161 บ้านโนนยานาง 0 0 0 0
162 กระทุ่มจานสามัคคี 0 0 0 0
163 บ้านแพ 0 0 0 0
164 บ้านโคกสว่าง 0 0 0 0
165 บ้านดงย่อ 0 0 0 0
166 บ้านวังปลัด 0 0 0 0
167 บ้านโคกก่อง 0 0 0 0
168 วัดสระทอง 0 0 0 0
169 วัดบุปผาราม 0 0 0 0
170 บ้านหนองยาง-หนองจาน 0 0 0 0
171 บ้านโคกใหญ่ 0 0 0 0
172 วัดธาตุ 0 0 0 0
173 บ้านงิ้ว 0 0 0 0
174 บ้านหนองสรวงเมืองน้อย 0 0 0 0
175 บ้านโนนเพกา 0 0 0 0
176 วัดชัยสมพร 0 0 0 0
177 บ้านสระบัว 0 0 0 0
178 บ้านโนนไฮ 0 0 0 0
179 บ้านหนองไทร 0 0 0 0
180 บ้านดอนตูม 0 0 0 0
181 บ้านสวายสอ 0 0 0 0
182 บ้านหนองหัวควาย 0 0 0 0
183 บ้านตาโหงก 0 0 0 0
184 บ้านหนองดุม (อ.สตึก) 0 0 0 0
185 บ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา) 0 0 0 0
รวม 234 199 193 626

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]