งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 2 ต.ค. 2561
-
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 2 ต.ค. 2561
-
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 2 ต.ค. 2561
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 2 ต.ค. 2561
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 2 ต.ค. 2561
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 2 ต.ค. 2561
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 2 ต.ค. 2561
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 2 ต.ค. 2561
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 2 ต.ค. 2561
-
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 2 ต.ค. 2561
-
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 2 ต.ค. 2561
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 2 ต.ค. 2561
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 2 ต.ค. 2561
-
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 2 ต.ค. 2561
-
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 2 ต.ค. 2561
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]