สรุปเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลบุรีรัมย์ 40 6 5 0 51
2 มารีย์อนุสรณ์ 32 6 0 0 38
3 อนุบาลลำปลายมาศ 31 10 5 4 46
4 บ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 29 7 2 4 38
5 บ้านตาเหล็ง 19 4 3 2 26
6 อนุบาลชำนิ 18 9 5 1 32
7 บ้านยาง"คุรุราษฎร์รังสรรค์" 17 4 4 4 25
8 บ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) 17 4 3 0 24
9 วัดละลวด 17 1 6 3 24
10 ไตรคามสามัคคีวิทยา 16 12 4 7 32
11 เขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) 16 5 2 3 23
12 วัดบ้านกะชาย 15 7 3 3 25
13 อนุบาลบ้านด่าน 14 14 4 4 32
14 บำรุงวิทยา 14 1 1 2 16
15 สะแกโพรงอนุสรณ์ 13 3 3 3 19
16 วัดหนองกระทุ่ม 13 2 0 0 15
17 อนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) 12 5 2 2 19
18 วัดบ้านเมืองฝาง 11 9 2 0 22
19 บ้านหนองม่วง 11 8 5 2 24
20 ไตรมิตรวิทยาคาร 11 2 1 0 14
21 วัดบ้านถลุงเหล็ก 10 7 2 1 19
22 บ้านตะโกตาเนตร 10 6 2 2 18
23 วัดหนองปล่อง 10 3 4 2 17
24 บ้านโคกสนวน 10 2 2 2 14
25 บ้านห้วยศาลา 9 6 6 3 21
26 บ้านหลักเขต 9 6 2 0 17
27 บ้านหนองแวง 9 5 3 4 17
28 บ้านตูบช้าง 9 3 1 1 13
29 บ้านถาวร 9 2 1 0 12
30 เสนศิริอนุสรณ์ 9 2 0 1 11
31 บ้านประคอง 9 1 4 3 14
32 วัดบ้านเมืองดู่ 9 1 0 0 10
33 บ้านบุตาวงษ์ 9 0 0 0 9
34 บ้านบุมะขามป้อม 8 10 1 6 19
35 บ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 8 6 2 3 16
36 ฮั่วเคี้ยว 8 3 1 0 12
37 อนุบาลธีรา 8 1 0 0 9
38 ชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) 7 8 1 2 16
39 วัดโพธิ์ทอง 7 5 5 0 17
40 บ้านสำโรงโนนเค็ง 7 4 2 2 13
41 บ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) 7 4 0 2 11
42 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 7 1 1 0 9
43 บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี 7 1 0 1 8
44 บ้านหนองมะเขือ 7 1 0 0 8
45 วัดบ้านสวายสอ 6 9 6 5 21
46 บ้านหนองปรือน้อย 6 7 1 3 14
47 วัดบ้านหินโคน (คุรุราษฎร์บำรุง) 6 5 3 1 14
48 วิมลวิทยา 6 4 1 3 11
49 บ้านผไทรินทร์ 6 3 1 1 10
50 บ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) 6 2 2 0 10
51 บ้านดงกระทิงมิตรภาพอนุสรณ์ 6 2 1 2 9
52 วัดขี้ตุ่น 6 2 1 0 9
53 บ้านสมสนุก 6 2 0 2 8
54 บ้านโนนแดง 6 2 0 1 8
55 บ้านหนองเฒ่ากา 6 1 1 2 8
56 บ้านสี่เหลี่ยมน้อย 6 1 0 0 7
57 วัดโกรกประดู่ 5 6 1 2 12
58 บ้านโนนศิลา 5 5 1 0 11
59 บ้านกระโดนกะลันทา 5 3 2 1 10
60 วัดหนองครก 5 3 1 3 9
61 บ้านตะโก 5 2 1 3 8
62 บ้านหัวสะพาน 5 2 1 3 8
63 บ้านโคกหัวช้าง 5 1 1 1 7
64 วัดบ้านกะหาด 5 0 0 1 5
65 บ้านนาศรีนวล 4 10 7 4 21
66 บ้านบริหารชนบท 4 7 1 3 12
67 บ้านช่อผกา 4 5 3 1 12
68 บ้านเสม็ดโคกตาล 4 5 0 3 9
69 วัดบ้านหนองกะทิง 4 4 3 1 11
70 เบญจคามวิทยา 4 4 2 3 10
71 บ้านโคกกลางอนุสรณ์ 4 4 1 2 9
72 วัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา 4 4 1 2 9
73 วัดบ้านปราสาท 4 4 1 1 9
74 บ้านทะเมนชัย 4 4 0 3 8
75 บ้านลุงม่วง 4 3 1 2 8
76 วัดสถานีหนองตาด 4 2 3 0 9
77 บ้านโคกสว่าง 4 2 2 0 8
78 บ้านโคกกลาง 4 1 2 3 7
79 บ้านหนองไผ่ 4 1 1 0 6
80 บ้านหนองขวาง 4 1 0 1 5
81 วัดบ้านบัลลังก์ 4 1 0 0 5
82 บ้านโคกใหม่หนองสรวง 4 0 1 2 5
83 บ้านท้องเรือ 4 0 1 0 5
84 รวมมิตรวิทยา 4 0 0 0 4
85 บ้านตลาดควาย 3 7 4 3 14
86 วัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก 3 5 4 5 12
87 บ้านหนองทะลอก 3 5 2 2 10
88 วัดหนองขุนปราบ 3 5 1 0 9
89 บ้านโกรกขี้หนู 3 4 1 2 8
90 บ้านหนองค่าย 3 4 1 1 8
91 มหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) 3 4 1 0 8
92 วัดบ้านเย้ยสะแก 3 4 1 0 8
93 บ้านสวายจีก 3 4 0 0 7
94 บ้านตลาดโพธิ์ (ศรีตลาดโพธิ์) 3 3 2 1 8
95 บ้านหนองผักโพด 3 3 1 0 7
96 บ้านนากลาง 3 2 2 1 7
97 บ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) 3 2 0 1 5
98 บ้านเมืองแฝก 3 2 0 0 5
99 บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ 3 1 3 2 7
100 บ้านโคกสูง 3 1 1 2 5
101 บ้านโคกสะอาด 3 1 1 0 5
102 บ้านสำโรงโคกเพชร 3 1 0 1 4
103 วัดบ้านตะขบ 3 1 0 0 4
104 บ้านตะเคียน 3 0 0 0 3
105 บ้านปรุบุมะค่า 3 0 0 0 3
106 บ้านหนองยาง 2 7 1 3 10
107 บ้านหนองมะค่าแต้ 2 6 1 4 9
108 สามัคคีมีชัยวิทยา 2 5 3 2 10
109 บ้านดอนหวาย 2 5 2 0 9
110 บ้านหนองไฮ 2 4 3 0 9
111 บ้านม่วงโนนสูง 2 4 0 1 6
112 บ้านตะโคงสามัคคี 2 3 2 2 7
113 วัดบ้านปลัดปุ๊ก 2 3 2 1 7
114 บ้านหนองไทร 2 3 2 0 7
115 วัดบ้านเสม็ด 2 3 1 0 6
116 บ้านหนองปรือ 2 3 0 5 5
117 วัดบ้านสะแกซำ 2 2 4 0 8
118 บ้านบุ-หนองเทา 2 2 2 1 6
119 วัดโคกสะอาด 2 2 0 0 4
120 บ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์" 2 2 0 0 4
121 บ้านหนองหัวช้าง 2 2 0 0 4
122 บ้านกลันทาวิทยา 2 1 1 3 4
123 บ้านหนองโสน 2 1 1 1 4
124 บ้านกวางงอย"รัฐราษฎร์อำนวยวิทย์" 2 1 1 0 4
125 บ้านโคกระกา 2 1 0 1 3
126 วัดบ้านโคกชาด 2 1 0 1 3
127 บ้านสนวน (ศิริมงคลวิทยา) 2 1 0 0 3
128 บ้านหนองเมืองต่ำ 2 1 0 0 3
129 โสภณวรวัฒน์วิทยา 2 1 0 0 3
130 เรืองทองสามัคคี 2 1 0 0 3
131 วัดหนองสองห้อง 2 0 4 0 6
132 บ้านแท่นพระ 2 0 1 0 3
133 บ้านหนองตาดน้อย 2 0 1 0 3
134 บ้านห้วยมะไฟ 2 0 0 0 2
135 บ้านสารภี 2 0 0 0 2
136 วัดสว่างบูรพา 2 0 0 0 2
137 บ้านม่วงวิทยาคาร 2 0 0 0 2
138 ไตรภูมิวิทยา 1 6 1 2 8
139 วัดบ้านบุโพธิ์ 1 5 1 0 7
140 บ้านฝังงา 1 4 0 3 5
141 บ้านหนองหญ้าปล้อง 1 3 2 1 6
142 ชุมชนบ้านหนองบัวโคก 1 2 3 0 6
143 บ้านหนองพะอง 1 2 1 2 4
144 บ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) 1 2 1 1 4
145 บ้านกระเดื่อง 1 2 1 1 4
146 บ้านหนองบัว 1 2 1 1 4
147 บ้านหนองเพชร 1 2 1 1 4
148 บ้านหนองแต้พัฒนา 1 2 0 0 3
149 สรีพรรณสันติภาพนาฝาย 1 2 0 0 3
150 บ้านหนองม้า 1 1 3 0 5
151 วัดบ้านบุขี้เหล็ก 1 1 1 1 3
152 บ้านหนองซอแซ 1 1 1 1 3
153 บ้านตูมหวาน 1 1 1 0 3
154 บ้านหนองตราด 1 1 1 0 3
155 บ้านหนองระนาม 1 1 0 2 2
156 บ้านโคกเปราะ 1 1 0 1 2
157 บ้านหนองสองห้อง 1 1 0 0 2
158 บ้านม่วง 1 1 0 0 2
159 บ้านโพธิ์ดอนหวาย 1 1 0 0 2
160 บ้านตราดหนองพลวง 1 1 0 0 2
161 จตุคามสามัคคีวิทยา 1 0 4 0 5
162 บ้านหนองปลิง 1 0 0 2 1
163 บ้านมาบสมอ 1 0 0 1 1
164 บ้านหนองผักแว่น 1 0 0 1 1
165 บ้านดงเย็น 1 0 0 1 1
166 บ้านโคกวัด 1 0 0 0 1
167 บ้านหนองเพิก 1 0 0 0 1
168 บ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) 1 0 0 0 1
169 วัดกะทิง 1 0 0 0 1
170 วัดชัยมงคลปราสาทวิทยา 0 6 2 2 8
171 วัดหนองเก้าข่า 0 5 2 4 7
172 วัดบ้านหนองปลาไหล 0 5 1 1 6
173 พระครูวิทยา 0 3 3 1 6
174 บ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) 0 2 1 1 3
175 วัดโนนสำราญ 0 2 1 0 3
176 บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ 0 2 0 1 2
177 ประชาสวัสดิ์วิทยา 0 1 2 2 3
178 บ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ 0 1 1 0 2
179 บ้านตลาดชัย 0 1 0 1 1
180 บ้านแสลงพัน 0 1 0 1 1
181 วัดหัวสะพาน 0 1 0 1 1
182 บ้านโคกเก่า 0 1 0 0 1
183 บ้านโคกระกาน้อย 0 1 0 0 1
184 บ้านดอนใหญ่ 0 1 0 0 1
185 บ้านร่มไทร 0 1 0 0 1
186 บ้านหนองตราดน้อย 0 1 0 0 1
187 บ้านพะไล 0 0 2 1 2
188 บ้านพระครูน้อย 0 0 1 1 1
189 บ้านฝ้าย 0 0 1 0 1
190 บ้านหนองไทร 0 0 0 2 0
191 บ้านพลวง 0 0 0 1 0
192 บ้านสระเกษ 0 0 0 1 0
193 บ้านหนองไผ่ใหญ่ 0 0 0 1 0
194 วัดโคกล่าม "สิริประภาวิชาคาร" 0 0 0 1 0
รวม 919 535 252 235 1,941