สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลบุรีรัมย์ 14 13 6 33 40 6 5 0 51
2 บ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 12 8 4 24 30 7 2 4 39
3 อนุบาลลำปลายมาศ 9 10 11 30 43 12 5 4 60
4 มารีย์อนุสรณ์ 9 8 7 24 32 6 0 0 38
5 บ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) 9 5 2 16 19 5 3 0 27
6 รวมมิตรวิทยา 8 1 0 9 9 0 0 0 9
7 อนุบาลชำนิ 7 4 1 12 18 9 5 1 32
8 บ้านบุตาวงษ์ 7 1 1 9 9 0 0 0 9
9 ไตรภูมิวิทยา 6 0 0 6 6 8 1 2 15
10 อนุบาลบ้านด่าน 5 5 2 12 22 15 4 4 41
11 วัดบ้านเมืองดู่ 5 2 1 8 9 1 0 0 10
12 บำรุงวิทยา 5 2 0 7 17 1 1 2 19
13 บ้านหลักเขต 4 5 2 11 13 7 2 0 22
14 บ้านตูบช้าง 4 5 2 11 13 3 1 1 17
15 ไตรคามสามัคคีวิทยา 4 2 6 12 18 12 4 7 34
16 ไตรมิตรวิทยาคาร 4 2 1 7 11 2 1 0 14
17 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 4 2 1 7 7 1 1 0 9
18 บ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 4 2 0 6 8 6 2 3 16
19 วัดบ้านสวายสอ 4 1 3 8 10 9 6 5 25
20 วัดหนองกระทุ่ม 4 1 2 7 13 2 0 0 15
21 สะแกโพรงอนุสรณ์ 4 0 1 5 15 3 3 3 21
22 วัดบ้านเมืองฝาง 3 6 0 9 11 9 2 1 22
23 ฮั่วเคี้ยว 3 4 1 8 8 3 1 0 12
24 วัดละลวด 3 3 3 9 18 1 6 3 25
25 อนุบาลธีรา 3 3 0 6 8 1 0 0 9
26 เสนศิริอนุสรณ์ 3 2 2 7 10 2 0 1 12
27 บ้านหนองแวง 3 2 2 7 9 5 3 4 17
28 เขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) 3 1 6 10 16 5 2 3 23
29 วัดบ้านหนองกะทิง 3 1 3 7 8 6 3 1 17
30 บ้านโคกสนวน 3 1 2 6 10 2 2 2 14
31 บ้านหนองมะเขือ 3 1 2 6 8 2 0 0 10
32 วัดหนองปล่อง 3 1 1 5 10 3 4 2 17
33 บ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) 3 1 1 5 6 2 2 0 10
34 บ้านท้องเรือ 3 0 1 4 5 0 1 0 6
35 บ้านโคกสว่าง 3 0 1 4 4 2 2 0 8
36 บ้านหนองไผ่ 3 0 0 3 4 1 1 0 6
37 บ้านตาเหล็ง 2 10 4 16 22 4 3 2 29
38 วัดโพธิ์ทอง 2 4 1 7 9 8 5 0 22
39 บ้านโคกกลางอนุสรณ์ 2 4 1 7 6 4 1 2 11
40 บ้านยาง"คุรุราษฎร์รังสรรค์" 2 3 8 13 20 4 4 4 28
41 บ้านโคกกลาง 2 3 1 6 7 1 2 3 10
42 บ้านผไทรินทร์ 2 3 0 5 7 3 1 1 11
43 วัดบ้านกะชาย 2 2 2 6 15 7 3 3 25
44 บ้านโคกหัวช้าง 2 2 2 6 7 2 1 1 10
45 วิมลวิทยา 2 2 1 5 6 4 1 3 11
46 บ้านเมืองแฝก 2 2 0 4 4 2 0 0 6
47 บ้านห้วยศาลา 2 1 3 6 9 6 6 3 21
48 บ้านตะโก 2 1 2 5 5 2 1 3 8
49 บ้านประคอง 2 1 0 3 10 2 4 3 16
50 บ้านหัวสะพาน 2 0 3 5 6 2 1 3 9
51 บ้านกระโดนกะลันทา 2 0 1 3 6 3 2 1 11
52 วัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา 2 0 1 3 5 4 1 2 10
53 บ้านหนองค่าย 2 0 1 3 3 4 1 1 8
54 บ้านลุงม่วง 2 0 0 2 4 3 1 2 8
55 วัดหนองสองห้อง 2 0 0 2 3 0 4 0 7
56 วัดโคกสะอาด 2 0 0 2 2 2 0 0 4
57 บ้านบุมะขามป้อม 1 4 2 7 9 11 1 6 21
58 บ้านทะเมนชัย 1 4 0 5 4 4 0 3 8
59 บ้านสำโรงโนนเค็ง 1 3 2 6 9 4 2 2 15
60 บ้านตะโคงสามัคคี 1 2 1 4 6 5 2 2 13
61 บ้านดอนหวาย 1 2 1 4 2 6 2 0 10
62 อนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) 1 1 4 6 12 5 2 2 19
63 บ้านหนองม่วง 1 1 3 5 12 8 5 2 25
64 บ้านสี่เหลี่ยมน้อย 1 1 3 5 8 1 0 0 9
65 บ้านโนนแดง 1 1 2 4 6 3 0 1 9
66 บ้านช่อผกา 1 1 2 4 5 6 3 1 14
67 บ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) 1 1 1 3 8 6 0 2 14
68 บ้านเสม็ดโคกตาล 1 1 1 3 4 5 0 3 9
69 วัดบ้านปราสาท 1 1 1 3 4 4 1 1 9
70 วัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก 1 1 1 3 3 5 4 5 12
71 บ้านโคกระกา 1 1 0 2 2 1 0 1 3
72 บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี 1 0 3 4 8 1 0 1 9
73 วัดโกรกประดู่ 1 0 1 2 5 6 1 2 12
74 บ้านบริหารชนบท 1 0 1 2 4 7 1 3 12
75 บ้านหนองมะค่าแต้ 1 0 1 2 4 6 1 4 11
76 บ้านนากลาง 1 0 1 2 3 2 2 1 7
77 วัดหัวสะพาน 1 0 1 2 3 1 0 1 4
78 บ้านสนวน (ศิริมงคลวิทยา) 1 0 1 2 3 1 0 0 4
79 สามัคคีมีชัยวิทยา 1 0 1 2 2 5 3 2 10
80 วัดบ้านปลัดปุ๊ก 1 0 1 2 2 3 2 1 7
81 บ้านหนองหัวช้าง 1 0 0 1 5 2 0 0 7
82 บ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) 1 0 0 1 4 3 0 1 7
83 บ้านโคกสูง 1 0 0 1 4 1 1 2 6
84 วัดบ้านเสม็ด 1 0 0 1 2 3 1 0 6
85 วัดบ้านสะแกซำ 1 0 0 1 2 2 4 0 8
86 วัดชัยมงคลปราสาทวิทยา 1 0 0 1 1 6 2 2 9
87 บ้านหนองม้า 1 0 0 1 1 1 3 0 5
88 บ้านหนองสองห้อง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
89 บ้านมาบสมอ 1 0 0 1 1 0 0 1 1
90 วัดโคกล่าม "สิริประภาวิชาคาร" 1 0 0 1 1 0 0 1 1
91 บ้านตะโกตาเนตร 0 4 2 6 10 6 2 2 18
92 วัดหนองครก 0 3 0 3 6 4 1 3 11
93 ชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) 0 2 3 5 7 8 1 2 16
94 บ้านนาศรีนวล 0 2 2 4 5 10 7 4 22
95 วัดบ้านหินโคน (คุรุราษฎร์บำรุง) 0 2 1 3 6 5 3 1 14
96 บ้านหนองเฒ่ากา 0 2 1 3 6 1 1 2 8
97 บ้านหนองปรือน้อย 0 1 4 5 6 7 1 3 14
98 วัดบ้านถลุงเหล็ก 0 1 2 3 10 7 2 1 19
99 บ้านตลาดโพธิ์ (ศรีตลาดโพธิ์) 0 1 2 3 3 3 2 1 8
100 วัดขี้ตุ่น 0 1 1 2 6 2 1 0 9
101 บ้านสมสนุก 0 1 1 2 6 2 0 2 8
102 บ้านหนองทะลอก 0 1 1 2 3 5 2 2 10
103 มหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) 0 1 1 2 3 4 1 0 8
104 บ้านห้วยมะไฟ 0 1 1 2 2 0 0 0 2
105 บ้านถาวร 0 1 0 1 9 2 1 0 12
106 วัดบ้านเย้ยสะแก 0 1 0 1 5 4 1 0 10
107 วัดบ้านกะหาด 0 1 0 1 5 1 0 1 6
108 วัดสถานีหนองตาด 0 1 0 1 4 2 3 0 9
109 บ้านโคกใหม่หนองสรวง 0 1 0 1 4 0 1 2 5
110 บ้านม่วงโนนสูง 0 1 0 1 3 5 0 1 8
111 บ้านสวายจีก 0 1 0 1 3 4 0 0 7
112 บ้านโคกสะอาด 0 1 0 1 3 1 1 0 5
113 บ้านบุ-หนองเทา 0 1 0 1 2 2 2 1 6
114 วัดโนนสำราญ 0 1 0 1 2 2 1 0 5
115 บ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์" 0 1 0 1 2 2 0 0 4
116 บ้านหนองโสน 0 1 0 1 2 1 1 1 4
117 บ้านแท่นพระ 0 1 0 1 2 0 1 0 3
118 ชุมชนบ้านหนองบัวโคก 0 1 0 1 1 2 3 0 6
119 บ้านหนองแต้พัฒนา 0 1 0 1 1 2 0 0 3
120 สรีพรรณสันติภาพนาฝาย 0 1 0 1 1 2 0 0 3
121 วัดบ้านบุขี้เหล็ก 0 1 0 1 1 1 1 1 3
122 บ้านม่วง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
123 บ้านโพธิ์ดอนหวาย 0 1 0 1 1 1 0 0 2
124 บ้านโคกวัด 0 1 0 1 1 0 0 0 1
125 บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ 0 0 4 4 5 1 4 2 10
126 บ้านหนองยาง 0 0 3 3 3 8 1 3 12
127 บ้านตลาดควาย 0 0 2 2 3 7 4 3 14
128 บ้านตะเคียน 0 0 2 2 3 0 0 0 3
129 บ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) 0 0 2 2 2 2 1 1 5
130 บ้านดงกระทิงมิตรภาพอนุสรณ์ 0 0 1 1 6 2 1 2 9
131 บ้านโนนศิลา 0 0 1 1 5 5 1 0 11
132 เบญจคามวิทยา 0 0 1 1 4 4 2 3 10
133 บ้านสำโรงโคกเพชร 0 0 1 1 4 1 2 1 7
134 บ้านโกรกขี้หนู 0 0 1 1 3 4 1 2 8
135 บ้านหนองผักโพด 0 0 1 1 3 3 1 0 7
136 วัดบ้านบุโพธิ์ 0 0 1 1 2 6 1 0 9
137 บ้านหนองเมืองต่ำ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
138 โสภณวรวัฒน์วิทยา 0 0 1 1 2 1 0 0 3
139 บ้านสารภี 0 0 1 1 2 0 0 0 2
140 วัดสว่างบูรพา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
141 บ้านหนองปลิง 0 0 1 1 1 0 0 2 1
142 บ้านหนองผักแว่น 0 0 1 1 1 0 0 1 1
143 พระครูวิทยา 0 0 1 1 0 3 3 1 6
144 บ้านโคกเก่า 0 0 1 1 0 1 0 0 1
145 วัดบ้านบัลลังก์ 0 0 0 0 5 2 0 0 7
146 บ้านหนองขวาง 0 0 0 0 4 1 0 1 5
147 วัดหนองขุนปราบ 0 0 0 0 3 5 1 0 9
148 บ้านหนองไทร 0 0 0 0 3 4 2 0 9
149 วัดบ้านโคกชาด 0 0 0 0 3 1 0 1 4
150 วัดบ้านตะขบ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
151 บ้านปรุบุมะค่า 0 0 0 0 3 0 0 0 3
152 บ้านหนองไฮ 0 0 0 0 2 4 3 0 9
153 บ้านหนองปรือ 0 0 0 0 2 4 0 5 6
154 บ้านกลันทาวิทยา 0 0 0 0 2 1 1 3 4
155 บ้านกวางงอย"รัฐราษฎร์อำนวยวิทย์" 0 0 0 0 2 1 1 0 4
156 เรืองทองสามัคคี 0 0 0 0 2 1 0 0 3
157 บ้านหนองตาดน้อย 0 0 0 0 2 0 1 0 3
158 บ้านม่วงวิทยาคาร 0 0 0 0 2 0 0 0 2
159 บ้านฝังงา 0 0 0 0 1 4 0 3 5
160 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 0 0 1 3 2 1 6
161 บ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) 0 0 0 0 1 3 1 1 5
162 บ้านหนองพะอง 0 0 0 0 1 2 1 2 4
163 บ้านกระเดื่อง 0 0 0 0 1 2 1 1 4
164 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 1 2 1 1 4
165 บ้านหนองเพชร 0 0 0 0 1 2 1 1 4
166 บ้านหนองซอแซ 0 0 0 0 1 1 1 1 3
167 บ้านตูมหวาน 0 0 0 0 1 1 1 0 3
168 บ้านหนองตราด 0 0 0 0 1 1 1 0 3
169 บ้านหนองระนาม 0 0 0 0 1 1 0 2 2
170 บ้านโคกเปราะ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
171 บ้านตราดหนองพลวง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
172 จตุคามสามัคคีวิทยา 0 0 0 0 1 0 4 0 5
173 บ้านดงเย็น 0 0 0 0 1 0 0 1 1
174 บ้านหนองเพิก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
175 บ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
176 วัดกะทิง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
177 วัดหนองเก้าข่า 0 0 0 0 0 6 3 4 9
178 วัดบ้านหนองปลาไหล 0 0 0 0 0 6 2 1 8
179 บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ 0 0 0 0 0 2 0 1 2
180 ประชาสวัสดิ์วิทยา 0 0 0 0 0 1 2 2 3
181 บ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
182 บ้านตลาดชัย 0 0 0 0 0 1 0 1 1
183 บ้านพลวง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
184 บ้านแสลงพัน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
185 บ้านโคกระกาน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
186 บ้านดอนใหญ่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
187 บ้านร่มไทร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
188 บ้านหนองตราดน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
189 บ้านพะไล 0 0 0 0 0 0 2 1 2
190 บ้านพระครูน้อย 0 0 0 0 0 0 1 1 1
191 บ้านฝ้าย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
192 บ้านหนองไทร 0 0 0 0 0 0 0 2 0
193 บ้านสระเกษ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
194 บ้านหนองไผ่ใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 251 211 194 656 1,044 571 257 236 1,872