แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. บุรีรัมย์ เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 64 43 67.19% 12 18.75% 5 7.81% 4 6.25% 64
2 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 51 40 78.43% 6 11.76% 5 9.8% 0 0% 51
3 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 38 32 84.21% 6 15.79% 0 0% 0 0% 38
4 โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 46 30 69.77% 7 16.28% 2 4.65% 4 9.3% 43
5 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 45 22 48.89% 15 33.33% 4 8.89% 4 8.89% 45
6 โรงเรียนบ้านตาเหล็ง 32 22 70.97% 4 12.9% 3 9.68% 2 6.45% 31
7 โรงเรียนบ้านยาง"คุรุราษฎร์รังสรรค์" 33 20 62.5% 4 12.5% 4 12.5% 4 12.5% 32
8 โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) 28 19 70.37% 5 18.52% 3 11.11% 0 0% 27
9 โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา 41 18 43.9% 12 29.27% 4 9.76% 7 17.07% 41
10 โรงเรียนอนุบาลชำนิ 33 18 54.55% 9 27.27% 5 15.15% 1 3.03% 33
11 โรงเรียนวัดละลวด 28 18 64.29% 1 3.57% 6 21.43% 3 10.71% 28
12 โรงเรียนบำรุงวิทยา 21 17 80.95% 1 4.76% 1 4.76% 2 9.52% 21
13 โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) 28 16 61.54% 5 19.23% 2 7.69% 3 11.54% 26
14 โรงเรียนวัดบ้านกะชาย 30 15 53.57% 7 25% 3 10.71% 3 10.71% 28
15 โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ 26 15 62.5% 3 12.5% 3 12.5% 3 12.5% 24
16 โรงเรียนบ้านหลักเขต 24 13 59.09% 7 31.82% 2 9.09% 0 0% 22
17 โรงเรียนบ้านตูบช้าง 18 13 72.22% 3 16.67% 1 5.56% 1 5.56% 18
18 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 15 13 86.67% 2 13.33% 0 0% 0 0% 15
19 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 29 12 44.44% 8 29.63% 5 18.52% 2 7.41% 27
20 โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) 21 12 57.14% 5 23.81% 2 9.52% 2 9.52% 21
21 โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง 23 11 47.83% 9 39.13% 2 8.7% 1 4.35% 23
22 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 14 11 78.57% 2 14.29% 1 7.14% 0 0% 14
23 โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ 31 10 33.33% 9 30% 6 20% 5 16.67% 30
24 โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก 21 10 50% 7 35% 2 10% 1 5% 20
25 โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร 20 10 50% 6 30% 2 10% 2 10% 20
26 โรงเรียนวัดหนองปล่อง 19 10 52.63% 3 15.79% 4 21.05% 2 10.53% 19
27 โรงเรียนบ้านประคอง 19 10 52.63% 2 10.53% 4 21.05% 3 15.79% 19
28 โรงเรียนบ้านโคกสนวน 18 10 62.5% 2 12.5% 2 12.5% 2 12.5% 16
29 โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ 16 10 76.92% 2 15.38% 0 0% 1 7.69% 13
30 โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม 29 9 33.33% 11 40.74% 1 3.7% 6 22.22% 27
31 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 22 9 40.91% 8 36.36% 5 22.73% 0 0% 22
32 โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 27 9 37.5% 6 25% 6 25% 3 12.5% 24
33 โรงเรียนบ้านหนองแวง 21 9 42.86% 5 23.81% 3 14.29% 4 19.05% 21
34 โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง 17 9 52.94% 4 23.53% 2 11.76% 2 11.76% 17
35 โรงเรียนบ้านถาวร 12 9 75% 2 16.67% 1 8.33% 0 0% 12
36 โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
37 โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ 10 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
38 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
39 โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง 19 8 44.44% 6 33.33% 3 16.67% 1 5.56% 18
40 โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 19 8 42.11% 6 31.58% 2 10.53% 3 15.79% 19
41 โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) 16 8 50% 6 37.5% 0 0% 2 12.5% 16
42 โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 12 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
43 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
44 โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี 10 8 80% 1 10% 0 0% 1 10% 10
45 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
46 โรงเรียนอนุบาลธีรา 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
47 โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) 19 7 38.89% 8 44.44% 1 5.56% 2 11.11% 18
48 โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ 15 7 58.33% 3 25% 1 8.33% 1 8.33% 12
49 โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง 11 7 63.64% 2 18.18% 1 9.09% 1 9.09% 11
50 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 13 7 53.85% 1 7.69% 2 15.38% 3 23.08% 13
51 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 10 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
52 โรงเรียนไตรภูมิวิทยา 19 6 35.29% 8 47.06% 1 5.88% 2 11.76% 17
53 โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย 17 6 35.29% 7 41.18% 1 5.88% 3 17.65% 17
54 โรงเรียนวัดบ้านหินโคน (คุรุราษฎร์บำรุง) 15 6 40% 5 33.33% 3 20% 1 6.67% 15
55 โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี 15 6 40% 5 33.33% 2 13.33% 2 13.33% 15
56 โรงเรียนวัดหนองครก 15 6 42.86% 4 28.57% 1 7.14% 3 21.43% 14
57 โรงเรียนวิมลวิทยา 14 6 42.86% 4 28.57% 1 7.14% 3 21.43% 14
58 โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ 13 6 46.15% 4 30.77% 1 7.69% 2 15.38% 13
59 โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา 12 6 50% 3 25% 2 16.67% 1 8.33% 12
60 โรงเรียนบ้านโนนแดง 10 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
61 โรงเรียนบ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) 10 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
62 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 13 6 50% 2 16.67% 1 8.33% 3 25% 12
63 โรงเรียนบ้านดงกระทิงมิตรภาพอนุสรณ์ 11 6 54.55% 2 18.18% 1 9.09% 2 18.18% 11
64 โรงเรียนวัดขี้ตุ่น 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
65 โรงเรียนบ้านสมสนุก 10 6 60% 2 20% 0 0% 2 20% 10
66 โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา 10 6 60% 1 10% 1 10% 2 20% 10
67 โรงเรียนบ้านนาศรีนวล 28 5 19.23% 10 38.46% 7 26.92% 4 15.38% 26
68 โรงเรียนบ้านช่อผกา 19 5 33.33% 6 40% 3 20% 1 6.67% 15
69 โรงเรียนวัดโกรกประดู่ 14 5 35.71% 6 42.86% 1 7.14% 2 14.29% 14
70 โรงเรียนบ้านโนนศิลา 11 5 45.45% 5 45.45% 1 9.09% 0 0% 11
71 โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา 12 5 41.67% 4 33.33% 1 8.33% 2 16.67% 12
72 โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก 10 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
73 โรงเรียนบ้านตะโก 11 5 45.45% 2 18.18% 1 9.09% 3 27.27% 11
74 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
75 โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
76 โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ 12 5 41.67% 1 8.33% 4 33.33% 2 16.67% 12
77 โรงเรียนวัดบ้านกะหาด 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
78 โรงเรียนบ้านท้องเรือ 7 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
79 โรงเรียนบ้านบริหารชนบท 15 4 26.67% 7 46.67% 1 6.67% 3 20% 15
80 โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ 16 4 26.67% 6 40% 1 6.67% 4 26.67% 15
81 โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล 13 4 33.33% 5 41.67% 0 0% 3 25% 12
82 โรงเรียนเบญจคามวิทยา 14 4 30.77% 4 30.77% 2 15.38% 3 23.08% 13
83 โรงเรียนวัดบ้านปราสาท 11 4 40% 4 40% 1 10% 1 10% 10
84 โรงเรียนบ้านทะเมนชัย 14 4 36.36% 4 36.36% 0 0% 3 27.27% 11
85 โรงเรียนบ้านลุงม่วง 10 4 40% 3 30% 1 10% 2 20% 10
86 โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) 8 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
87 โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด 9 4 44.44% 2 22.22% 3 33.33% 0 0% 9
88 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
89 โรงเรียนบ้านเมืองแฝก 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
90 โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร 8 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
91 โรงเรียนบ้านโคกสูง 8 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 8
92 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 7 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
93 โรงเรียนบ้านหนองขวาง 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
94 โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง 7 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 2 28.57% 7
95 โรงเรียนบ้านหนองยาง 15 3 20% 8 53.33% 1 6.67% 3 20% 15
96 โรงเรียนบ้านตลาดควาย 17 3 17.65% 7 41.18% 4 23.53% 3 17.65% 17
97 โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก 18 3 17.65% 5 29.41% 4 23.53% 5 29.41% 17
98 โรงเรียนบ้านหนองทะลอก 13 3 25% 5 41.67% 2 16.67% 2 16.67% 12
99 โรงเรียนวัดหนองขุนปราบ 9 3 33.33% 5 55.56% 1 11.11% 0 0% 9
100 โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง 9 3 33.33% 5 55.56% 0 0% 1 11.11% 9
101 โรงเรียนบ้านหนองไทร 9 3 33.33% 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 9
102 โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู 10 3 30% 4 40% 1 10% 2 20% 10
103 โรงเรียนบ้านหนองค่าย 9 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 9
104 โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) 9 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
105 โรงเรียนบ้านสวายจีก 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
106 โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์ (ศรีตลาดโพธิ์) 10 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
107 โรงเรียนบ้านหนองผักโพด 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
108 โรงเรียนบ้านนากลาง 8 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
109 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
110 โรงเรียนวัดบ้านโคกชาด 6 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
111 โรงเรียนวัดหัวสะพาน 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
112 โรงเรียนบ้านสนวน (ศิริมงคลวิทยา) 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
113 โรงเรียนวัดบ้านตะขบ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
114 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 7 3 42.86% 0 0% 4 57.14% 0 0% 7
115 โรงเรียนบ้านตะเคียน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
116 โรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
117 โรงเรียนบ้านดอนหวาย 10 2 20% 6 60% 2 20% 0 0% 10
118 โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์ 9 2 22.22% 6 66.67% 1 11.11% 0 0% 9
119 โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา 12 2 16.67% 5 41.67% 3 25% 2 16.67% 12
120 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 9 2 22.22% 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 9
121 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 13 2 18.18% 4 36.36% 0 0% 5 45.45% 11
122 โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก 9 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
123 โรงเรียนวัดบ้านเสม็ด 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
124 โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ 8 2 25% 2 25% 4 50% 0 0% 8
125 โรงเรียนบ้านบุ-หนองเทา 7 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
126 โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
127 โรงเรียนวัดโนนสำราญ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
128 โรงเรียนบ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์" 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
129 โรงเรียนวัดโคกสะอาด 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
130 โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา 8 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 3 42.86% 7
131 โรงเรียนบ้านหนองโสน 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
132 โรงเรียนบ้านกวางงอย"รัฐราษฎร์อำนวยวิทย์" 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
133 โรงเรียนบ้านโคกระกา 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
134 โรงเรียนบ้านหนองเมืองต่ำ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
135 โรงเรียนเรืองทองสามัคคี 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
136 โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
137 โรงเรียนบ้านหนองตาดน้อย 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
138 โรงเรียนบ้านแท่นพระ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
139 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคาร 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
140 โรงเรียนบ้านสารภี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
141 โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
142 โรงเรียนวัดสว่างบูรพา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
143 โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา 11 1 9.09% 6 54.55% 2 18.18% 2 18.18% 11
144 โรงเรียนบ้านฝังงา 8 1 12.5% 4 50% 0 0% 3 37.5% 8
145 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 7 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 7
146 โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) 6 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
147 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก 6 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 0 0% 6
148 โรงเรียนบ้านหนองพะอง 6 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
149 โรงเรียนบ้านกระเดื่อง 6 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
150 โรงเรียนบ้านหนองบัว 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
151 โรงเรียนบ้านหนองเพชร 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
152 โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
153 โรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
154 โรงเรียนบ้านหนองม้า 5 1 20% 1 20% 3 60% 0 0% 5
155 โรงเรียนบ้านหนองซอแซ 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
156 โรงเรียนวัดบ้านบุขี้เหล็ก 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
157 โรงเรียนบ้านตูมหวาน 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
158 โรงเรียนบ้านหนองตราด 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
159 โรงเรียนบ้านหนองระนาม 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
160 โรงเรียนบ้านโคกเปราะ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
161 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
162 โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
163 โรงเรียนบ้านม่วง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
164 โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
165 โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา 5 1 20% 0 0% 4 80% 0 0% 5
166 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
167 โรงเรียนบ้านดงเย็น 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
168 โรงเรียนบ้านมาบสมอ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
169 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
170 โรงเรียนวัดโคกล่าม "สิริประภาวิชาคาร" 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
171 โรงเรียนบ้านหนองเพิก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
172 โรงเรียนบ้านโคกวัด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
173 โรงเรียนบ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
174 โรงเรียนวัดกะทิง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
175 โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า 14 0 0% 6 46.15% 3 23.08% 4 30.77% 13
176 โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล 9 0 0% 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 9
177 โรงเรียนพระครูวิทยา 7 0 0% 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 7
178 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
179 โรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา 7 0 0% 1 20% 2 40% 2 40% 5
180 โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ 4 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
181 โรงเรียนบ้านตลาดชัย 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
182 โรงเรียนบ้านพลวง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
183 โรงเรียนบ้านแสลงพัน 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
184 โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
185 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
186 โรงเรียนบ้านร่มไทร 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
187 โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
188 โรงเรียนบ้านโคกเก่า 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
189 โรงเรียนบ้านพะไล 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
190 โรงเรียนบ้านพระครูน้อย 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
191 โรงเรียนบ้านฝ้าย 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
192 โรงเรียนบ้านหนองไทร 3 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
193 โรงเรียนบ้านสระเกษ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
194 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]