งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ณ .สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ระหว่าง วันที่ .11 - 12. เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ห้อง ป.6/1 11 ต.ค. 2561 9.00-เป็นต้นไป
-
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ห้องป.6/1 11 ต.ค. 2561 9.00-เป็นต้นไป เวลาอาจเลื่อนออกไปตามความเหมาะสม
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ห้องป.6/2 11 ต.ค. 2561 9.00-เป็นต้นไป เวลาอาจเลื่อนตามความเหมาะสมและความพร้อม
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ห้อง ป.6/2 11 ต.ค. 2561 9.00-เป็นต้นไป เวลาเริ่มแข่งขันอาจเลื่อนตามความพร้อมของกรรมการและนักเรียน
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ห้องกระจก 11 ต.ค. 2561 9.00-เป็นต้นไป เวลาเริ่มแข่งขันอาจเลื่อนตามความพร้อมของกรรมการและนักเรียน
6 802 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ห้องป.3/1 12 ต.ค. 2561 9.00-เป็นต้นไป เวลาเริ่มแข่งขันอาจเลื่อนตามความพร้อมของกรรมการและนักเรียน
7 803 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ห้องป.6/2 12 ต.ค. 2561 9.00-เป็นต้นไป เวลาเริ่มแข่งขันอาจเลื่อนตามความพร้อมของกรรมการและนักเรียน
8 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ห้องป.6/2 12 ต.ค. 2561 9.00-เป็นต้นไป เวลาเริ่มแข่งขันอาจเลื่อนตามความพร้อมของกรรมการและนักเรียน
9 813 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ห้องป.5/1 11 ต.ค. 2561 9.00-เป็นต้นไป เวลาเริ่มแข่งขันอาจเลื่อนตามความพร้อมของกรรมการและนักเรียนแต่ใช้เวลาเท่าเดิม
10 814 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ห้อง ป.5/1 11 ต.ค. 2561 9.00-เป็นต้นไป เวลาเริ่มแข่งขันอาจเลื่อนตามความพร้อมของกรรมการและนักเรียนแต่ใช้เวลาเท่าเดิม
11 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ห้อง ป.2/1 11 ต.ค. 2561 9.00-เป็นต้นไป เวลาเริ่มแข่งขันอาจเลื่อนตามความพร้อมของกรรมการและนักเรียนแต่ใช้เวลาเท่าเดิม
12 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ห้องอนุบาล 1 11 ต.ค. 2561 9.00-เป็นต้นไป เวลาเริ่มแข่งขันอาจเลื่อนตามความพร้อมของกรรมการและนักเรียนแต่ใช้เวลาเท่าเดิม
13 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ห้องอนุบาล 1 11 ต.ค. 2561 9.00-เป็นต้นไป เวลาเริ่มแข่งขันอาจเลื่อนตามความพร้อมของกรรมการและนักเรียน


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]