สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 104 หมู่ 14 บ้านหายโศก ต.หายโสก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นายสุรพล แสนลี   0844312504
2 โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ (เขต) หมู่ที่ 1 บ้านโพนทอง ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นายบุญธรรม พงศ์ชนะ   085-7792173
3 โรงเรียนพุทไธสง (มัธยม) ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นายประชัย พรสง่ากุล  
4 โรงเรียนวัดหงษ์ บ้านศีรษะแรด ต.มะเฟือง อำเภอพุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นายอัมพร กิ่งไธสง   0899492614
5 โรงเรียนวัดโพธิ์ 174 หมู่ 10 บ้านจาน ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นายปรัชญา พลพุฒินันท์   08724077899
6 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา หมู่ 1 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ดร.อร่ามศรี จงปัตนา   0819675347
7 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง หมู่ 1 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นายปิยะ พุทธเพาะ   081-265-5606

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]