สรุปเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหัวฝาย 59 15 3 3 77
2 ทศพรวิทยา 48 3 3 0 54
3 บ้านสตึก 39 5 7 2 51
4 อนุบาลพุทไธสง 37 7 4 0 48
5 อนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 26 3 5 0 34
6 อนุบาลทรัพย์ปัญญา 25 5 3 3 33
7 ชุมชนบ้านดอนมนต์ 22 6 5 3 33
8 อนุบาลคูเมือง 21 9 2 0 32
9 ชุมชนบ้านหายโศก 21 3 6 1 30
10 อมรสิริสามัคคี 21 2 3 1 26
11 วัดหงษ์ 20 8 4 2 32
12 วัดบ้านปะเคียบ 20 7 5 1 32
13 บ้านเขว้า 20 2 2 2 24
14 บ้านทุ่งวัง 19 7 4 2 30
15 บ้านซาดหัวหนองแคน 19 3 0 2 22
16 อนุบาลแคนดง 19 3 0 2 22
17 บ้านหนองใหญ่ 18 10 2 1 30
18 บ้านเพียแก้ว 17 5 2 1 24
19 บ้านเมืองแก 16 4 4 2 24
20 บ้านคูบัว 15 12 1 2 28
21 วัดสุคันธารมย์ 14 8 2 4 24
22 บ้านหนองเชือก 14 2 2 4 18
23 อนุบาลนาโพธิ์ 13 6 0 1 19
24 บ้านโคกกุง 12 5 4 2 21
25 บ้านสาวเอ้ 12 5 2 1 19
26 บ้านขาม 12 0 0 1 12
27 โนนมาลัยหัวฝาย 12 0 0 1 12
28 บ้านหินเหล็กไฟ 11 4 2 1 17
29 บ้านคูณสระแก้ว 11 4 0 0 15
30 บ้านหนองไผ่เบญจมิตร 11 3 8 3 22
31 บ้านปลัดมุม 11 3 2 1 16
32 บ้านชุมแสง(สตึก 6) 11 2 1 2 14
33 บ้านหนองปุน 10 6 0 0 16
34 วัดฤาษีสถิต 10 5 2 2 17
35 วัดท่าเยี่ยม 10 4 3 0 17
36 วัดท่าเรียบ 10 1 1 2 12
37 บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) 10 1 1 0 12
38 บ้านโนนยาง 10 1 0 3 11
39 บ้านหนองม่วง 10 1 0 0 11
40 บ้านตามา 10 0 0 0 10
41 บ้านท่าม่วง 9 5 4 4 18
42 บ้านสระกุด 9 5 0 2 14
43 บ้านหนองติ้ว 9 4 4 2 17
44 บ้านหนองไผ่ (สตึก 6) 9 2 0 0 11
45 ชุมชนบ้านหนองขมาร 9 1 3 2 13
46 บ้านหัวช้าง 9 1 2 1 12
47 บ้านยางทะเล 9 1 1 2 11
48 วัดสระบัว 8 5 2 1 15
49 บ้านหนองหญ้าคา 8 3 6 1 17
50 บ้านหนองนกเกรียน 8 3 4 1 15
51 วัดเทพรังษี 8 3 4 0 15
52 บ้านหนองการะโก 8 3 1 0 12
53 ไตรคามศรีอนุสรณ์ 8 1 6 4 15
54 บ้านเสม็ด(สตึก 6) 8 1 0 0 9
55 บ้านทองหลาง 7 4 2 4 13
56 บ้านปะคำสำโรง 7 3 1 0 11
57 วัดโพธิ์ 7 2 2 1 11
58 บ้านหนองบัว 7 1 2 0 10
59 บ้านจิก 7 1 1 0 9
60 บ้านหนองหว้า 7 1 0 1 8
61 วัดเทพประดิษฐ์ 7 1 0 0 8
62 บ้านหนองแวง 7 0 1 0 8
63 บ้านดงยายเภา 7 0 0 1 7
64 บ้านพรสำราญ 6 5 5 0 16
65 วัดบัวทอง 6 4 4 7 14
66 บ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 6 4 0 0 10
67 บ้านหนองน้ำขุ่น 6 3 3 2 12
68 บ้านโคกสิงห์ 6 3 1 1 10
69 บ้านดงพลอง 6 3 1 0 10
70 บ้านนาลาว 6 3 0 0 9
71 บ้านโนนเจริญ 6 2 1 1 9
72 บ้านโนนสมบูรณ์ 6 1 0 0 7
73 บ้านโศกนาคท่าม่วง 6 0 1 0 7
74 บ้านข่อย 6 0 1 0 7
75 วัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) 6 0 0 0 6
76 บ้านโนนกลาง 5 4 2 1 11
77 วัดอิสาณ 5 3 1 4 9
78 บ้านแคน 5 2 3 1 10
79 บ้าน กม.ศูนย์ 5 2 2 1 9
80 บ้านหนองขวาง 5 1 2 1 8
81 บ้านหนองดุม 5 1 0 1 6
82 บ้านคูขาด 5 1 0 0 6
83 วัดหลักศิลา 5 1 0 0 6
84 บ้านโนนธาตุ 5 1 0 0 6
85 บ้านโคกเมือง 5 0 1 0 6
86 บ้านเป้า(สุทธิสารอุทิศ) 5 0 0 0 5
87 วัดราษฎร์สามัคคี 5 0 0 0 5
88 วัดสิริมงคล 4 6 4 1 14
89 บ้านร่อนทอง 4 6 0 0 10
90 บ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 4 4 3 3 11
91 บ้านดอน 4 2 3 5 9
92 บ้านกระสัง 4 2 1 2 7
93 บ้านท่าเรือ 4 2 1 0 7
94 บ้านโจด 4 2 0 2 6
95 บ้านบุ่งเบา 4 1 4 0 9
96 บ้านหนองบัวแดง 4 1 0 2 5
97 วัดบ้านพลับ 4 1 0 1 5
98 บ้านตาหล่ำ 4 0 2 0 6
99 บ้านโนนค้อ 4 0 1 0 5
100 บ้านดงเค็ง 4 0 1 0 5
101 บ้านโคกสุพรรณ 4 0 0 0 4
102 บ้านขามพิมาย 4 0 0 0 4
103 บ้านกระทุ่ม 3 3 2 1 8
104 วัดสระจันทร์ 3 3 0 3 6
105 บ้านสำโรงพิมาน 3 3 0 0 6
106 บ้านหนองครก 3 2 4 0 9
107 วัดบ้านสวายตางวน 3 2 0 2 5
108 วัดบ้านเบาน้อย 3 2 0 1 5
109 สามัคคีเทพอำนวย 3 1 0 1 4
110 วัดบ้านสำราญราษฏร์ 3 1 0 0 4
111 วัดพนมวัน 3 1 0 0 4
112 พอดีวิทยา 3 0 1 1 4
113 บ้านยางนกคู่ 3 0 0 1 3
114 สามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง 3 0 0 0 3
115 อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) 2 4 0 0 6
116 บ้านตูม 2 3 2 0 7
117 บ้านกอกดอนพยอม 2 3 0 1 5
118 วัดสมณาวาส 2 2 3 0 7
119 อนุบาลวันนา 2 2 1 0 5
120 บ้านหนองกับ 2 2 0 1 4
121 บ้านโนนกลาง คูเมือง1 2 2 0 0 4
122 บ้านปะคำดง 2 1 2 0 5
123 บ้านหนองสองห้อง 2 1 2 0 5
124 บ้านกระทุ่มเครือฯ 2 1 1 0 4
125 บ้านสระปะคำถาวร 2 1 0 0 3
126 บ้านหนองขุนพรม 2 1 0 0 3
127 บ้านหนองรัก 2 0 1 1 3
128 วัดทรงสุวรรณ 2 0 1 0 3
129 บ้านโสกแต้ 2 0 0 0 2
130 บ้านหนองดุมหัวช้าง(ราษฎร์พัฒนา) 2 0 0 0 2
131 อนุบาลสายสัมพันธ์ 2 0 0 0 2
132 บ้านปากช่องสนามชัย 2 0 0 0 2
133 บ้านพงแขม 2 0 0 0 2
134 บ้านหนองบัวเจ้าป่า 2 0 0 0 2
135 บ้านหนองเรือ 2 0 0 0 2
136 วัดไพรงาม 2 0 0 0 2
137 ชุมชนบ้านนาแพง 1 4 1 2 6
138 บ้านเสม็ดสถาปัตย์ 1 4 0 0 5
139 วัดวรดิษฐ์ 1 3 2 0 6
140 บ้านสระบัว2 1 3 0 0 4
141 วัดเทพรังสรรค์ 1 2 1 1 4
142 บ้านหญ้าคา 1 2 0 3 3
143 บ้านหนองปลาแดก 1 2 0 1 3
144 บ้านปรือเกียน 1 2 0 1 3
145 บ้านละกอ 1 2 0 0 3
146 บ้านคูบอน 1 2 0 0 3
147 บ้านโนนยานาง 1 2 0 0 3
148 บ้านหนองตาด 1 1 2 0 4
149 กระทุ่มจานสามัคคี 1 1 1 0 3
150 บ้านป่าหนาม 1 1 1 0 3
151 บ้านแพ 1 1 1 0 3
152 ชุมชนบ้านสะแก 1 1 0 0 2
153 วัดโพธิ์ชัย 1 1 0 0 2
154 บ้านดงย่อ 1 1 0 0 2
155 บ้านวังปลัด 1 1 0 0 2
156 บ้านโคกก่อง 1 1 0 0 2
157 วัดสระทอง 1 1 0 0 2
158 วัดบุปผาราม 1 0 2 1 3
159 บ้านหนองยาง-หนองจาน 1 0 1 1 2
160 บ้านตะแบงสามัคคี 1 0 1 0 2
161 บ้านหนองแคน 1 0 1 0 2
162 บ้านโคกใหญ่ 1 0 0 1 1
163 วัดธาตุ 1 0 0 1 1
164 บ้านยางน้ำใส 1 0 0 0 1
165 วัดศรีสุนทร 1 0 0 0 1
166 จุฬางกูรวิทยา 1 0 0 0 1
167 บ้านกอกโคกวิทยา 1 0 0 0 1
168 ตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ 1 0 0 0 1
169 บ้านงิ้ว 1 0 0 0 1
170 บ้านหนองสรวงเมืองน้อย 1 0 0 0 1
171 บ้านโนนเพกา 1 0 0 0 1
172 วัดชัยสมพร 1 0 0 0 1
173 บ้านสระบัว 0 6 0 1 6
174 บ้านโนนไฮ 0 2 0 0 2
175 บ้านหนองไทร 0 1 1 0 2
176 บ้านโคกสว่าง 0 1 0 1 1
177 บ้านดอนตูม 0 1 0 0 1
178 บ้านสวายสอ 0 1 0 0 1
179 บ้านหนองหัวควาย 0 0 3 0 3
180 บ้านตาโหงก 0 0 1 0 1
181 บ้านหนองดุม (อ.สตึก) 0 0 0 1 0
182 บ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา) 0 0 0 1 0
รวม 1,216 393 228 150 1,987