งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ณ .สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ระหว่าง วันที่ .11 - 12. เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดโพธิ์ 11 ต.ค. 2561 9.00-เป็นต้นไป ทีมละ 10 คน แข่งขันทีมละ 7 นาที
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโพธิ์ 12 ต.ค. 2561 9.00-เป็นต้นไป ทีมละ 10 คน แข่งขันทีมละ 7 นาที
3 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดหงษ์ 11 ต.ค. 2561 9.00-เป็นต้นไป ทีมละ 7-10 คน ทีมละ 8 นาที
4 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ 12 ต.ค. 2561 9.00-เป็นต้นไป ทีมละ 7-10 คน ทีมละ 8 นาที
5 818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดหงษ์ 11 ต.ค. 2561 9.00-เป็นต้นไป ทีมละ 10 คนใช้เวลาทีมละ 10 นาที
6 819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ 12 ต.ค. 2561 9.00-เป็นต้นไป ทีมละ 10 คนใช้เวลาทีมละ 10 นาที
7 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดโพธิ์ 11 ต.ค. 2561 9.00-เป็นต้นไป แข่งขัน 2 รอบรอบ 1 เวลา 1 ชั่วโมง รอบ 2 ใช้เวลา 20 นาที
8 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโพธิ์ 11 ต.ค. 2561 9.00-เป็นต้นไป แข่งขัน 2 รอบรอบ 1 เวลา 1 ชั่วโมง รอบ 2 ใช้เวลา 20 นาที


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]