สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลบุรีรัมย์ 14 13 6 33 40 6 5 0 51
2 บ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 12 7 4 23 29 7 2 4 38
3 มารีย์อนุสรณ์ 9 8 7 24 32 6 0 0 38
4 บ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) 8 4 2 14 17 4 3 0 24
5 อนุบาลชำนิ 7 4 1 12 18 9 5 1 32
6 บ้านบุตาวงษ์ 7 1 1 9 9 0 0 0 9
7 วัดบ้านเมืองดู่ 5 2 1 8 9 1 0 0 10
8 บำรุงวิทยา 5 1 0 6 14 1 1 2 16
9 ไตรมิตรวิทยาคาร 4 2 1 7 11 2 1 0 14
10 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 4 2 1 7 7 1 1 0 9
11 บ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 4 2 0 6 8 6 2 3 16
12 วัดหนองกระทุ่ม 4 1 2 7 13 2 0 0 15
13 สะแกโพรงอนุสรณ์ 4 0 0 4 13 3 3 3 19
14 อนุบาลลำปลายมาศ 3 8 8 19 31 10 5 4 46
15 วัดบ้านเมืองฝาง 3 6 0 9 11 9 2 0 22
16 ฮั่วเคี้ยว 3 4 1 8 8 3 1 0 12
17 บ้านหลักเขต 3 3 1 7 9 6 2 0 17
18 อนุบาลธีรา 3 3 0 6 8 1 0 0 9
19 ไตรคามสามัคคีวิทยา 3 2 5 10 16 12 4 7 32
20 วัดละลวด 3 2 3 8 17 1 6 3 24
21 บ้านหนองแวง 3 2 2 7 9 5 3 4 17
22 เขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) 3 1 6 10 16 5 2 3 23
23 บ้านโคกสนวน 3 1 2 6 10 2 2 2 14
24 วัดหนองปล่อง 3 1 1 5 10 3 4 2 17
25 บ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) 3 1 1 5 6 2 2 0 10
26 รวมมิตรวิทยา 3 1 0 4 4 0 0 0 4
27 บ้านโคกสว่าง 3 0 1 4 4 2 2 0 8
28 บ้านหนองไผ่ 3 0 0 3 4 1 1 0 6
29 บ้านตูบช้าง 2 3 2 7 9 3 1 1 13
30 บ้านโคกกลางอนุสรณ์ 2 3 0 5 4 4 1 2 9
31 บ้านยาง"คุรุราษฎร์รังสรรค์" 2 2 7 11 17 4 4 4 25
32 วัดบ้านกะชาย 2 2 2 6 15 7 3 3 25
33 เสนศิริอนุสรณ์ 2 2 2 6 9 2 0 1 11
34 วัดโพธิ์ทอง 2 2 1 5 7 5 5 0 17
35 วิมลวิทยา 2 2 1 5 6 4 1 3 11
36 บ้านห้วยศาลา 2 1 3 6 9 6 6 3 21
37 บ้านหนองมะเขือ 2 1 2 5 7 1 0 0 8
38 บ้านตะโก 2 1 2 5 5 2 1 3 8
39 บ้านเมืองแฝก 2 1 0 3 3 2 0 0 5
40 บ้านหัวสะพาน 2 0 2 4 5 2 1 3 8
41 บ้านกระโดนกะลันทา 2 0 1 3 5 3 2 1 10
42 บ้านโคกกลาง 2 0 1 3 4 1 2 3 7
43 บ้านท้องเรือ 2 0 1 3 4 0 1 0 5
44 บ้านหนองค่าย 2 0 1 3 3 4 1 1 8
45 บ้านลุงม่วง 2 0 0 2 4 3 1 2 8
46 วัดโคกสะอาด 2 0 0 2 2 2 0 0 4
47 บ้านตาเหล็ง 1 8 4 13 19 4 3 2 26
48 บ้านทะเมนชัย 1 4 0 5 4 4 0 3 8
49 บ้านบุมะขามป้อม 1 3 2 6 8 10 1 6 19
50 บ้านผไทรินทร์ 1 3 0 4 6 3 1 1 10
51 บ้านโคกหัวช้าง 1 2 1 4 5 1 1 1 7
52 บ้านดอนหวาย 1 2 1 4 2 5 2 0 9
53 อนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) 1 1 4 6 12 5 2 2 19
54 บ้านโนนแดง 1 1 1 3 6 2 0 1 8
55 บ้านเสม็ดโคกตาล 1 1 1 3 4 5 0 3 9
56 วัดบ้านปราสาท 1 1 1 3 4 4 1 1 9
57 วัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก 1 1 1 3 3 5 4 5 12
58 บ้านประคอง 1 1 0 2 9 1 4 3 14
59 บ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) 1 1 0 2 7 4 0 2 11
60 บ้านโคกระกา 1 1 0 2 2 1 0 1 3
61 วัดบ้านหนองกะทิง 1 0 3 4 4 4 3 1 11
62 บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี 1 0 2 3 7 1 0 1 8
63 บ้านสี่เหลี่ยมน้อย 1 0 2 3 6 1 0 0 7
64 บ้านช่อผกา 1 0 2 3 4 5 3 1 12
65 วัดโกรกประดู่ 1 0 1 2 5 6 1 2 12
66 บ้านบริหารชนบท 1 0 1 2 4 7 1 3 12
67 วัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา 1 0 1 2 4 4 1 2 9
68 บ้านนากลาง 1 0 1 2 3 2 2 1 7
69 สามัคคีมีชัยวิทยา 1 0 1 2 2 5 3 2 10
70 วัดบ้านปลัดปุ๊ก 1 0 1 2 2 3 2 1 7
71 บ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) 1 0 0 1 3 2 0 1 5
72 บ้านตะโคงสามัคคี 1 0 0 1 2 3 2 2 7
73 วัดบ้านเสม็ด 1 0 0 1 2 3 1 0 6
74 วัดบ้านสะแกซำ 1 0 0 1 2 2 4 0 8
75 วัดหนองสองห้อง 1 0 0 1 2 0 4 0 6
76 ไตรภูมิวิทยา 1 0 0 1 1 6 1 2 8
77 บ้านหนองม้า 1 0 0 1 1 1 3 0 5
78 บ้านหนองสองห้อง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
79 บ้านมาบสมอ 1 0 0 1 1 0 0 1 1
80 บ้านตะโกตาเนตร 0 4 2 6 10 6 2 2 18
81 อนุบาลบ้านด่าน 0 4 1 5 14 14 4 4 32
82 ชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) 0 2 3 5 7 8 1 2 16
83 บ้านสำโรงโนนเค็ง 0 2 2 4 7 4 2 2 13
84 วัดบ้านหินโคน (คุรุราษฎร์บำรุง) 0 2 1 3 6 5 3 1 14
85 บ้านหนองเฒ่ากา 0 2 1 3 6 1 1 2 8
86 วัดหนองครก 0 2 0 2 5 3 1 3 9
87 บ้านหนองปรือน้อย 0 1 4 5 6 7 1 3 14
88 บ้านหนองม่วง 0 1 3 4 11 8 5 2 24
89 วัดบ้านสวายสอ 0 1 3 4 6 9 6 5 21
90 วัดบ้านถลุงเหล็ก 0 1 2 3 10 7 2 1 19
91 บ้านนาศรีนวล 0 1 2 3 4 10 7 4 21
92 บ้านตลาดโพธิ์ (ศรีตลาดโพธิ์) 0 1 2 3 3 3 2 1 8
93 วัดขี้ตุ่น 0 1 1 2 6 2 1 0 9
94 บ้านสมสนุก 0 1 1 2 6 2 0 2 8
95 บ้านหนองทะลอก 0 1 1 2 3 5 2 2 10
96 มหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) 0 1 1 2 3 4 1 0 8
97 บ้านห้วยมะไฟ 0 1 1 2 2 0 0 0 2
98 บ้านถาวร 0 1 0 1 9 2 1 0 12
99 วัดบ้านกะหาด 0 1 0 1 5 0 0 1 5
100 วัดสถานีหนองตาด 0 1 0 1 4 2 3 0 9
101 บ้านโคกใหม่หนองสรวง 0 1 0 1 4 0 1 2 5
102 บ้านสวายจีก 0 1 0 1 3 4 0 0 7
103 บ้านโคกสะอาด 0 1 0 1 3 1 1 0 5
104 บ้านม่วงโนนสูง 0 1 0 1 2 4 0 1 6
105 บ้านบุ-หนองเทา 0 1 0 1 2 2 2 1 6
106 บ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์" 0 1 0 1 2 2 0 0 4
107 บ้านหนองโสน 0 1 0 1 2 1 1 1 4
108 บ้านแท่นพระ 0 1 0 1 2 0 1 0 3
109 ชุมชนบ้านหนองบัวโคก 0 1 0 1 1 2 3 0 6
110 บ้านหนองแต้พัฒนา 0 1 0 1 1 2 0 0 3
111 สรีพรรณสันติภาพนาฝาย 0 1 0 1 1 2 0 0 3
112 วัดบ้านบุขี้เหล็ก 0 1 0 1 1 1 1 1 3
113 บ้านม่วง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
114 บ้านโพธิ์ดอนหวาย 0 1 0 1 1 1 0 0 2
115 บ้านโคกวัด 0 1 0 1 1 0 0 0 1
116 บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ 0 0 3 3 3 1 3 2 7
117 บ้านตลาดควาย 0 0 2 2 3 7 4 3 14
118 บ้านตะเคียน 0 0 2 2 3 0 0 0 3
119 บ้านหนองยาง 0 0 2 2 2 7 1 3 10
120 บ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) 0 0 2 2 1 2 1 1 4
121 บ้านดงกระทิงมิตรภาพอนุสรณ์ 0 0 1 1 6 2 1 2 9
122 บ้านโนนศิลา 0 0 1 1 5 5 1 0 11
123 เบญจคามวิทยา 0 0 1 1 4 4 2 3 10
124 บ้านโกรกขี้หนู 0 0 1 1 3 4 1 2 8
125 บ้านหนองผักโพด 0 0 1 1 3 3 1 0 7
126 บ้านสำโรงโคกเพชร 0 0 1 1 3 1 0 1 4
127 บ้านสนวน (ศิริมงคลวิทยา) 0 0 1 1 2 1 0 0 3
128 บ้านหนองเมืองต่ำ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
129 โสภณวรวัฒน์วิทยา 0 0 1 1 2 1 0 0 3
130 บ้านสารภี 0 0 1 1 2 0 0 0 2
131 วัดสว่างบูรพา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
132 วัดบ้านบุโพธิ์ 0 0 1 1 1 5 1 0 7
133 บ้านหนองปลิง 0 0 1 1 1 0 0 2 1
134 บ้านหนองผักแว่น 0 0 1 1 1 0 0 1 1
135 พระครูวิทยา 0 0 1 1 0 3 3 1 6
136 บ้านโคกเก่า 0 0 1 1 0 1 0 0 1
137 บ้านหนองขวาง 0 0 0 0 4 1 0 1 5
138 วัดบ้านบัลลังก์ 0 0 0 0 4 1 0 0 5
139 วัดหนองขุนปราบ 0 0 0 0 3 5 1 0 9
140 วัดบ้านเย้ยสะแก 0 0 0 0 3 4 1 0 8
141 บ้านโคกสูง 0 0 0 0 3 1 1 2 5
142 วัดบ้านตะขบ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
143 บ้านปรุบุมะค่า 0 0 0 0 3 0 0 0 3
144 บ้านหนองมะค่าแต้ 0 0 0 0 2 6 1 4 9
145 บ้านหนองไฮ 0 0 0 0 2 4 3 0 9
146 บ้านหนองไทร 0 0 0 0 2 3 2 0 7
147 บ้านหนองปรือ 0 0 0 0 2 3 0 5 5
148 บ้านหนองหัวช้าง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
149 บ้านกลันทาวิทยา 0 0 0 0 2 1 1 3 4
150 บ้านกวางงอย"รัฐราษฎร์อำนวยวิทย์" 0 0 0 0 2 1 1 0 4
151 วัดบ้านโคกชาด 0 0 0 0 2 1 0 1 3
152 เรืองทองสามัคคี 0 0 0 0 2 1 0 0 3
153 บ้านหนองตาดน้อย 0 0 0 0 2 0 1 0 3
154 บ้านม่วงวิทยาคาร 0 0 0 0 2 0 0 0 2
155 บ้านฝังงา 0 0 0 0 1 4 0 3 5
156 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 0 0 1 3 2 1 6
157 บ้านหนองพะอง 0 0 0 0 1 2 1 2 4
158 บ้านกระเดื่อง 0 0 0 0 1 2 1 1 4
159 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 1 2 1 1 4
160 บ้านหนองเพชร 0 0 0 0 1 2 1 1 4
161 บ้านหนองซอแซ 0 0 0 0 1 1 1 1 3
162 บ้านตูมหวาน 0 0 0 0 1 1 1 0 3
163 บ้านหนองตราด 0 0 0 0 1 1 1 0 3
164 บ้านหนองระนาม 0 0 0 0 1 1 0 2 2
165 บ้านโคกเปราะ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
166 บ้านตราดหนองพลวง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
167 จตุคามสามัคคีวิทยา 0 0 0 0 1 0 4 0 5
168 บ้านดงเย็น 0 0 0 0 1 0 0 1 1
169 บ้านหนองเพิก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
170 บ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
171 วัดกะทิง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
172 วัดชัยมงคลปราสาทวิทยา 0 0 0 0 0 6 2 2 8
173 วัดหนองเก้าข่า 0 0 0 0 0 5 2 4 7
174 วัดบ้านหนองปลาไหล 0 0 0 0 0 5 1 1 6
175 บ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) 0 0 0 0 0 2 1 1 3
176 วัดโนนสำราญ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
177 บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ 0 0 0 0 0 2 0 1 2
178 ประชาสวัสดิ์วิทยา 0 0 0 0 0 1 2 2 3
179 บ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
180 บ้านตลาดชัย 0 0 0 0 0 1 0 1 1
181 บ้านแสลงพัน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
182 วัดหัวสะพาน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
183 บ้านโคกระกาน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
184 บ้านดอนใหญ่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
185 บ้านร่มไทร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
186 บ้านหนองตราดน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
187 บ้านพะไล 0 0 0 0 0 0 2 1 2
188 บ้านพระครูน้อย 0 0 0 0 0 0 1 1 1
189 บ้านฝ้าย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
190 บ้านหนองไทร 0 0 0 0 0 0 0 2 0
191 บ้านพลวง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
192 บ้านสระเกษ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
193 บ้านหนองไผ่ใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
194 วัดโคกล่าม "สิริประภาวิชาคาร" 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 201 179 174 554 919 535 252 235 1,706