งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ณ .สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ระหว่าง วันที่ .11 - 12. เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา โดม T1 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป ระยะเวลาในการสร้างหุ่นยนต์ 5 ชั่วโมง
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา โดม T1 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป ระยะเวลาในการสร้างหุ่นยนต์ 5 ชั่วโมง
3 757 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา โดม T2 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป ระยะเวลาในการสร้างหุ่นยนต์ 3 ชั่วโมง
4 758 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา โดม T2 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป ระยะเวลาในการสร้างหุ่นยนต์ 3 ชั่วโมง
5 755 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา โดม T3 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
-
6 756 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา โดม T3 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
-
7 250 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา โดม T4 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
-
8 251 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา โดม T4 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]