สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ทศพรวิทยา 15 12 10 37 48 3 3 0 54
2 บ้านสตึก 11 11 5 27 39 5 7 2 51
3 อนุบาลพุทไธสง 11 3 12 26 37 7 4 0 48
4 บ้านหัวฝาย 8 15 8 31 59 15 3 3 77
5 อนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 7 7 6 20 26 3 5 0 34
6 อนุบาลทรัพย์ปัญญา 7 6 1 14 25 5 3 3 33
7 อมรสิริสามัคคี 7 3 0 10 21 2 3 1 26
8 บ้านตามา 7 3 0 10 10 0 0 0 10
9 บ้านคูบัว 5 2 3 10 15 12 1 2 28
10 บ้านซาดหัวหนองแคน 4 3 2 9 19 3 0 2 22
11 วัดหงษ์ 4 2 4 10 20 8 4 2 32
12 บ้านเขว้า 4 2 3 9 20 2 2 2 24
13 อนุบาลแคนดง 4 1 4 9 19 3 0 2 22
14 บ้านหนองไผ่เบญจมิตร 4 1 1 6 11 3 8 3 22
15 บ้านโศกนาคท่าม่วง 4 0 0 4 6 0 1 0 7
16 บ้านหนองใหญ่ 3 5 2 10 18 10 2 1 30
17 อนุบาลคูเมือง 3 4 1 8 21 9 2 0 32
18 บ้านคูณสระแก้ว 3 1 4 8 11 4 0 0 15
19 บ้านโคกกุง 3 1 3 7 12 5 4 2 21
20 บ้านหนองปุน 3 1 1 5 10 6 0 0 16
21 บ้านหนองม่วง 3 1 1 5 10 1 0 0 11
22 บ้านพรสำราญ 3 0 0 3 6 5 5 0 16
23 บ้านเพียแก้ว 2 3 4 9 17 5 2 1 24
24 บ้านสาวเอ้ 2 3 2 7 12 5 2 1 19
25 วัดบ้านปะเคียบ 2 2 2 6 20 7 5 1 32
26 วัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) 2 2 1 5 6 0 0 0 6
27 บ้านหนองน้ำขุ่น 2 2 0 4 6 3 3 2 12
28 บ้านตาหล่ำ 2 2 0 4 4 0 2 0 6
29 อนุบาลนาโพธิ์ 2 1 3 6 13 6 0 1 19
30 บ้านหัวช้าง 2 1 3 6 9 1 2 1 12
31 บ้านทุ่งวัง 2 1 2 5 19 7 4 2 30
32 บ้านหนองหญ้าคา 2 1 1 4 8 3 6 1 17
33 บ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 2 1 1 4 6 4 0 0 10
34 บ้านหนองบัว 2 1 0 3 7 1 2 0 10
35 บ้านหนองขวาง 2 1 0 3 5 1 2 1 8
36 วัดสุคันธารมย์ 2 0 2 4 14 8 2 4 24
37 บ้านคูขาด 2 0 2 4 5 1 0 0 6
38 บ้านปะคำสำโรง 2 0 1 3 7 3 1 0 11
39 บ้านขาม 1 3 2 6 12 0 0 1 12
40 บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) 1 3 2 6 10 1 1 0 12
41 บ้านสระกุด 1 3 2 6 9 5 0 2 14
42 ชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 3 1 5 22 6 5 3 33
43 บ้านเสม็ด(สตึก 6) 1 3 1 5 8 1 0 0 9
44 บ้านดงยายเภา 1 3 1 5 7 0 0 1 7
45 บ้านหินเหล็กไฟ 1 2 1 4 11 4 2 1 17
46 บ้านปลัดมุม 1 2 0 3 11 3 2 1 16
47 บ้านโนนเจริญ 1 2 0 3 6 2 1 1 9
48 บ้านเมืองแก 1 1 1 3 16 4 4 2 24
49 วัดท่าเรียบ 1 1 1 3 10 1 1 2 12
50 บ้านโนนยาง 1 1 1 3 10 1 0 3 11
51 บ้านทองหลาง 1 1 1 3 7 4 2 4 13
52 บ้านหนองแวง 1 1 1 3 7 0 1 0 8
53 บ้านหนองบัวแดง 1 1 1 3 4 1 0 2 5
54 บ้านท่าม่วง 1 1 0 2 9 5 4 4 18
55 บ้านหนองนกเกรียน 1 1 0 2 8 3 4 1 15
56 บ้านกระสัง 1 1 0 2 4 2 1 2 7
57 บ้านโสกแต้ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
58 บ้านชุมแสง(สตึก 6) 1 0 2 3 11 2 1 2 14
59 บ้านนาลาว 1 0 2 3 6 3 0 0 9
60 บ้านโนนสมบูรณ์ 1 0 2 3 6 1 0 0 7
61 วัดอิสาณ 1 0 2 3 5 3 1 4 9
62 วัดท่าเยี่ยม 1 0 1 2 10 4 3 0 17
63 บ้านดงพลอง 1 0 1 2 6 3 1 0 10
64 บ้านโนนกลาง 1 0 1 2 5 4 2 1 11
65 บ้านหนองดุม 1 0 1 2 5 1 0 1 6
66 บ้านเป้า(สุทธิสารอุทิศ) 1 0 1 2 5 0 0 0 5
67 ไตรคามศรีอนุสรณ์ 1 0 0 1 8 1 6 4 15
68 วัดเทพประดิษฐ์ 1 0 0 1 7 1 0 0 8
69 บ้าน กม.ศูนย์ 1 0 0 1 5 2 2 1 9
70 วัดหลักศิลา 1 0 0 1 5 1 0 0 6
71 บ้านโคกเมือง 1 0 0 1 5 0 1 0 6
72 บ้านท่าเรือ 1 0 0 1 4 2 1 0 7
73 บ้านโจด 1 0 0 1 4 2 0 2 6
74 บ้านหนองรัก 1 0 0 1 2 0 1 1 3
75 บ้านยางน้ำใส 1 0 0 1 1 0 0 0 1
76 วัดศรีสุนทร 1 0 0 1 1 0 0 0 1
77 ชุมชนบ้านหายโศก 0 4 5 9 21 3 6 1 30
78 บ้านหนองการะโก 0 2 2 4 8 3 1 0 12
79 บ้านโคกสิงห์ 0 2 1 3 6 3 1 1 10
80 บ้านแคน 0 2 1 3 5 2 3 1 10
81 วัดเทพรังษี 0 2 0 2 8 3 4 0 15
82 บ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 0 2 0 2 4 4 3 3 11
83 วัดบ้านสวายตางวน 0 2 0 2 3 2 0 2 5
84 วัดบ้านสำราญราษฏร์ 0 2 0 2 3 1 0 0 4
85 บ้านหนองเชือก 0 1 4 5 14 2 2 4 18
86 วัดฤาษีสถิต 0 1 1 2 10 5 2 2 17
87 บ้านหนองไผ่ (สตึก 6) 0 1 1 2 9 2 0 0 11
88 วัดสระบัว 0 1 1 2 8 5 2 1 15
89 บ้านข่อย 0 1 1 2 6 0 1 0 7
90 วัดสิริมงคล 0 1 1 2 4 6 4 1 14
91 สามัคคีเทพอำนวย 0 1 1 2 3 1 0 1 4
92 สามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง 0 1 1 2 3 0 0 0 3
93 วัดสมณาวาส 0 1 1 2 2 2 3 0 7
94 บ้านหนองหว้า 0 1 0 1 7 1 0 1 8
95 วัดราษฎร์สามัคคี 0 1 0 1 5 0 0 0 5
96 บ้านสระปะคำถาวร 0 1 0 1 2 1 0 0 3
97 บ้านหญ้าคา 0 1 0 1 1 2 0 3 3
98 บ้านละกอ 0 1 0 1 1 2 0 0 3
99 บ้านตะแบงสามัคคี 0 1 0 1 1 0 1 0 2
100 จุฬางกูรวิทยา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
101 บ้านกอกโคกวิทยา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
102 โนนมาลัยหัวฝาย 0 0 3 3 12 0 0 1 12
103 บ้านยางทะเล 0 0 2 2 9 1 1 2 11
104 บ้านหนองติ้ว 0 0 1 1 9 4 4 2 17
105 ชุมชนบ้านหนองขมาร 0 0 1 1 9 1 3 2 13
106 วัดโพธิ์ 0 0 1 1 7 2 2 1 11
107 บ้านจิก 0 0 1 1 7 1 1 0 9
108 บ้านโนนธาตุ 0 0 1 1 5 1 0 0 6
109 บ้านร่อนทอง 0 0 1 1 4 6 0 0 10
110 บ้านดอน 0 0 1 1 4 2 3 5 9
111 บ้านบุ่งเบา 0 0 1 1 4 1 4 0 9
112 วัดบ้านพลับ 0 0 1 1 4 1 0 1 5
113 บ้านโคกสุพรรณ 0 0 1 1 4 0 0 0 4
114 บ้านกระทุ่ม 0 0 1 1 3 3 2 1 8
115 วัดสระจันทร์ 0 0 1 1 3 3 0 3 6
116 วัดบ้านเบาน้อย 0 0 1 1 3 2 0 1 5
117 วัดพนมวัน 0 0 1 1 3 1 0 0 4
118 บ้านยางนกคู่ 0 0 1 1 3 0 0 1 3
119 อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) 0 0 1 1 2 4 0 0 6
120 บ้านหนองกับ 0 0 1 1 2 2 0 1 4
121 บ้านปะคำดง 0 0 1 1 2 1 2 0 5
122 บ้านหนองสองห้อง 0 0 1 1 2 1 2 0 5
123 บ้านหนองดุมหัวช้าง(ราษฎร์พัฒนา) 0 0 1 1 2 0 0 0 2
124 อนุบาลสายสัมพันธ์ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
125 บ้านหนองปลาแดก 0 0 1 1 1 2 0 1 3
126 ชุมชนบ้านสะแก 0 0 1 1 1 1 0 0 2
127 วัดโพธิ์ชัย 0 0 1 1 1 1 0 0 2
128 บ้านหนองแคน 0 0 1 1 1 0 1 0 2
129 วัดบัวทอง 0 0 0 0 6 4 4 7 14
130 บ้านโนนค้อ 0 0 0 0 4 0 1 0 5
131 บ้านดงเค็ง 0 0 0 0 4 0 1 0 5
132 บ้านขามพิมาย 0 0 0 0 4 0 0 0 4
133 บ้านสำโรงพิมาน 0 0 0 0 3 3 0 0 6
134 บ้านหนองครก 0 0 0 0 3 2 4 0 9
135 พอดีวิทยา 0 0 0 0 3 0 1 1 4
136 บ้านตูม 0 0 0 0 2 3 2 0 7
137 บ้านกอกดอนพยอม 0 0 0 0 2 3 0 1 5
138 อนุบาลวันนา 0 0 0 0 2 2 1 0 5
139 บ้านโนนกลาง คูเมือง1 0 0 0 0 2 2 0 0 4
140 บ้านกระทุ่มเครือฯ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
141 บ้านหนองขุนพรม 0 0 0 0 2 1 0 0 3
142 วัดทรงสุวรรณ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
143 บ้านปากช่องสนามชัย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
144 บ้านพงแขม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
145 บ้านหนองบัวเจ้าป่า 0 0 0 0 2 0 0 0 2
146 บ้านหนองเรือ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
147 วัดไพรงาม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
148 ชุมชนบ้านนาแพง 0 0 0 0 1 4 1 2 6
149 บ้านเสม็ดสถาปัตย์ 0 0 0 0 1 4 0 0 5
150 วัดวรดิษฐ์ 0 0 0 0 1 3 2 0 6
151 บ้านสระบัว2 0 0 0 0 1 3 0 0 4
152 วัดเทพรังสรรค์ 0 0 0 0 1 2 1 1 4
153 บ้านปรือเกียน 0 0 0 0 1 2 0 1 3
154 บ้านคูบอน 0 0 0 0 1 2 0 0 3
155 บ้านโนนยานาง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
156 บ้านหนองตาด 0 0 0 0 1 1 2 0 4
157 กระทุ่มจานสามัคคี 0 0 0 0 1 1 1 0 3
158 บ้านป่าหนาม 0 0 0 0 1 1 1 0 3
159 บ้านแพ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
160 บ้านดงย่อ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
161 บ้านวังปลัด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
162 บ้านโคกก่อง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
163 วัดสระทอง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
164 วัดบุปผาราม 0 0 0 0 1 0 2 1 3
165 บ้านหนองยาง-หนองจาน 0 0 0 0 1 0 1 1 2
166 บ้านโคกใหญ่ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
167 วัดธาตุ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
168 ตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
169 บ้านงิ้ว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
170 บ้านหนองสรวงเมืองน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
171 บ้านโนนเพกา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
172 วัดชัยสมพร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
173 บ้านสระบัว 0 0 0 0 0 6 0 1 6
174 บ้านโนนไฮ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
175 บ้านหนองไทร 0 0 0 0 0 1 1 0 2
176 บ้านโคกสว่าง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
177 บ้านดอนตูม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
178 บ้านสวายสอ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
179 บ้านหนองหัวควาย 0 0 0 0 0 0 3 0 3
180 บ้านตาโหงก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
181 บ้านหนองดุม (อ.สตึก) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
182 บ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 193 174 175 542 1,216 393 228 150 1,837