แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. บุรีรัมย์ เขต 4

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 80 59 73.75% 15 18.75% 3 3.75% 3 3.75% 80
2 โรงเรียนทศพรวิทยา 55 48 88.89% 3 5.56% 3 5.56% 0 0% 54
3 โรงเรียนบ้านสตึก 61 45 73.77% 7 11.48% 7 11.48% 2 3.28% 61
4 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 51 38 76% 7 14% 5 10% 0 0% 50
5 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 37 28 75.68% 3 8.11% 6 16.22% 0 0% 37
6 โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 39 25 65.79% 10 26.32% 3 7.89% 0 0% 38
7 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 37 25 69.44% 5 13.89% 3 8.33% 3 8.33% 36
8 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 34 23 69.7% 3 9.09% 6 18.18% 1 3.03% 33
9 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 36 22 61.11% 6 16.67% 5 13.89% 3 8.33% 36
10 โรงเรียนอนุบาลแคนดง 28 22 78.57% 3 10.71% 1 3.57% 2 7.14% 28
11 โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 28 22 78.57% 2 7.14% 3 10.71% 1 3.57% 28
12 โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 36 21 61.76% 7 20.59% 5 14.71% 1 2.94% 34
13 โรงเรียนบ้านโคกกุง 33 21 63.64% 6 18.18% 4 12.12% 2 6.06% 33
14 โรงเรียนบ้านเขว้า 27 21 77.78% 2 7.41% 2 7.41% 2 7.41% 27
15 โรงเรียนวัดหงษ์ 35 20 58.82% 8 23.53% 4 11.76% 2 5.88% 34
16 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 34 19 59.38% 7 21.88% 4 12.5% 2 6.25% 32
17 โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน 25 19 79.17% 3 12.5% 0 0% 2 8.33% 24
18 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 35 18 58.06% 10 32.26% 2 6.45% 1 3.23% 31
19 โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์ 30 17 68% 7 28% 0 0% 1 4% 25
20 โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 26 17 68% 5 20% 2 8% 1 4% 25
21 โรงเรียนบ้านหนองเชือก 27 17 68% 2 8% 2 8% 4 16% 25
22 โรงเรียนบ้านคูบัว 31 16 51.61% 12 38.71% 1 3.23% 2 6.45% 31
23 โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ 35 16 53.33% 8 26.67% 2 6.67% 4 13.33% 30
24 โรงเรียนบ้านเมืองแก 26 16 61.54% 4 15.38% 4 15.38% 2 7.69% 26
25 โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 29 15 51.72% 3 10.34% 8 27.59% 3 10.34% 29
26 โรงเรียนบ้านสระกุด 22 14 66.67% 5 23.81% 0 0% 2 9.52% 21
27 โรงเรียนบ้านสาวเอ้ 30 13 56.52% 7 30.43% 2 8.7% 1 4.35% 23
28 โรงเรียนบ้านหนองปุน 18 12 66.67% 6 33.33% 0 0% 0 0% 18
29 โรงเรียนบ้านปลัดมุม 21 12 66.67% 3 16.67% 2 11.11% 1 5.56% 18
30 โรงเรียนบ้านชุมแสง(สตึก 6) 20 12 66.67% 3 16.67% 1 5.56% 2 11.11% 18
31 โรงเรียนบ้านโนนยาง 17 12 75% 1 6.25% 0 0% 3 18.75% 16
32 โรงเรียนบ้านขาม 13 12 92.31% 0 0% 0 0% 1 7.69% 13
33 โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย 13 12 92.31% 0 0% 0 0% 1 7.69% 13
34 โรงเรียนวัดฤาษีสถิต 21 11 55% 5 25% 2 10% 2 10% 20
35 โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 21 11 61.11% 4 22.22% 2 11.11% 1 5.56% 18
36 โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 15 11 73.33% 4 26.67% 0 0% 0 0% 15
37 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร 18 11 61.11% 1 5.56% 3 16.67% 3 16.67% 18
38 โรงเรียนบ้านเสม็ด(สตึก 6) 12 11 91.67% 1 8.33% 0 0% 0 0% 12
39 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 24 10 43.48% 5 21.74% 4 17.39% 4 17.39% 23
40 โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 24 10 47.62% 5 23.81% 4 19.05% 2 9.52% 21
41 โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม 18 10 58.82% 4 23.53% 3 17.65% 0 0% 17
42 โรงเรียนบ้านโนนเจริญ 14 10 71.43% 2 14.29% 1 7.14% 1 7.14% 14
43 โรงเรียนวัดท่าเรียบ 14 10 71.43% 1 7.14% 1 7.14% 2 14.29% 14
44 โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) 12 10 83.33% 1 8.33% 1 8.33% 0 0% 12
45 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 11 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
46 โรงเรียนบ้านตามา 11 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
47 โรงเรียนวัดสระบัว 17 9 52.94% 5 29.41% 2 11.76% 1 5.88% 17
48 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (สตึก 6) 11 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
49 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 13 9 69.23% 1 7.69% 2 15.38% 1 7.69% 13
50 โรงเรียนบ้านยางทะเล 13 9 69.23% 1 7.69% 1 7.69% 2 15.38% 13
51 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา 18 8 44.44% 3 16.67% 6 33.33% 1 5.56% 18
52 โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน 18 8 50% 3 18.75% 4 25% 1 6.25% 16
53 โรงเรียนวัดเทพรังษี 16 8 53.33% 3 20% 4 26.67% 0 0% 15
54 โรงเรียนบ้านหนองการะโก 13 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
55 โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ 21 8 40% 1 5% 7 35% 4 20% 20
56 โรงเรียนบ้านพรสำราญ 17 7 41.18% 5 29.41% 5 29.41% 0 0% 17
57 โรงเรียนบ้านทองหลาง 22 7 41.18% 4 23.53% 2 11.76% 4 23.53% 17
58 โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง 12 7 58.33% 4 33.33% 1 8.33% 0 0% 12
59 โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 11 7 63.64% 4 36.36% 0 0% 0 0% 11
60 โรงเรียนวัดโพธิ์ 12 7 58.33% 2 16.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
61 โรงเรียนวัดบ้านพลับ 10 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
62 โรงเรียนบ้านหนองบัว 10 7 70% 1 10% 2 20% 0 0% 10
63 โรงเรียนบ้านจิก 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
64 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 9 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 9
65 โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
66 โรงเรียนบ้านหนองแวง 10 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
67 โรงเรียนบ้านดงยายเภา 9 7 87.5% 0 0% 0 0% 1 12.5% 8
68 โรงเรียนวัดสิริมงคล 18 6 35.29% 6 35.29% 4 23.53% 1 5.88% 17
69 โรงเรียนบ้านร่อนทอง 13 6 50% 6 50% 0 0% 0 0% 12
70 โรงเรียนวัดบัวทอง 22 6 28.57% 4 19.05% 4 19.05% 7 33.33% 21
71 โรงเรียนบ้านดงพลอง 11 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
72 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 14 6 42.86% 3 21.43% 3 21.43% 2 14.29% 14
73 โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ 11 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 11
74 โรงเรียนบ้านนาลาว 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
75 โรงเรียนบ้านกระสัง 11 6 54.55% 2 18.18% 1 9.09% 2 18.18% 11
76 โรงเรียนบ้านคูขาด 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
77 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
78 โรงเรียนบ้านข่อย 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
79 โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
80 โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
81 โรงเรียนบ้านโนนกลาง 13 5 41.67% 4 33.33% 2 16.67% 1 8.33% 12
82 โรงเรียนบ้านกระทุ่ม 11 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 11
83 โรงเรียนวัดอิสาณ 13 5 38.46% 3 23.08% 1 7.69% 4 30.77% 13
84 โรงเรียนบ้านแคน 11 5 45.45% 2 18.18% 3 27.27% 1 9.09% 11
85 โรงเรียนบ้าน กม.ศูนย์ 11 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
86 โรงเรียนบ้านหนองดุม 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
87 โรงเรียนบ้านหนองขวาง 10 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 9
88 โรงเรียนบ้านขามพิมาย 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
89 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
90 โรงเรียนวัดหลักศิลา 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
91 โรงเรียนบ้านโนนค้อ 9 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
92 โรงเรียนบ้านโคกเมือง 7 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
93 โรงเรียนบ้านเป้า(สุทธิสารอุทิศ) 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
94 โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
95 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 17 4 26.67% 5 33.33% 3 20% 3 20% 15
96 โรงเรียนบ้านดอน 16 4 26.67% 3 20% 3 20% 5 33.33% 15
97 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 9 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
98 โรงเรียนบ้านโจด 9 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 3 33.33% 9
99 โรงเรียนบ้านบุ่งเบา 10 4 44.44% 1 11.11% 4 44.44% 0 0% 9
100 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 7 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
101 โรงเรียนบ้านตาหล่ำ 6 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
102 โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี 6 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
103 โรงเรียนบ้านดงเค็ง 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
104 โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
105 โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
106 โรงเรียนบ้านโสกแต้ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
107 โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) 8 3 37.5% 5 62.5% 0 0% 0 0% 8
108 โรงเรียนบ้านหนองครก 10 3 30% 3 30% 4 40% 0 0% 10
109 โรงเรียนวัดสระจันทร์ 10 3 33.33% 3 33.33% 0 0% 3 33.33% 9
110 โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
111 โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน 7 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
112 โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
113 โรงเรียนบ้านหนองตาด 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
114 โรงเรียนบ้านป่าหนาม 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
115 โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
116 โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฏร์ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
117 โรงเรียนวัดพนมวัน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
118 โรงเรียนพอดีวิทยา 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
119 โรงเรียนบ้านยางนกคู่ 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
120 โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
121 โรงเรียนวัดพลสุวรรณ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
122 โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
123 โรงเรียนวัดวรดิษฐ์ 8 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
124 โรงเรียนบ้านตูม 7 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
125 โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
126 โรงเรียนวัดสมณาวาส 7 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 7
127 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
128 โรงเรียนอนุบาลวันนา 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
129 โรงเรียนบ้านปรือเกียน 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
130 โรงเรียนบ้านหนองกับ 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
131 โรงเรียนบ้านโนนกลาง คูเมือง1 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
132 โรงเรียนบ้านปะคำดง 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
133 โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือฯ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
134 โรงเรียนบ้านสระปะคำถาวร 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
135 โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
136 โรงเรียนบ้านหนองรัก 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
137 โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
138 โรงเรียนบ้านพงแขม 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
139 โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
140 โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
141 โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง(ราษฎร์พัฒนา) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
142 โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
143 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
144 โรงเรียนวัดไพรงาม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
145 โรงเรียนอนุบาลสายสัมพันธ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
146 โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง 8 1 12.5% 4 50% 1 12.5% 2 25% 8
147 โรงเรียนบ้านเสม็ดสถาปัตย์ 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
148 โรงเรียนบ้านสระบัว2 5 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
149 โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
150 โรงเรียนบ้านหญ้าคา 6 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 3 50% 6
151 โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก 5 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
152 โรงเรียนบ้านคูบอน 6 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
153 โรงเรียนบ้านละกอ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
154 โรงเรียนบ้านโนนยานาง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
155 โรงเรียนกระทุ่มจานสามัคคี 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
156 โรงเรียนบ้านแพ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
157 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
158 โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
159 โรงเรียนบ้านดงย่อ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
160 โรงเรียนบ้านวังปลัด 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
161 โรงเรียนบ้านโคกก่อง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
162 โรงเรียนวัดสระทอง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
163 โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
164 โรงเรียนวัดบุปผาราม 4 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
165 โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
166 โรงเรียนบ้านหนองแคน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
167 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
168 โรงเรียนวัดธาตุ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
169 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
170 โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
171 โรงเรียนบ้านยางน้ำใส 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
172 โรงเรียนบ้านหนองสรวงเมืองน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
173 โรงเรียนบ้านโนนเพกา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
174 โรงเรียนวัดชัยสมพร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
175 โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
176 โรงเรียนวัดศรีสุนทร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
177 โรงเรียนบ้านสระบัว 7 0 0% 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 7
178 โรงเรียนบ้านโนนไฮ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
179 โรงเรียนบ้านหนองไทร 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
180 โรงเรียนบ้านดอนตูม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
181 โรงเรียนบ้านสวายสอ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
182 โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย 3 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
183 โรงเรียนบ้านตาโหงก 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
184 โรงเรียนบ้านหนองดุม (อ.สตึก) 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
185 โรงเรียนบ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา) 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]