สรุปเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหัวฝาย 59 15 3 3 77
2 ทศพรวิทยา 48 3 3 0 54
3 บ้านสตึก 45 7 7 2 59
4 อนุบาลพุทไธสง 38 7 5 0 50
5 อนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 28 3 6 0 37
6 อนุบาลคูเมือง 25 10 3 0 38
7 อนุบาลทรัพย์ปัญญา 25 5 3 3 33
8 ชุมชนบ้านหายโศก 23 3 6 1 32
9 ชุมชนบ้านดอนมนต์ 22 6 5 3 33
10 อนุบาลแคนดง 22 3 1 2 26
11 อมรสิริสามัคคี 22 2 3 1 27
12 วัดบ้านปะเคียบ 21 7 5 1 33
13 บ้านโคกกุง 21 6 4 2 31
14 บ้านเขว้า 21 2 2 2 25
15 วัดหงษ์ 20 8 4 2 32
16 บ้านทุ่งวัง 19 7 4 2 30
17 บ้านซาดหัวหนองแคน 19 3 0 2 22
18 บ้านหนองใหญ่ 18 10 2 1 30
19 อนุบาลนาโพธิ์ 17 7 0 1 24
20 บ้านเพียแก้ว 17 5 2 1 24
21 บ้านหนองเชือก 17 2 2 4 21
22 บ้านคูบัว 16 12 1 2 29
23 วัดสุคันธารมย์ 16 8 2 4 26
24 บ้านเมืองแก 16 4 4 2 24
25 บ้านหนองไผ่เบญจมิตร 15 3 8 3 26
26 บ้านสระกุด 14 5 0 2 19
27 บ้านสาวเอ้ 13 7 2 1 22
28 บ้านหนองปุน 12 6 0 0 18
29 บ้านปลัดมุม 12 3 2 1 17
30 บ้านชุมแสง(สตึก 6) 12 3 1 2 16
31 บ้านโนนยาง 12 1 0 3 13
32 บ้านขาม 12 0 0 1 12
33 โนนมาลัยหัวฝาย 12 0 0 1 12
34 วัดฤาษีสถิต 11 5 2 2 18
35 บ้านหินเหล็กไฟ 11 4 2 1 17
36 บ้านคูณสระแก้ว 11 4 0 0 15
37 ชุมชนบ้านหนองขมาร 11 1 3 3 15
38 บ้านเสม็ด(สตึก 6) 11 1 0 0 12
39 บ้านท่าม่วง 10 5 4 4 19
40 บ้านหนองติ้ว 10 5 4 2 19
41 วัดท่าเยี่ยม 10 4 3 0 17
42 บ้านโนนเจริญ 10 2 1 1 13
43 วัดท่าเรียบ 10 1 1 2 12
44 บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) 10 1 1 0 12
45 บ้านหนองม่วง 10 1 0 0 11
46 บ้านตามา 10 0 0 0 10
47 วัดสระบัว 9 5 2 1 16
48 บ้านหนองไผ่ (สตึก 6) 9 2 0 0 11
49 บ้านหัวช้าง 9 1 2 1 12
50 บ้านยางทะเล 9 1 1 2 11
51 บ้านหนองหญ้าคา 8 3 6 1 17
52 บ้านหนองนกเกรียน 8 3 4 1 15
53 วัดเทพรังษี 8 3 4 0 15
54 บ้านหนองการะโก 8 3 1 0 12
55 ไตรคามศรีอนุสรณ์ 8 1 7 4 16
56 บ้านพรสำราญ 7 5 5 0 17
57 บ้านทองหลาง 7 4 2 4 13
58 บ้านปะคำสำโรง 7 4 1 0 12
59 บ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 7 4 0 0 11
60 วัดโพธิ์ 7 2 2 1 11
61 วัดบ้านพลับ 7 2 0 1 9
62 บ้านหนองบัว 7 1 2 0 10
63 บ้านจิก 7 1 1 0 9
64 บ้านหนองหว้า 7 1 0 1 8
65 วัดเทพประดิษฐ์ 7 1 0 0 8
66 บ้านหนองแวง 7 0 1 0 8
67 บ้านดงยายเภา 7 0 0 1 7
68 วัดสิริมงคล 6 6 4 1 16
69 บ้านร่อนทอง 6 6 0 0 12
70 วัดบัวทอง 6 4 4 7 14
71 บ้านดงพลอง 6 4 1 0 11
72 บ้านหนองน้ำขุ่น 6 3 3 2 12
73 บ้านโคกสิงห์ 6 3 1 1 10
74 บ้านนาลาว 6 3 1 0 10
75 บ้านกระสัง 6 2 1 2 9
76 บ้านคูขาด 6 1 0 0 7
77 บ้านโนนสมบูรณ์ 6 1 0 0 7
78 บ้านโศกนาคท่าม่วง 6 0 1 0 7
79 บ้านข่อย 6 0 1 0 7
80 วัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) 6 0 0 0 6
81 บ้านโนนกลาง 5 4 2 1 11
82 บ้านกระทุ่ม 5 3 2 1 10
83 วัดอิสาณ 5 3 1 4 9
84 บ้านแคน 5 2 3 1 10
85 บ้าน กม.ศูนย์ 5 2 2 1 9
86 บ้านหนองดุม 5 2 0 1 7
87 บ้านหนองขวาง 5 1 2 1 8
88 วัดหลักศิลา 5 1 0 0 6
89 บ้านขามพิมาย 5 1 0 0 6
90 บ้านโนนธาตุ 5 1 0 0 6
91 บ้านโคกเมือง 5 0 1 0 6
92 บ้านโนนค้อ 5 0 1 0 6
93 บ้านเป้า(สุทธิสารอุทิศ) 5 0 0 0 5
94 วัดราษฎร์สามัคคี 5 0 0 0 5
95 บ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 4 5 3 3 12
96 บ้านดอน 4 3 3 5 10
97 บ้านท่าเรือ 4 3 1 0 8
98 บ้านโจด 4 2 0 3 6
99 บ้านบุ่งเบา 4 1 4 0 9
100 บ้านหนองบัวแดง 4 1 0 2 5
101 บ้านตาหล่ำ 4 0 2 0 6
102 บ้านตะแบงสามัคคี 4 0 1 0 5
103 บ้านดงเค็ง 4 0 1 0 5
104 บ้านกอกโคกวิทยา 4 0 0 0 4
105 บ้านโสกแต้ 4 0 0 0 4
106 บ้านโคกสุพรรณ 4 0 0 0 4
107 อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) 3 5 0 0 8
108 บ้านหนองครก 3 3 4 0 10
109 วัดสระจันทร์ 3 3 0 3 6
110 บ้านสำโรงพิมาน 3 3 0 0 6
111 วัดบ้านสวายตางวน 3 2 0 2 5
112 วัดบ้านเบาน้อย 3 2 0 1 5
113 บ้านหนองตาด 3 1 2 0 6
114 บ้านป่าหนาม 3 1 1 0 5
115 สามัคคีเทพอำนวย 3 1 0 1 4
116 วัดบ้านสำราญราษฏร์ 3 1 0 0 4
117 วัดพนมวัน 3 1 0 0 4
118 พอดีวิทยา 3 0 1 1 4
119 บ้านยางนกคู่ 3 0 0 1 3
120 วัดพลสุวรรณ 3 0 0 0 3
121 จุฬางกูรวิทยา 3 0 0 0 3
122 สามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง 3 0 0 0 3
123 วัดวรดิษฐ์ 2 3 2 0 7
124 บ้านตูม 2 3 2 0 7
125 บ้านกอกดอนพยอม 2 3 0 1 5
126 วัดสมณาวาส 2 2 3 0 7
127 บ้านหนองสองห้อง 2 2 2 0 6
128 อนุบาลวันนา 2 2 1 0 5
129 บ้านหนองกับ 2 2 0 1 4
130 บ้านปรือเกียน 2 2 0 1 4
131 บ้านโนนกลาง คูเมือง1 2 2 0 0 4
132 บ้านปะคำดง 2 1 2 0 5
133 บ้านกระทุ่มเครือฯ 2 1 1 0 4
134 บ้านสระปะคำถาวร 2 1 0 0 3
135 บ้านหนองขุนพรม 2 1 0 0 3
136 บ้านหนองรัก 2 0 1 1 3
137 วัดทรงสุวรรณ 2 0 1 0 3
138 ตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ 2 0 0 0 2
139 บ้านหนองดุมหัวช้าง(ราษฎร์พัฒนา) 2 0 0 0 2
140 อนุบาลสายสัมพันธ์ 2 0 0 0 2
141 บ้านพงแขม 2 0 0 0 2
142 บ้านปากช่องสนามชัย 2 0 0 0 2
143 บ้านหนองบัวเจ้าป่า 2 0 0 0 2
144 บ้านหนองเรือ 2 0 0 0 2
145 วัดไพรงาม 2 0 0 0 2
146 ชุมชนบ้านนาแพง 1 4 1 2 6
147 บ้านเสม็ดสถาปัตย์ 1 4 0 0 5
148 บ้านสระบัว2 1 3 0 0 4
149 วัดเทพรังสรรค์ 1 2 1 1 4
150 บ้านหญ้าคา 1 2 0 3 3
151 บ้านหนองปลาแดก 1 2 0 1 3
152 บ้านละกอ 1 2 0 0 3
153 บ้านคูบอน 1 2 0 0 3
154 บ้านโนนยานาง 1 2 0 0 3
155 กระทุ่มจานสามัคคี 1 1 1 0 3
156 บ้านแพ 1 1 1 0 3
157 บ้านโคกสว่าง 1 1 0 1 2
158 ชุมชนบ้านสะแก 1 1 0 0 2
159 วัดโพธิ์ชัย 1 1 0 0 2
160 บ้านดงย่อ 1 1 0 0 2
161 บ้านวังปลัด 1 1 0 0 2
162 บ้านโคกก่อง 1 1 0 0 2
163 วัดสระทอง 1 1 0 0 2
164 วัดบุปผาราม 1 0 2 1 3
165 บ้านหนองยาง-หนองจาน 1 0 1 1 2
166 บ้านหนองแคน 1 0 1 0 2
167 บ้านโคกใหญ่ 1 0 0 1 1
168 วัดธาตุ 1 0 0 1 1
169 บ้านยางน้ำใส 1 0 0 0 1
170 วัดธรรมประสิทธิ์ 1 0 0 0 1
171 วัดศรีสุนทร 1 0 0 0 1
172 บ้านขี้เหล็ก 1 0 0 0 1
173 บ้านงิ้ว 1 0 0 0 1
174 บ้านหนองสรวงเมืองน้อย 1 0 0 0 1
175 บ้านโนนเพกา 1 0 0 0 1
176 วัดชัยสมพร 1 0 0 0 1
177 บ้านสระบัว 0 6 0 1 6
178 บ้านโนนไฮ 0 2 0 0 2
179 บ้านหนองไทร 0 1 1 0 2
180 บ้านดอนตูม 0 1 0 0 1
181 บ้านสวายสอ 0 1 0 0 1
182 บ้านหนองหัวควาย 0 0 3 0 3
183 บ้านตาโหงก 0 0 1 0 1
184 บ้านหนองดุม (อ.สตึก) 0 0 0 1 0
185 บ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา) 0 0 0 1 0
รวม 1,325 413 234 152 2,124