สรุปเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลลำปลายมาศ 43 12 5 4 60
2 อนุบาลบุรีรัมย์ 40 6 5 0 51
3 มารีย์อนุสรณ์ 32 6 0 0 38
4 บ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 30 7 2 4 39
5 อนุบาลบ้านด่าน 22 15 4 4 41
6 บ้านตาเหล็ง 22 4 3 2 29
7 บ้านยาง"คุรุราษฎร์รังสรรค์" 20 4 4 4 28
8 บ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) 19 5 3 0 27
9 ไตรคามสามัคคีวิทยา 18 12 4 7 34
10 อนุบาลชำนิ 18 9 5 1 32
11 วัดละลวด 18 1 6 3 25
12 บำรุงวิทยา 17 1 1 2 19
13 เขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) 16 5 2 3 23
14 วัดบ้านกะชาย 15 7 3 3 25
15 สะแกโพรงอนุสรณ์ 15 3 3 3 21
16 บ้านหลักเขต 13 7 2 0 22
17 บ้านตูบช้าง 13 3 1 1 17
18 วัดหนองกระทุ่ม 13 2 0 0 15
19 บ้านหนองม่วง 12 8 5 2 25
20 อนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) 12 5 2 2 19
21 วัดบ้านเมืองฝาง 11 9 2 1 22
22 ไตรมิตรวิทยาคาร 11 2 1 0 14
23 วัดบ้านสวายสอ 10 9 6 5 25
24 วัดบ้านถลุงเหล็ก 10 7 2 1 19
25 บ้านตะโกตาเนตร 10 6 2 2 18
26 วัดหนองปล่อง 10 3 4 2 17
27 บ้านประคอง 10 2 4 3 16
28 บ้านโคกสนวน 10 2 2 2 14
29 เสนศิริอนุสรณ์ 10 2 0 1 12
30 บ้านบุมะขามป้อม 9 11 1 6 21
31 วัดโพธิ์ทอง 9 8 5 0 22
32 บ้านห้วยศาลา 9 6 6 3 21
33 บ้านหนองแวง 9 5 3 4 17
34 บ้านสำโรงโนนเค็ง 9 4 2 2 15
35 บ้านถาวร 9 2 1 0 12
36 วัดบ้านเมืองดู่ 9 1 0 0 10
37 รวมมิตรวิทยา 9 0 0 0 9
38 บ้านบุตาวงษ์ 9 0 0 0 9
39 วัดบ้านหนองกะทิง 8 6 3 1 17
40 บ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 8 6 2 3 16
41 บ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) 8 6 0 2 14
42 ฮั่วเคี้ยว 8 3 1 0 12
43 บ้านหนองมะเขือ 8 2 0 0 10
44 บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี 8 1 0 1 9
45 อนุบาลธีรา 8 1 0 0 9
46 บ้านสี่เหลี่ยมน้อย 8 1 0 0 9
47 ชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) 7 8 1 2 16
48 บ้านผไทรินทร์ 7 3 1 1 11
49 บ้านโคกหัวช้าง 7 2 1 1 10
50 บ้านโคกกลาง 7 1 2 3 10
51 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 7 1 1 0 9
52 ไตรภูมิวิทยา 6 8 1 2 15
53 บ้านหนองปรือน้อย 6 7 1 3 14
54 วัดบ้านหินโคน (คุรุราษฎร์บำรุง) 6 5 3 1 14
55 บ้านตะโคงสามัคคี 6 5 2 2 13
56 วิมลวิทยา 6 4 1 3 11
57 วัดหนองครก 6 4 1 3 11
58 บ้านโคกกลางอนุสรณ์ 6 4 1 2 11
59 บ้านกระโดนกะลันทา 6 3 2 1 11
60 บ้านโนนแดง 6 3 0 1 9
61 บ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) 6 2 2 0 10
62 บ้านหัวสะพาน 6 2 1 3 9
63 บ้านดงกระทิงมิตรภาพอนุสรณ์ 6 2 1 2 9
64 วัดขี้ตุ่น 6 2 1 0 9
65 บ้านสมสนุก 6 2 0 2 8
66 บ้านหนองเฒ่ากา 6 1 1 2 8
67 บ้านนาศรีนวล 5 10 7 4 22
68 บ้านช่อผกา 5 6 3 1 14
69 วัดโกรกประดู่ 5 6 1 2 12
70 บ้านโนนศิลา 5 5 1 0 11
71 วัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา 5 4 1 2 10
72 วัดบ้านเย้ยสะแก 5 4 1 0 10
73 บ้านตะโก 5 2 1 3 8
74 บ้านหนองหัวช้าง 5 2 0 0 7
75 วัดบ้านบัลลังก์ 5 2 0 0 7
76 บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ 5 1 4 2 10
77 วัดบ้านกะหาด 5 1 0 1 6
78 บ้านท้องเรือ 5 0 1 0 6
79 บ้านบริหารชนบท 4 7 1 3 12
80 บ้านหนองมะค่าแต้ 4 6 1 4 11
81 บ้านเสม็ดโคกตาล 4 5 0 3 9
82 เบญจคามวิทยา 4 4 2 3 10
83 วัดบ้านปราสาท 4 4 1 1 9
84 บ้านทะเมนชัย 4 4 0 3 8
85 บ้านลุงม่วง 4 3 1 2 8
86 บ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) 4 3 0 1 7
87 วัดสถานีหนองตาด 4 2 3 0 9
88 บ้านโคกสว่าง 4 2 2 0 8
89 บ้านเมืองแฝก 4 2 0 0 6
90 บ้านสำโรงโคกเพชร 4 1 2 1 7
91 บ้านโคกสูง 4 1 1 2 6
92 บ้านหนองไผ่ 4 1 1 0 6
93 บ้านหนองขวาง 4 1 0 1 5
94 บ้านโคกใหม่หนองสรวง 4 0 1 2 5
95 บ้านหนองยาง 3 8 1 3 12
96 บ้านตลาดควาย 3 7 4 3 14
97 วัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก 3 5 4 5 12
98 บ้านหนองทะลอก 3 5 2 2 10
99 วัดหนองขุนปราบ 3 5 1 0 9
100 บ้านม่วงโนนสูง 3 5 0 1 8
101 บ้านหนองไทร 3 4 2 0 9
102 บ้านโกรกขี้หนู 3 4 1 2 8
103 บ้านหนองค่าย 3 4 1 1 8
104 มหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) 3 4 1 0 8
105 บ้านสวายจีก 3 4 0 0 7
106 บ้านตลาดโพธิ์ (ศรีตลาดโพธิ์) 3 3 2 1 8
107 บ้านหนองผักโพด 3 3 1 0 7
108 บ้านนากลาง 3 2 2 1 7
109 บ้านโคกสะอาด 3 1 1 0 5
110 วัดหัวสะพาน 3 1 0 1 4
111 วัดบ้านโคกชาด 3 1 0 1 4
112 บ้านสนวน (ศิริมงคลวิทยา) 3 1 0 0 4
113 วัดบ้านตะขบ 3 1 0 0 4
114 วัดหนองสองห้อง 3 0 4 0 7
115 บ้านตะเคียน 3 0 0 0 3
116 บ้านปรุบุมะค่า 3 0 0 0 3
117 บ้านดอนหวาย 2 6 2 0 10
118 วัดบ้านบุโพธิ์ 2 6 1 0 9
119 สามัคคีมีชัยวิทยา 2 5 3 2 10
120 บ้านหนองไฮ 2 4 3 0 9
121 บ้านหนองปรือ 2 4 0 5 6
122 วัดบ้านปลัดปุ๊ก 2 3 2 1 7
123 วัดบ้านเสม็ด 2 3 1 0 6
124 วัดบ้านสะแกซำ 2 2 4 0 8
125 บ้านบุ-หนองเทา 2 2 2 1 6
126 บ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) 2 2 1 1 5
127 วัดโนนสำราญ 2 2 1 0 5
128 วัดโคกสะอาด 2 2 0 0 4
129 บ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์" 2 2 0 0 4
130 บ้านกลันทาวิทยา 2 1 1 3 4
131 บ้านหนองโสน 2 1 1 1 4
132 บ้านกวางงอย"รัฐราษฎร์อำนวยวิทย์" 2 1 1 0 4
133 บ้านโคกระกา 2 1 0 1 3
134 บ้านหนองเมืองต่ำ 2 1 0 0 3
135 โสภณวรวัฒน์วิทยา 2 1 0 0 3
136 เรืองทองสามัคคี 2 1 0 0 3
137 บ้านแท่นพระ 2 0 1 0 3
138 บ้านหนองตาดน้อย 2 0 1 0 3
139 บ้านห้วยมะไฟ 2 0 0 0 2
140 บ้านสารภี 2 0 0 0 2
141 วัดสว่างบูรพา 2 0 0 0 2
142 บ้านม่วงวิทยาคาร 2 0 0 0 2
143 วัดชัยมงคลปราสาทวิทยา 1 6 2 2 9
144 บ้านฝังงา 1 4 0 3 5
145 บ้านหนองหญ้าปล้อง 1 3 2 1 6
146 บ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) 1 3 1 1 5
147 ชุมชนบ้านหนองบัวโคก 1 2 3 0 6
148 บ้านหนองพะอง 1 2 1 2 4
149 บ้านกระเดื่อง 1 2 1 1 4
150 บ้านหนองบัว 1 2 1 1 4
151 บ้านหนองเพชร 1 2 1 1 4
152 บ้านหนองแต้พัฒนา 1 2 0 0 3
153 สรีพรรณสันติภาพนาฝาย 1 2 0 0 3
154 บ้านหนองม้า 1 1 3 0 5
155 วัดบ้านบุขี้เหล็ก 1 1 1 1 3
156 บ้านหนองซอแซ 1 1 1 1 3
157 บ้านตูมหวาน 1 1 1 0 3
158 บ้านหนองตราด 1 1 1 0 3
159 บ้านหนองระนาม 1 1 0 2 2
160 บ้านโคกเปราะ 1 1 0 1 2
161 บ้านหนองสองห้อง 1 1 0 0 2
162 บ้านม่วง 1 1 0 0 2
163 บ้านโพธิ์ดอนหวาย 1 1 0 0 2
164 บ้านตราดหนองพลวง 1 1 0 0 2
165 จตุคามสามัคคีวิทยา 1 0 4 0 5
166 บ้านหนองปลิง 1 0 0 2 1
167 บ้านมาบสมอ 1 0 0 1 1
168 วัดโคกล่าม "สิริประภาวิชาคาร" 1 0 0 1 1
169 บ้านหนองผักแว่น 1 0 0 1 1
170 บ้านดงเย็น 1 0 0 1 1
171 บ้านโคกวัด 1 0 0 0 1
172 บ้านหนองเพิก 1 0 0 0 1
173 บ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) 1 0 0 0 1
174 วัดกะทิง 1 0 0 0 1
175 วัดหนองเก้าข่า 0 6 3 4 9
176 วัดบ้านหนองปลาไหล 0 6 2 1 8
177 พระครูวิทยา 0 3 3 1 6
178 บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ 0 2 0 1 2
179 ประชาสวัสดิ์วิทยา 0 1 2 2 3
180 บ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ 0 1 1 0 2
181 บ้านตลาดชัย 0 1 0 1 1
182 บ้านพลวง 0 1 0 1 1
183 บ้านแสลงพัน 0 1 0 1 1
184 บ้านโคกเก่า 0 1 0 0 1
185 บ้านโคกระกาน้อย 0 1 0 0 1
186 บ้านดอนใหญ่ 0 1 0 0 1
187 บ้านร่มไทร 0 1 0 0 1
188 บ้านหนองตราดน้อย 0 1 0 0 1
189 บ้านพะไล 0 0 2 1 2
190 บ้านพระครูน้อย 0 0 1 1 1
191 บ้านฝ้าย 0 0 1 0 1
192 บ้านหนองไทร 0 0 0 2 0
193 บ้านสระเกษ 0 0 0 1 0
194 บ้านหนองไผ่ใหญ่ 0 0 0 1 0
รวม 1,044 571 257 236 1,872