สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ทศพรวิทยา 15 12 10 37 48 3 3 0 54
2 บ้านสตึก 15 11 5 31 45 7 7 2 59
3 อนุบาลพุทไธสง 11 4 12 27 38 7 5 0 50
4 บ้านหัวฝาย 8 15 8 31 59 15 3 3 77
5 อนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 8 8 6 22 28 3 6 0 37
6 อมรสิริสามัคคี 8 3 0 11 22 2 3 1 27
7 อนุบาลทรัพย์ปัญญา 7 6 1 14 25 5 3 3 33
8 บ้านตามา 7 3 0 10 10 0 0 0 10
9 บ้านหนองไผ่เบญจมิตร 6 1 2 9 15 3 8 3 26
10 บ้านโคกกุง 5 4 3 12 21 6 4 2 31
11 บ้านคูบัว 5 2 3 10 16 12 1 2 29
12 อนุบาลแคนดง 5 1 5 11 22 3 1 2 26
13 บ้านหนองปุน 5 1 1 7 12 6 0 0 18
14 อนุบาลคูเมือง 4 7 1 12 25 10 3 0 38
15 บ้านซาดหัวหนองแคน 4 3 2 9 19 3 0 2 22
16 วัดหงษ์ 4 2 4 10 20 8 4 2 32
17 บ้านเขว้า 4 2 3 9 21 2 2 2 25
18 บ้านโนนเจริญ 4 2 1 7 10 2 1 1 13
19 บ้านพรสำราญ 4 0 0 4 7 5 5 0 17
20 บ้านโศกนาคท่าม่วง 4 0 0 4 6 0 1 0 7
21 บ้านสระกุด 3 6 2 11 14 5 0 2 19
22 บ้านหนองใหญ่ 3 5 2 10 18 10 2 1 30
23 วัดบ้านปะเคียบ 3 2 2 7 21 7 5 1 33
24 บ้านคูณสระแก้ว 3 1 4 8 11 4 0 0 15
25 บ้านหนองม่วง 3 1 1 5 10 1 0 0 11
26 บ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 3 1 1 5 7 4 0 0 11
27 บ้านคูขาด 3 0 2 5 6 1 0 0 7
28 วัดพลสุวรรณ 3 0 0 3 3 0 0 0 3
29 ชุมชนบ้านหายโศก 2 4 5 11 23 3 6 1 32
30 บ้านสาวเอ้ 2 4 2 8 13 7 2 1 22
31 บ้านเพียแก้ว 2 3 4 9 17 5 2 1 24
32 บ้านเสม็ด(สตึก 6) 2 3 2 7 11 1 0 0 12
33 อนุบาลนาโพธิ์ 2 2 5 9 17 7 0 1 24
34 วัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) 2 2 1 5 6 0 0 0 6
35 บ้านปลัดมุม 2 2 0 4 12 3 2 1 17
36 บ้านหนองน้ำขุ่น 2 2 0 4 6 3 3 2 12
37 บ้านตาหล่ำ 2 2 0 4 4 0 2 0 6
38 บ้านหัวช้าง 2 1 3 6 9 1 2 1 12
39 บ้านทุ่งวัง 2 1 2 5 19 7 4 2 30
40 บ้านหนองหญ้าคา 2 1 1 4 8 3 6 1 17
41 วัดสิริมงคล 2 1 1 4 6 6 4 1 16
42 บ้านกอกโคกวิทยา 2 1 1 4 4 0 0 0 4
43 บ้านหนองบัว 2 1 0 3 7 1 2 0 10
44 บ้านหนองขวาง 2 1 0 3 5 1 2 1 8
45 วัดสุคันธารมย์ 2 0 2 4 16 8 2 4 26
46 บ้านปะคำสำโรง 2 0 1 3 7 4 1 0 12
47 บ้านขาม 1 3 2 6 12 0 0 1 12
48 บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) 1 3 2 6 10 1 1 0 12
49 ชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 3 1 5 22 6 5 3 33
50 บ้านดงยายเภา 1 3 1 5 7 0 0 1 7
51 บ้านโนนยาง 1 2 1 4 12 1 0 3 13
52 บ้านหินเหล็กไฟ 1 2 1 4 11 4 2 1 17
53 บ้านตะแบงสามัคคี 1 2 1 4 4 0 1 0 5
54 บ้านโสกแต้ 1 2 0 3 4 0 0 0 4
55 จุฬางกูรวิทยา 1 2 0 3 3 0 0 0 3
56 บ้านชุมแสง(สตึก 6) 1 1 2 4 12 3 1 2 16
57 บ้านเมืองแก 1 1 1 3 16 4 4 2 24
58 วัดฤาษีสถิต 1 1 1 3 11 5 2 2 18
59 บ้านท่าม่วง 1 1 1 3 10 5 4 4 19
60 วัดท่าเรียบ 1 1 1 3 10 1 1 2 12
61 วัดสระบัว 1 1 1 3 9 5 2 1 16
62 บ้านทองหลาง 1 1 1 3 7 4 2 4 13
63 บ้านหนองแวง 1 1 1 3 7 0 1 0 8
64 บ้านหนองบัวแดง 1 1 1 3 4 1 0 2 5
65 บ้านหนองนกเกรียน 1 1 0 2 8 3 4 1 15
66 บ้านกระสัง 1 1 0 2 6 2 1 2 9
67 บ้านนาลาว 1 0 2 3 6 3 1 0 10
68 บ้านโนนสมบูรณ์ 1 0 2 3 6 1 0 0 7
69 บ้านกระทุ่ม 1 0 2 3 5 3 2 1 10
70 วัดอิสาณ 1 0 2 3 5 3 1 4 9
71 วัดท่าเยี่ยม 1 0 1 2 10 4 3 0 17
72 ไตรคามศรีอนุสรณ์ 1 0 1 2 8 1 7 4 16
73 บ้านดงพลอง 1 0 1 2 6 4 1 0 11
74 บ้านโนนกลาง 1 0 1 2 5 4 2 1 11
75 บ้านหนองดุม 1 0 1 2 5 2 0 1 7
76 บ้านเป้า(สุทธิสารอุทิศ) 1 0 1 2 5 0 0 0 5
77 บ้านท่าเรือ 1 0 1 2 4 3 1 0 8
78 อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) 1 0 1 2 3 5 0 0 8
79 วัดเทพประดิษฐ์ 1 0 0 1 7 1 0 0 8
80 บ้าน กม.ศูนย์ 1 0 0 1 5 2 2 1 9
81 วัดหลักศิลา 1 0 0 1 5 1 0 0 6
82 บ้านโคกเมือง 1 0 0 1 5 0 1 0 6
83 บ้านโจด 1 0 0 1 4 2 0 3 6
84 บ้านหนองรัก 1 0 0 1 2 0 1 1 3
85 บ้านยางน้ำใส 1 0 0 1 1 0 0 0 1
86 วัดธรรมประสิทธิ์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
87 วัดศรีสุนทร 1 0 0 1 1 0 0 0 1
88 บ้านหนองเชือก 0 2 6 8 17 2 2 4 21
89 บ้านหนองการะโก 0 2 2 4 8 3 1 0 12
90 วัดบ้านพลับ 0 2 2 4 7 2 0 1 9
91 บ้านโคกสิงห์ 0 2 1 3 6 3 1 1 10
92 บ้านแคน 0 2 1 3 5 2 3 1 10
93 วัดเทพรังษี 0 2 0 2 8 3 4 0 15
94 บ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 0 2 0 2 4 5 3 3 12
95 วัดบ้านสวายตางวน 0 2 0 2 3 2 0 2 5
96 วัดบ้านสำราญราษฏร์ 0 2 0 2 3 1 0 0 4
97 ชุมชนบ้านหนองขมาร 0 1 1 2 11 1 3 3 15
98 บ้านหนองไผ่ (สตึก 6) 0 1 1 2 9 2 0 0 11
99 บ้านข่อย 0 1 1 2 6 0 1 0 7
100 สามัคคีเทพอำนวย 0 1 1 2 3 1 0 1 4
101 สามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง 0 1 1 2 3 0 0 0 3
102 วัดสมณาวาส 0 1 1 2 2 2 3 0 7
103 บ้านหนองหว้า 0 1 0 1 7 1 0 1 8
104 วัดราษฎร์สามัคคี 0 1 0 1 5 0 0 0 5
105 วัดวรดิษฐ์ 0 1 0 1 2 3 2 0 7
106 บ้านสระปะคำถาวร 0 1 0 1 2 1 0 0 3
107 ตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
108 บ้านหญ้าคา 0 1 0 1 1 2 0 3 3
109 บ้านละกอ 0 1 0 1 1 2 0 0 3
110 บ้านขี้เหล็ก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
111 โนนมาลัยหัวฝาย 0 0 3 3 12 0 0 1 12
112 บ้านหนองติ้ว 0 0 2 2 10 5 4 2 19
113 บ้านยางทะเล 0 0 2 2 9 1 1 2 11
114 บ้านดอน 0 0 2 2 4 3 3 5 10
115 วัดโพธิ์ 0 0 1 1 7 2 2 1 11
116 บ้านจิก 0 0 1 1 7 1 1 0 9
117 บ้านร่อนทอง 0 0 1 1 6 6 0 0 12
118 บ้านขามพิมาย 0 0 1 1 5 1 0 0 6
119 บ้านโนนธาตุ 0 0 1 1 5 1 0 0 6
120 บ้านบุ่งเบา 0 0 1 1 4 1 4 0 9
121 บ้านโคกสุพรรณ 0 0 1 1 4 0 0 0 4
122 วัดสระจันทร์ 0 0 1 1 3 3 0 3 6
123 วัดบ้านเบาน้อย 0 0 1 1 3 2 0 1 5
124 วัดพนมวัน 0 0 1 1 3 1 0 0 4
125 บ้านยางนกคู่ 0 0 1 1 3 0 0 1 3
126 บ้านหนองสองห้อง 0 0 1 1 2 2 2 0 6
127 บ้านหนองกับ 0 0 1 1 2 2 0 1 4
128 บ้านปะคำดง 0 0 1 1 2 1 2 0 5
129 บ้านหนองดุมหัวช้าง(ราษฎร์พัฒนา) 0 0 1 1 2 0 0 0 2
130 อนุบาลสายสัมพันธ์ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
131 บ้านหนองปลาแดก 0 0 1 1 1 2 0 1 3
132 ชุมชนบ้านสะแก 0 0 1 1 1 1 0 0 2
133 วัดโพธิ์ชัย 0 0 1 1 1 1 0 0 2
134 บ้านหนองแคน 0 0 1 1 1 0 1 0 2
135 วัดบัวทอง 0 0 0 0 6 4 4 7 14
136 บ้านโนนค้อ 0 0 0 0 5 0 1 0 6
137 บ้านดงเค็ง 0 0 0 0 4 0 1 0 5
138 บ้านหนองครก 0 0 0 0 3 3 4 0 10
139 บ้านสำโรงพิมาน 0 0 0 0 3 3 0 0 6
140 บ้านหนองตาด 0 0 0 0 3 1 2 0 6
141 บ้านป่าหนาม 0 0 0 0 3 1 1 0 5
142 พอดีวิทยา 0 0 0 0 3 0 1 1 4
143 บ้านตูม 0 0 0 0 2 3 2 0 7
144 บ้านกอกดอนพยอม 0 0 0 0 2 3 0 1 5
145 อนุบาลวันนา 0 0 0 0 2 2 1 0 5
146 บ้านปรือเกียน 0 0 0 0 2 2 0 1 4
147 บ้านโนนกลาง คูเมือง1 0 0 0 0 2 2 0 0 4
148 บ้านกระทุ่มเครือฯ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
149 บ้านหนองขุนพรม 0 0 0 0 2 1 0 0 3
150 วัดทรงสุวรรณ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
151 บ้านพงแขม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
152 บ้านปากช่องสนามชัย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
153 บ้านหนองบัวเจ้าป่า 0 0 0 0 2 0 0 0 2
154 บ้านหนองเรือ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
155 วัดไพรงาม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
156 ชุมชนบ้านนาแพง 0 0 0 0 1 4 1 2 6
157 บ้านเสม็ดสถาปัตย์ 0 0 0 0 1 4 0 0 5
158 บ้านสระบัว2 0 0 0 0 1 3 0 0 4
159 วัดเทพรังสรรค์ 0 0 0 0 1 2 1 1 4
160 บ้านคูบอน 0 0 0 0 1 2 0 0 3
161 บ้านโนนยานาง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
162 กระทุ่มจานสามัคคี 0 0 0 0 1 1 1 0 3
163 บ้านแพ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
164 บ้านโคกสว่าง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
165 บ้านดงย่อ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
166 บ้านวังปลัด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
167 บ้านโคกก่อง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
168 วัดสระทอง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
169 วัดบุปผาราม 0 0 0 0 1 0 2 1 3
170 บ้านหนองยาง-หนองจาน 0 0 0 0 1 0 1 1 2
171 บ้านโคกใหญ่ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
172 วัดธาตุ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
173 บ้านงิ้ว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
174 บ้านหนองสรวงเมืองน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
175 บ้านโนนเพกา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
176 วัดชัยสมพร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
177 บ้านสระบัว 0 0 0 0 0 6 0 1 6
178 บ้านโนนไฮ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
179 บ้านหนองไทร 0 0 0 0 0 1 1 0 2
180 บ้านดอนตูม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
181 บ้านสวายสอ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
182 บ้านหนองหัวควาย 0 0 0 0 0 0 3 0 3
183 บ้านตาโหงก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
184 บ้านหนองดุม (อ.สตึก) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
185 บ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 234 199 193 626 1,325 413 234 152 1,972