สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 อนุบาลบุรีรัมย์ 14 13 6 33
2 บ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 12 8 4 24
3 อนุบาลลำปลายมาศ 9 10 11 30
4 มารีย์อนุสรณ์ 9 8 7 24
5 บ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) 9 5 2 16
6 รวมมิตรวิทยา 8 1 0 9
7 อนุบาลชำนิ 7 4 1 12
8 บ้านบุตาวงษ์ 7 1 1 9
9 ไตรภูมิวิทยา 6 0 0 6
10 อนุบาลบ้านด่าน 5 5 2 12
11 วัดบ้านเมืองดู่ 5 2 1 8
12 บำรุงวิทยา 5 2 0 7
13 บ้านหลักเขต 4 5 2 11
14 บ้านตูบช้าง 4 5 2 11
15 ไตรคามสามัคคีวิทยา 4 2 6 12
16 ไตรมิตรวิทยาคาร 4 2 1 7
17 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 4 2 1 7
18 บ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 4 2 0 6
19 วัดบ้านสวายสอ 4 1 3 8
20 วัดหนองกระทุ่ม 4 1 2 7
21 สะแกโพรงอนุสรณ์ 4 0 1 5
22 วัดบ้านเมืองฝาง 3 6 0 9
23 ฮั่วเคี้ยว 3 4 1 8
24 วัดละลวด 3 3 3 9
25 อนุบาลธีรา 3 3 0 6
26 เสนศิริอนุสรณ์ 3 2 2 7
27 บ้านหนองแวง 3 2 2 7
28 เขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) 3 1 6 10
29 วัดบ้านหนองกะทิง 3 1 3 7
30 บ้านโคกสนวน 3 1 2 6
31 บ้านหนองมะเขือ 3 1 2 6
32 วัดหนองปล่อง 3 1 1 5
33 บ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) 3 1 1 5
34 บ้านท้องเรือ 3 0 1 4
35 บ้านโคกสว่าง 3 0 1 4
36 บ้านหนองไผ่ 3 0 0 3
37 บ้านตาเหล็ง 2 10 4 16
38 วัดโพธิ์ทอง 2 4 1 7
39 บ้านโคกกลางอนุสรณ์ 2 4 1 7
40 บ้านยาง"คุรุราษฎร์รังสรรค์" 2 3 8 13
41 บ้านโคกกลาง 2 3 1 6
42 บ้านผไทรินทร์ 2 3 0 5
43 วัดบ้านกะชาย 2 2 2 6
44 บ้านโคกหัวช้าง 2 2 2 6
45 วิมลวิทยา 2 2 1 5
46 บ้านเมืองแฝก 2 2 0 4
47 บ้านห้วยศาลา 2 1 3 6
48 บ้านตะโก 2 1 2 5
49 บ้านประคอง 2 1 0 3
50 บ้านหัวสะพาน 2 0 3 5
51 บ้านกระโดนกะลันทา 2 0 1 3
52 วัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา 2 0 1 3
53 บ้านหนองค่าย 2 0 1 3
54 บ้านลุงม่วง 2 0 0 2
55 วัดหนองสองห้อง 2 0 0 2
56 วัดโคกสะอาด 2 0 0 2
57 บ้านบุมะขามป้อม 1 4 2 7
58 บ้านทะเมนชัย 1 4 0 5
59 บ้านสำโรงโนนเค็ง 1 3 2 6
60 บ้านตะโคงสามัคคี 1 2 1 4
61 บ้านดอนหวาย 1 2 1 4
62 อนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) 1 1 4 6
63 บ้านหนองม่วง 1 1 3 5
64 บ้านสี่เหลี่ยมน้อย 1 1 3 5
65 บ้านโนนแดง 1 1 2 4
66 บ้านช่อผกา 1 1 2 4
67 บ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) 1 1 1 3
68 บ้านเสม็ดโคกตาล 1 1 1 3
69 วัดบ้านปราสาท 1 1 1 3
70 วัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก 1 1 1 3
71 บ้านโคกระกา 1 1 0 2
72 บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี 1 0 3 4
73 วัดโกรกประดู่ 1 0 1 2
74 บ้านบริหารชนบท 1 0 1 2
75 บ้านหนองมะค่าแต้ 1 0 1 2
76 บ้านนากลาง 1 0 1 2
77 วัดหัวสะพาน 1 0 1 2
78 บ้านสนวน (ศิริมงคลวิทยา) 1 0 1 2
79 สามัคคีมีชัยวิทยา 1 0 1 2
80 วัดบ้านปลัดปุ๊ก 1 0 1 2
81 บ้านหนองหัวช้าง 1 0 0 1
82 บ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) 1 0 0 1
83 บ้านโคกสูง 1 0 0 1
84 วัดบ้านเสม็ด 1 0 0 1
85 วัดบ้านสะแกซำ 1 0 0 1
86 วัดชัยมงคลปราสาทวิทยา 1 0 0 1
87 บ้านหนองม้า 1 0 0 1
88 บ้านหนองสองห้อง 1 0 0 1
89 บ้านมาบสมอ 1 0 0 1
90 วัดโคกล่าม "สิริประภาวิชาคาร" 1 0 0 1
91 บ้านตะโกตาเนตร 0 4 2 6
92 วัดหนองครก 0 3 0 3
93 ชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) 0 2 3 5
94 บ้านนาศรีนวล 0 2 2 4
95 วัดบ้านหินโคน (คุรุราษฎร์บำรุง) 0 2 1 3
96 บ้านหนองเฒ่ากา 0 2 1 3
97 บ้านหนองปรือน้อย 0 1 4 5
98 วัดบ้านถลุงเหล็ก 0 1 2 3
99 บ้านตลาดโพธิ์ (ศรีตลาดโพธิ์) 0 1 2 3
100 วัดขี้ตุ่น 0 1 1 2
101 บ้านสมสนุก 0 1 1 2
102 บ้านหนองทะลอก 0 1 1 2
103 มหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) 0 1 1 2
104 บ้านห้วยมะไฟ 0 1 1 2
105 บ้านถาวร 0 1 0 1
106 วัดบ้านเย้ยสะแก 0 1 0 1
107 วัดบ้านกะหาด 0 1 0 1
108 วัดสถานีหนองตาด 0 1 0 1
109 บ้านโคกใหม่หนองสรวง 0 1 0 1
110 บ้านม่วงโนนสูง 0 1 0 1
111 บ้านสวายจีก 0 1 0 1
112 บ้านโคกสะอาด 0 1 0 1
113 บ้านบุ-หนองเทา 0 1 0 1
114 วัดโนนสำราญ 0 1 0 1
115 บ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์" 0 1 0 1
116 บ้านหนองโสน 0 1 0 1
117 บ้านแท่นพระ 0 1 0 1
118 ชุมชนบ้านหนองบัวโคก 0 1 0 1
119 บ้านหนองแต้พัฒนา 0 1 0 1
120 สรีพรรณสันติภาพนาฝาย 0 1 0 1
121 วัดบ้านบุขี้เหล็ก 0 1 0 1
122 บ้านม่วง 0 1 0 1
123 บ้านโพธิ์ดอนหวาย 0 1 0 1
124 บ้านโคกวัด 0 1 0 1
125 บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ 0 0 4 4
126 บ้านหนองยาง 0 0 3 3
127 บ้านตลาดควาย 0 0 2 2
128 บ้านตะเคียน 0 0 2 2
129 บ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) 0 0 2 2
130 บ้านดงกระทิงมิตรภาพอนุสรณ์ 0 0 1 1
131 บ้านโนนศิลา 0 0 1 1
132 เบญจคามวิทยา 0 0 1 1
133 บ้านสำโรงโคกเพชร 0 0 1 1
134 บ้านโกรกขี้หนู 0 0 1 1
135 บ้านหนองผักโพด 0 0 1 1
136 วัดบ้านบุโพธิ์ 0 0 1 1
137 บ้านหนองเมืองต่ำ 0 0 1 1
138 โสภณวรวัฒน์วิทยา 0 0 1 1
139 บ้านสารภี 0 0 1 1
140 วัดสว่างบูรพา 0 0 1 1
141 บ้านหนองปลิง 0 0 1 1
142 บ้านหนองผักแว่น 0 0 1 1
143 พระครูวิทยา 0 0 1 1
144 บ้านโคกเก่า 0 0 1 1
145 วัดบ้านบัลลังก์ 0 0 0 0
146 บ้านหนองขวาง 0 0 0 0
147 วัดหนองขุนปราบ 0 0 0 0
148 บ้านหนองไทร 0 0 0 0
149 วัดบ้านโคกชาด 0 0 0 0
150 วัดบ้านตะขบ 0 0 0 0
151 บ้านปรุบุมะค่า 0 0 0 0
152 บ้านหนองไฮ 0 0 0 0
153 บ้านหนองปรือ 0 0 0 0
154 บ้านกลันทาวิทยา 0 0 0 0
155 บ้านกวางงอย"รัฐราษฎร์อำนวยวิทย์" 0 0 0 0
156 เรืองทองสามัคคี 0 0 0 0
157 บ้านหนองตาดน้อย 0 0 0 0
158 บ้านม่วงวิทยาคาร 0 0 0 0
159 บ้านฝังงา 0 0 0 0
160 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 0 0
161 บ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) 0 0 0 0
162 บ้านหนองพะอง 0 0 0 0
163 บ้านกระเดื่อง 0 0 0 0
164 บ้านหนองบัว 0 0 0 0
165 บ้านหนองเพชร 0 0 0 0
166 บ้านหนองซอแซ 0 0 0 0
167 บ้านตูมหวาน 0 0 0 0
168 บ้านหนองตราด 0 0 0 0
169 บ้านหนองระนาม 0 0 0 0
170 บ้านโคกเปราะ 0 0 0 0
171 บ้านตราดหนองพลวง 0 0 0 0
172 จตุคามสามัคคีวิทยา 0 0 0 0
173 บ้านดงเย็น 0 0 0 0
174 บ้านหนองเพิก 0 0 0 0
175 บ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) 0 0 0 0
176 วัดกะทิง 0 0 0 0
177 วัดหนองเก้าข่า 0 0 0 0
178 วัดบ้านหนองปลาไหล 0 0 0 0
179 บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ 0 0 0 0
180 ประชาสวัสดิ์วิทยา 0 0 0 0
181 บ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ 0 0 0 0
182 บ้านตลาดชัย 0 0 0 0
183 บ้านพลวง 0 0 0 0
184 บ้านแสลงพัน 0 0 0 0
185 บ้านโคกระกาน้อย 0 0 0 0
186 บ้านดอนใหญ่ 0 0 0 0
187 บ้านร่มไทร 0 0 0 0
188 บ้านหนองตราดน้อย 0 0 0 0
189 บ้านพะไล 0 0 0 0
190 บ้านพระครูน้อย 0 0 0 0
191 บ้านฝ้าย 0 0 0 0
192 บ้านหนองไทร 0 0 0 0
193 บ้านสระเกษ 0 0 0 0
194 บ้านหนองไผ่ใหญ่ 0 0 0 0
รวม 251 211 194 656

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]