กำหนดการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 2 - 3 ตุลาคม 2561 
วันเสาร์ ที่ 01 กันยายน 2561 เวลา 01:13 น.