งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ณ .สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ระหว่าง วันที่ .11 - 12. เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ห้อง ป.1/1 12 ต.ค. 2561 9.00 -10.00 เวลาเริ่มแข่งขันอาจเลื่อนตามความพร้อมของกรรมการและนักเรียนแต่ใช้เวลาเท่าเดิม
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ห้อง ห้อง ป.1/2 12 ต.ค. 2561 9.00-10.00 เวลาเริ่มแข่งขันอาจเลื่อนตามความพร้อมของกรรมการและนักเรียนแต่ใช้เวลาเท่าเดิม
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ใต้ถุนอาคารโอภาสเสกสรรด้านทิศเหนือ 12 ต.ค. 2561 9.00-เป็นต้นไป นำเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการ 10 นาที
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ใต้ถุนอาคารโอภาสเสกสรรด้านทิศเหนือ 12 ต.ค. 2561 9.00-เป็นต้นไป นำเสนอโครงงานต่อกรรมการ 10 นาที
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ใต้ถุนอาคารโอภาสเสกสรรด้านทิศใต้ 12 ต.ค. 2561 9.00-เป็นต้นไป ใช้เวลาในการนำเสนอ 10 นาที
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ใต้ถุนอาคารโอภาสเสกสรรด้านทิศใต้ 12 ต.ค. 2561 9.00-เป็นต้นไป ใช้เวลาในการนำเสนอ 10 นาที
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง หอประชุมอินทนิล 12 ต.ค. 2561 9.00-เป็นต้นไป กรณีที่การแสดงขาดหรือเกินเวลาที่กำหนดจะถูกหักคะแนน นาทีละ 1 คะแนน
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง หอประชุมอินทนิล 12 ต.ค. 2561 9.00-เป็นต้นไป กรณีที่การแสดงขาดหรือเกินเวลาที่กำหนดจะถูกหักคะแนน นาทีละ 1 คะแนน
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ใต้ถุนอาคารโอภาสเสกสรรด้านทิศใต้(ช่องกลางทางทิศเหนือ) 12 ต.ค. 2561 9.00-เป็นต้นไป
-
10 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ใต้ถุนอาคารโอภาสเสกสรร(ช่องกลางทิศใต้) 12 ต.ค. 2561 9.00-เป็นต้นไป
-
11 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ลานเอนกประสงค์ 12 ต.ค. 2561 9.00-เป็นต้นไป แข่งขัน 3 รอบ ๆละไม่เกิน 3 นาที
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ลานเอนกประสงค์ 12 ต.ค. 2561 9.00-เป็นต้นไป แข่งขัน 3 รอบ เอารอบที่ไกลที่สุด
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ลานเอนกประสงค์ 12 ต.ค. 2561 9.00-เป็นต้นไป ใช้เวลาทำเครื่องร่อน 120 นาที ตอบแบบทดสอบ 30 นาที
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง สนามฟุตบอล 12 ต.ค. 2561 9.00-เป็นต้นไป ปล่อย 3 รอบนำระยะทางมารวมกัน ใช้เวลาสร้างไม่เกิน 3 ชั่วโมง
15 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง สนามฟุตบอล 12 ต.ค. 2561 ใช้เวลาสร้างและทำแบบทดสอบไม่เกิน 3 ชั่วโมง


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]