งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ณ .สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ระหว่าง วันที่ .11 - 12. เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 020 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนพุทไธสง (มัธยม) ห้องคอม1 11 ต.ค. 2561 9.00 - 11.00 รอจำนวนทีมแข่งขัน
2 021 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 โรงเรียนพุทไธสง (มัธยม) ห้องคอมฯ2 11 ต.ค. 2561 9.00 - 12.00 รอจำนวนทีมแข่งขัน
3 002 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง (มัธยม) ห้องคอมฯ2 11 ต.ค. 2561 9.00 - 12.00 รอจำนวนทีมแข่งขัน
4 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง (มัธยม) ห้องคอมฯ3 11 ต.ค. 2561 09.00-14.00 รอจำนวนทีมแข่งขัน
5 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง (มัธยม) ห้องคอม3 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00 รอจำนวนทีมแข่งขัน
6 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนพุทไธสง (มัธยม) ห้องคอมฯ1 12 ต.ค. 2561 09.00-14.00 รอจำนวนทีมแข่งขัน
7 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง (มัธยม) ห้องคอมฯ2 12 ต.ค. 2561 09.00-14.00 รอจำนวนทีมแข่งขัน
8 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนพุทไธสง (มัธยม) ห้องคอมฯ3 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00 รอจำนวนทีมแข่งขัน
9 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง (มัธยม) ห้องคอมฯ3 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00 รอจำนวนทีมแข่งขัน
10 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนพุทไธสง (มัธยม) ห้องคอม1 12 ต.ค. 2561 09.00-12.00 รอทีมการแข่งขัน
11 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง (มัธยม) ห้องคอมฯ2 12 ต.ค. 2561 9.00 - 12.00 รอจำนวนทีมแข่งขัน
12 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ (เขต) ใต้ถุนห้องประชุมสพป.บร.4 12 ต.ค. 2561 9.00-เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]