ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 93.75 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 2 (ศรีสะเกษ)

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 3 (ศรีสะเกษ)

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.25 ทอง ชนะเลิศ
2 ขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 77.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 4 (ศรีสะเกษ)

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บึงมะลูวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88.15 ทอง ชนะเลิศ
2 เขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 73.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 68.45 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นครศรีลำดวนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 55.6 เข้าร่วม 4
5 เฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 48.6 เข้าร่วม 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 2 (ศรีสะเกษ)

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 53.3 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราษีไศล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 50.2 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 3 (ศรีสะเกษ)

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 92.7 ทอง ชนะเลิศ
2 ขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 74.7 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีตระกูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 4 (ศรีสะเกษ)

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 เบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 68.4 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บึงมะลูวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 67.3 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 59.45 เข้าร่วม 4
5 กระแชงวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 55.9 เข้าร่วม 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 สตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81 ทอง 4
5 เขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78 เงิน 5
6 นครศรีลำดวนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 77 เงิน 6
7 ละทายวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76 เงิน 7
8 กันทรารมณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 74 เงิน 8
9 บัวเจริญวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 72 เงิน 9
10 สิริเกศน้อมเกล้า สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 71 เงิน 10
11 กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 70 เงิน 11
12 ศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ (ห้วยคล้า) สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 70 เงิน 11
13 ลิ้นฟ้าพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 65 ทองแดง 13
14 ไกรภักดีวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 62 ทองแดง 14
15 น้ำคำวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 60 ทองแดง 15
16 ราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 60 ทองแดง 15
17 พยุห์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 2 (ศรีสะเกษ)

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 ผักไหมวิทยานุกูล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 จตุรภูมิพิทยาคาร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 กำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80 ทอง 4
5 คลีกลิ้งพัฒนาทร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 75 เงิน 5
6 ห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 70 เงิน 6
7 วรคุณอุปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 68 ทองแดง 7
8 ไผ่งามพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 62 ทองแดง 8
9 ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 3 (ศรีสะเกษ)

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 ปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองคูวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 73 เงิน 4
5 ขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 70 เงิน 5
6 ละลมวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 70 เงิน 5
7 ปรือใหญ่วิทยบัลลัง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 67 ทองแดง 7
8 สะเดาใหญ่ประชาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 67 ทองแดง 7
9 ตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 64 ทองแดง 9
10 บ้านกันทรารมย์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 64 ทองแดง 9
11 บ้านตาอุด สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 63 ทองแดง 11
12 ลมศักดิ์วิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 63 ทองแดง 11
13 ศรีตระกูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 63 ทองแดง 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 4 (ศรีสะเกษ)

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ขุนหาญวิทยาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87 ทอง ชนะเลิศ
2 พรานวิบูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80 ทอง 4
5 กันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78 เงิน 5
6 กันทรลักษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78 เงิน 5
7 บึงมะลูวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76 เงิน 7
8 มัธยมบักดองวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 70 เงิน 8
9 ภูมิซรอลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 64 ทองแดง 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 99 ทอง ชนะเลิศ
2 สตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 2 (ศรีสะเกษ)

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 95 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 3 (ศรีสะเกษ)

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 4 (ศรีสะเกษ)

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 99 ทอง ชนะเลิศ
2 สตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 2 (ศรีสะเกษ)

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 3 (ศรีสะเกษ)

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 4 (ศรีสะเกษ)

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90.66 ทอง ชนะเลิศ
2 เฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นครศรีลำดวนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 2 (ศรีสะเกษ)

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 3 (ศรีสะเกษ)

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88.66 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 4 (ศรีสะเกษ)

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บึงมะลูวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82.33 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 92.5 ทอง ชนะเลิศ
2 สตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นครศรีลำดวนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 2 (ศรีสะเกษ)

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 3 (ศรีสะเกษ)

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกันทรารมย์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.5 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 4 (ศรีสะเกษ)

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บึงมะลูวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 95.5 ทอง ชนะเลิศ
2 เฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โนนเพ็กวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.66 ทอง 4
5 น้ำคำวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.66 ทอง 5
6 ละทายวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.66 ทอง 5
7 ศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ (ห้วยคล้า) สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.66 ทอง 5
8 กันทรารมณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.33 ทอง 8
9 คูซอดประชาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 74.33 เงิน 9
10 บัวเจริญวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 73.66 เงิน 10
11 โนนค้อวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 72.66 เงิน 11
12 บัวน้อยวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 63 ทองแดง 12
13 กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -
14 นครศรีลำดวนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -
15 น้ำเกลี้ยงวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -
16 ยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -
17 ศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -
18 ไกรภักดีวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 2 (ศรีสะเกษ)

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89 ทอง ชนะเลิศ
2 กำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วรคุณอุปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81 ทอง 4
5 คลีกลิ้งพัฒนาทร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 73 เงิน 5
6 ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 3 (ศรีสะเกษ)

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.5 ทอง ชนะเลิศ
2 สะเดาใหญ่ประชาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีตระกูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สวงษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82 ทอง 4
5 ขุขันธ์ราษฎรบำรุง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.31 ทอง 5
6 ตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81 ทอง 6
7 ลมศักดิ์วิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81 ทอง 6
8 ละลมวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.66 ทอง 8
9 โนนกระสังวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -
10 ไพรบึงวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 4 (ศรีสะเกษ)

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กระแชงวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 กันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บึงมะลูวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81 ทอง 4
5 มัธยมบักดองวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 74 เงิน 5
6 ศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 64 ทองแดง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 93.5 ทอง ชนะเลิศ
2 นครศรีลำดวนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มารีวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ไกรภักดีวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 77.98 เงิน 4
5 เขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 77.31 เงิน 5
6 ละทายวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76.98 เงิน 6
7 กันทรารมณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76.97 เงิน 7
8 รวมสินวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76.66 เงิน 8
9 เฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76.32 เงิน 9
10 มัธยมโพนค้อ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 75.98 เงิน 10
11 คูซอดประชาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 75.31 เงิน 11
12 บัวเจริญวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 74.98 เงิน 12
13 บ้านเปือยประชาสามัคคี สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 71.97 เงิน 13
14 บัวน้อยวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 55.33 เข้าร่วม 14
15 กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -
16 น้ำคำวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -
17 ยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -
18 ลิ้นฟ้าพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -
19 วัดหลวงวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -
20 ศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -
21 โนนค้อวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 2 (ศรีสะเกษ)

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 93.98 ทอง ชนะเลิศ
2 ส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วรคุณอุปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ราษีไศล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.65 ทอง 4
5 ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 77.97 เงิน 5
6 กำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76 เงิน 6
7 โคกหล่ามวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 73.31 เงิน 7
8 จตุรภูมิพิทยาคาร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 73.3 เงิน 8
9 เคียวนำ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 68.96 ทองแดง 9
10 คลีกลิ้งพัฒนาทร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 63.81 ทองแดง 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 3 (ศรีสะเกษ)

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกันทรารมย์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86.31 ทอง ชนะเลิศ
2 พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สวงษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.65 ทอง 4
5 ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 77.66 เงิน 5
6 ตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 75.99 เงิน 6
7 ขุขันธ์ราษฎรบำรุง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 75.32 เงิน 7
8 ปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -
9 ละลมวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 4 (ศรีสะเกษ)

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโดนอาว สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.32 ทอง ชนะเลิศ
2 กันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พรานวิบูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บึงมะลูวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.98 ทอง 4
5 ภูมิซรอลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.98 ทอง 5
6 เบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 72 เงิน 6
7 มัธยมบักดองวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 70.3 เงิน 7
8 ศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 น้ำเกลี้ยงวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 91.66 ทอง ชนะเลิศ
2 เฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ละทายวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.66 ทอง 4
5 เขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.66 ทอง 5
6 ยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.33 ทอง 6
7 ไกรภักดีวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81 ทอง 7
8 บัวเจริญวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.66 ทอง 8
9 กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -
10 คูซอดประชาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -
11 นครศรีลำดวนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -
12 วัดหลวงวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -
13 ศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -
14 ศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ (ห้วยคล้า) สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -
15 โนนค้อวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 2 (ศรีสะเกษ)

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 คลีกลิ้งพัฒนาทร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.33 ทอง 4
5 ผักไหมวิทยานุกูล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -
6 วรคุณอุปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 3 (ศรีสะเกษ)

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89 ทอง ชนะเลิศ
2 ตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 4 (ศรีสะเกษ)

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ภูมิซรอลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88 ทอง ชนะเลิศ
2 กันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บึงมะลูวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81 ทอง 4
5 เบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81 ทอง 4
6 มัธยมบักดองวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 95.64 ทอง ชนะเลิศ
2 รวมสินวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 91.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 กันทรารมณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88.98 ทอง 4
5 มารีวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88.98 ทอง 4
6 คูซอดประชาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.32 ทอง 6
7 บัวน้อยวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.31 ทอง 7
8 เฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.31 ทอง 8
9 โนนค้อวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 79.98 เงิน 9
10 นครศรีลำดวนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 70.5 เงิน 10
11 กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -
12 น้ำคำวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -
13 บัวเจริญวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -
14 ประสานมิตรวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -
15 ละทายวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -
16 ศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ (ห้วยคล้า) สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -
17 เขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -
18 ไกรภักดีวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 2 (ศรีสะเกษ)

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90.32 ทอง ชนะเลิศ
2 คลีกลิ้งพัฒนาทร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เคียวนำ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 73.31 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -
5 วรคุณอุปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -
6 ห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 3 (ศรีสะเกษ)

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สวงษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.98 ทอง ชนะเลิศ
2 ตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 74.99 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 4 (ศรีสะเกษ)

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89.65 ทอง ชนะเลิศ
2 มัธยมบักดองวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 72.65 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กันทรารมณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 เฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ (ห้วยคล้า) สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82.67 ทอง 4
5 เขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82.67 ทอง 4
6 วัดหลวงวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82 ทอง 6
7 โนนค้อวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.67 ทอง 7
8 ละทายวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 74.67 เงิน 8
9 คูซอดประชาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 74.33 เงิน 9
10 น้ำคำวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 72.67 เงิน 10
11 ไกรภักดีวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 72.33 เงิน 11
12 ยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 70.33 เงิน 12
13 พยุห์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 70 เงิน 13
14 บัวเจริญวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 69.67 ทองแดง 14
15 กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 66.67 ทองแดง 15
16 บัวน้อยวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 64 ทองแดง 16
17 ประสานมิตรวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 20 เข้าร่วม 17
18 นครศรีลำดวนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -
19 น้ำเกลี้ยงวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -
20 ศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 2 (ศรีสะเกษ)

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 กำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วรคุณอุปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บึงบูรพ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82.67 ทอง 4
5 ไผ่งามพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81 ทอง 5
6 ผักไหมวิทยานุกูล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.33 ทอง 6
7 ทุ่งสิมวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78.33 เงิน 7
8 ห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78 เงิน 8
9 ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 71.33 เงิน 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 3 (ศรีสะเกษ)

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สวายพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 ขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88 ทอง 4
5 โนนกระสังวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85 ทอง 5
6 ละลมวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81 ทอง 6
7 ขุขันธ์ราษฎรบำรุง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 74.67 เงิน 7
8 พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 73.33 เงิน 8
9 หนองคูวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 70 เงิน 9
10 ลมศักดิ์วิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 4 (ศรีสะเกษ)

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82 ทอง ชนะเลิศ
2 กันทรลักษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ภูมิซรอลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76 เงิน 4
5 บึงมะลูวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 72.67 เงิน 5
6 มัธยมบักดองวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 70.67 เงิน 6
7 กระแชงวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 66.5 ทองแดง 7
8 บ้านโดนอาว สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -
9 พรานวิบูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -
10 ศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 มารีวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90 ทอง 4
5 เฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87 ทอง 5
6 โนนค้อวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86.33 ทอง 6
7 ยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85 ทอง 7
8 นครศรีลำดวนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83 ทอง 8
9 ลิ้นฟ้าพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83 ทอง 8
10 น้ำคำวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.67 ทอง 10
11 กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.67 ทอง 11
12 คูซอดประชาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78.67 เงิน 12
13 รวมสินวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 72.67 เงิน 13
14 บัวเจริญวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 60.67 ทองแดง 14
15 มัธยมโพนค้อ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -
16 ศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ (ห้วยคล้า) สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 2 (ศรีสะเกษ)

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82 ทอง ชนะเลิศ
2 เคียวนำ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 จตุรภูมิพิทยาคาร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 ส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78.67 เงิน 5
6 โคกหล่ามวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78 เงิน 6
7 คลีกลิ้งพัฒนาทร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76.67 เงิน 7
8 วรคุณอุปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 72 เงิน 8
9 ราษีไศล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 3 (ศรีสะเกษ)

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกันทรารมย์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86.33 ทอง ชนะเลิศ
2 พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สวายพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 79.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองคูวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 77.67 เงิน 4
5 ละลมวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 75 เงิน 5
6 ขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 68.5 ทองแดง 6
7 ตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 68.33 ทองแดง 7
8 ไพรบึงวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 4 (ศรีสะเกษ)

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กระแชงวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บึงมะลูวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กันทรลักษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 79.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มัธยมบักดองวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78 เงิน 4
5 ศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 77.33 เงิน 5
6 กันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 77 เงิน 6
7 เบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 72.67 เงิน 7
8 บ้านโดนอาว สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -
9 พรานวิบูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -
10 ภูมิซรอลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 สตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 น้ำคำวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มารีวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 มัธยมโพนค้อ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86.33 ทอง 5
6 เขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.67 ทอง 6
7 เฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.33 ทอง 7
8 บัวน้อยวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81 ทอง 8
9 โนนเพ็กวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78.33 เงิน 9
10 คูซอดประชาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76.33 เงิน 10
11 กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -
12 บัวเจริญวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -
13 ละทายวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 2 (ศรีสะเกษ)

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เคียวนำ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88 ทอง ชนะเลิศ
2 ไผ่งามพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82.33 ทอง 4
5 คลีกลิ้งพัฒนาทร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82 ทอง 5
6 ห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76 เงิน 6
7 วรคุณอุปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 3 (ศรีสะเกษ)

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกันทรารมย์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.67 ทอง ชนะเลิศ
2 สวายพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -
4 ตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -
5 ลมศักดิ์วิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 4 (ศรีสะเกษ)

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86.5 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโดนอาว สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 79.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 71.67 เงิน 4
5 มัธยมบักดองวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 50 เข้าร่วม 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86.33 ทอง ชนะเลิศ
2 กันทรารมณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คูซอดประชาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พยุห์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บัวเจริญวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 77.67 เงิน 5
6 เฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 77.67 เงิน 5
7 ไกรภักดีวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 77.67 เงิน 5
8 เขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76.67 เงิน 8
9 น้ำคำวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 75.67 เงิน 9
10 ศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ (ห้วยคล้า) สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 75.67 เงิน 9
11 โนนค้อวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 75.33 เงิน 11
12 ลิ้นฟ้าพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 75 เงิน 12
13 ละทายวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 72.67 เงิน 13
14 วัดหลวงวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 69 ทองแดง 14
15 โนนเพ็กวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 54.67 เข้าร่วม 15
16 กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -
17 นครศรีลำดวนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -
18 ยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -
19 ศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 2 (ศรีสะเกษ)

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87 ทอง ชนะเลิศ
2 วรคุณอุปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บึงบูรพ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 75.33 เงิน 4
5 ราษีไศล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 69.67 ทองแดง 5
6 คลีกลิ้งพัฒนาทร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 67.67 ทองแดง 6
7 ผักไหมวิทยานุกูล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 3 (ศรีสะเกษ)

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.33 ทอง ชนะเลิศ
2 ขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สวงษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ละลมวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 73.67 เงิน 4
5 ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -
6 ศรีตระกูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -
7 ไพรบึงวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 4 (ศรีสะเกษ)

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโดนอาว สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มัธยมบักดองวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 75.67 เงิน 4
5 เบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 75.67 เงิน 4
6 บึงมะลูวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 70.32 เงิน 6
7 กระแชงวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -
8 พรานวิบูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86 ทอง ชนะเลิศ
2 รวมสินวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คูซอดประชาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเปือยประชาสามัคคี สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.67 ทอง 4
5 นครศรีลำดวนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 77.67 เงิน 5
6 ยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 77.33 เงิน 6
7 มารีวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76.67 เงิน 7
8 เขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76.67 เงิน 7
9 ละทายวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 73.67 เงิน 9
10 กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 71.67 เงิน 10
11 เฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 70 เงิน 11
12 บัวเจริญวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 64.33 ทองแดง 12
13 มัธยมโพนค้อ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 63.33 ทองแดง 13
14 บัวน้อยวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -
15 มัธยมจุลมณีศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -
16 วัดหลวงวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -
17 โนนค้อวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 2 (ศรีสะเกษ)

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86.33 ทอง ชนะเลิศ
2 คลีกลิ้งพัฒนาทร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 73.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 64.67 ทองแดง 4
5 วรคุณอุปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 59.33 เข้าร่วม 5
6 เคียวนำ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 59.33 เข้าร่วม 5
7 ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -
8 ราษีไศล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 3 (ศรีสะเกษ)

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกันทรารมย์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สวงษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ขุขันธ์ราษฎรบำรุง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 75.33 เงิน 4
5 ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 72.33 เงิน 5
6 ตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 69.33 ทองแดง 6
7 บ้านตาอุด สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 69 ทองแดง 7
8 ไพรบึงวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 68 ทองแดง 8
9 ละลมวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 67.67 ทองแดง 9
10 ขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 60.33 ทองแดง 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 4 (ศรีสะเกษ)

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พรานวิบูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.67 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโดนอาว สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 75.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กระแชงวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 71.33 เงิน 4
5 เบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 70.33 เงิน 5
6 บึงมะลูวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 68.67 ทองแดง 6
7 กันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 68.5 ทองแดง 7
8 มัธยมบักดองวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 61 ทองแดง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 น้ำเกลี้ยงวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 93.63 ทอง ชนะเลิศ
2 สตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 91.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 น้ำคำวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บัวเจริญวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90.31 ทอง 4
5 เขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89.32 ทอง 5
6 ละทายวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86.98 ทอง 6
7 ไกรภักดีวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.65 ทอง 7
8 เฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82.32 ทอง 8
9 คูซอดประชาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -
10 นครศรีลำดวนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -
11 ยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -
12 ศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -
13 โนนค้อวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 2 (ศรีสะเกษ)

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บึงบูรพ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราษีไศล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 คลีกลิ้งพัฒนาทร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.66 ทอง 4
5 ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78.98 เงิน 5
6 วรคุณอุปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78.98 เงิน 5
7 ผักไหมวิทยานุกูล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -
8 ห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 3 (ศรีสะเกษ)

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88.32 ทอง ชนะเลิศ
2 ขุขันธ์ราษฎรบำรุง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 4 (ศรีสะเกษ)

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บึงมะลูวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89.98 ทอง ชนะเลิศ
2 กันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มัธยมบักดองวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -
5 เบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นครศรีลำดวนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89 ทอง ชนะเลิศ
2 ยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มารีวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บัวน้อยวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84 ทอง 5
6 สตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.33 ทอง 6
7 โนนค้อวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.33 ทอง 6
8 รวมสินวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80 ทอง 8
9 กันทรารมณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 79.33 เงิน 9
10 บัวเจริญวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 74.33 เงิน 10
11 มัธยมจุลมณีศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -
12 ละทายวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -
13 เขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 2 (ศรีสะเกษ)

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 93.5 ทอง ชนะเลิศ
2 คลีกลิ้งพัฒนาทร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เคียวนำ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -
5 วรคุณอุปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -
6 ห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 3 (ศรีสะเกษ)

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ขุขันธ์ราษฎรบำรุง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.33 ทอง ชนะเลิศ
2 สวงษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 71.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -
4 ตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 4 (ศรีสะเกษ)

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโดนอาว สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86 ทอง ชนะเลิศ
2 เบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มัธยมบักดองวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 77.66 เงิน 4
5 ศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 77.66 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไกรภักดีวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89 ทอง ชนะเลิศ
2 น้ำคำวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กันทรารมณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86 ทอง 4
5 ศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ (ห้วยคล้า) สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.7 ทอง 5
6 คูซอดประชาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.3 ทอง 6
7 โนนค้อวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85 ทอง 7
8 ละทายวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.7 ทอง 8
9 กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.7 ทอง 9
10 ประสานมิตรวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83 ทอง 10
11 ราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83 ทอง 10
12 เฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82.7 ทอง 12
13 สตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.7 ทอง 13
14 โนนเพ็กวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.7 ทอง 13
15 นครศรีลำดวนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 79.7 เงิน 15
16 บัวน้อยวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 79 เงิน 16
17 ยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 74.7 เงิน 17
18 บัวเจริญวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 73 เงิน 18
19 วัดหลวงวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 72 เงิน 19
20 น้ำเกลี้ยงวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -
21 ศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 2 (ศรีสะเกษ)

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 คลีกลิ้งพัฒนาทร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วรคุณอุปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 กำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.7 ทอง 4
5 ห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.7 ทอง 4
6 ผักไหมวิทยานุกูล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78 เงิน 6
7 ราษีไศล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 77 เงิน 7
8 ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 75.3 เงิน 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน