สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 กันทรลักษ์วิทยา 100 33 17 150
2 ขุขันธ์ 74 37 11 122
3 ศรีสะเกษวิทยาลัย 72 37 17 126
4 กำแพง 63 29 17 109
5 สตรีสิริเกศ 57 35 16 108
6 ปรางค์กู่ 52 35 18 105
7 ส้มป่อยพิทยาคม 37 22 15 74
8 ห้วยทับทันวิทยาคม 33 22 21 76
9 เบญจลักษ์พิทยา 26 43 51 120
10 ศรีรัตนวิทยา 26 32 30 88
11 กันทรารมณ์ 26 27 24 77
12 บึงมะลูวิทยา 20 23 19 62
13 สวงษ์วิทยาคม 13 13 9 35
14 ราษีไศล 12 16 10 38
15 ตูมพิทยานุสรณ์ 12 13 14 39
16 เฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 11 14 16 41
17 กระแชงวิทยา 10 12 17 39
18 บ้านกันทรารมย์ 10 6 4 20
19 ศรีตระกูลวิทยา 9 11 10 30
20 ขุนหาญวิทยาสรรค์ 9 8 5 22
21 จตุรภูมิพิทยาคาร 9 3 10 22
22 วรคุณอุปถัมภ์ 8 4 3 15
23 กันทรลักษ์วิทยาคม 7 10 11 28
24 คลีกลิ้งพัฒนาทร 7 8 9 24
25 สวายพิทยาคม 7 5 6 18
26 บัวเจริญวิทยา 7 5 2 14
27 กุดเสลาวิทยาคม 7 3 1 11
28 ไพรบึงวิทยาคม 7 2 2 11
29 พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 6 19 7 32
30 ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 6 9 14 29
31 หนองคูวิทยา 6 5 2 13
32 โนนค้อวิทยาคม 6 4 4 14
33 ผักไหมวิทยานุกูล 5 16 9 30
34 ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 5 12 9 26
35 เขื่อนช้างวิทยาคาร 5 11 11 27
36 เคียวนำ 5 10 8 23
37 ละทายวิทยา 5 8 4 17
38 บึงบูรพ์ 5 7 9 21
39 น้ำเกลี้ยงวิทยา 5 7 5 17
40 วัดหลวงวิทยา 5 2 6 13
41 ภูมิซรอลวิทยา 4 3 5 12
42 บ้านโดนอาว 3 6 1 10
43 พยุห์วิทยา 3 5 7 15
44 ยางชุมน้อยพิทยาคม 3 3 7 13
45 นครศรีลำดวนวิทยา 3 3 7 13
46 บ้านตาอุด 3 3 3 9
47 สะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 3 3 2 8
48 โนนกระสังวิทยาคม 3 3 1 7
49 ลิ้นฟ้าพิทยาคม 3 2 2 7
50 ประสานมิตรวิทยา 3 2 1 6
51 เกศเกล้าวิทยา 3 1 0 4
52 ทุ่งสิมวิทยาคม 2 9 6 17
53 มัธยมบักดองวิทยา 2 6 4 12
54 น้ำคำวิทยา 2 4 3 9
55 ร่มโพธิ์วิทยา 2 2 0 4
56 ละลมวิทยา 1 6 8 15
57 พรานวิบูลวิทยา 1 5 5 11
58 ขุขันธ์ราษฎรบำรุง 1 3 0 4
59 เบญจประชาสรรค์ 1 2 2 5
60 ศรีแก้วพิทยา 1 2 0 3
61 สิริเกศน้อมเกล้า 1 1 1 3
62 โนนเพ็กวิทยาคม 1 1 1 3
63 คูซอดประชาสรรค์ 1 0 6 7
64 ไกรภักดีวิทยาคม 1 0 5 6
65 ศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ (ห้วยคล้า) 1 0 3 4
66 กระดุมทองวิทยา 1 0 2 3
67 รวมสินวิทยา 0 7 2 9
68 ราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ 0 3 6 9
69 มารีวิทยา 0 3 4 7
70 ไผ่งามพิทยาคม 0 3 4 7
71 ปรือใหญ่วิทยบัลลัง 0 2 4 6
72 ลมศักดิ์วิทยาคม 0 2 0 2
73 โคกหล่ามวิทยา 0 2 0 2
74 บัวน้อยวิทยา 0 1 2 3
75 กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 0 1 2 3
76 วัดมหาพุทธราม 0 1 0 1
77 บ้านเปือยประชาสามัคคี 0 0 1 1
78 วัลลภราษฎร์บำรุง 0 0 1 1
79 เกียรติแก้ววิทยา 0 0 1 1
80 มัธยมโพนค้อ 0 0 0 0
81 วัดม่วงเปสิทธิวิทยา 0 0 0 0
82 กันทรลักษ์ธรรมวิทย์ 0 0 0 0
83 มัธยมจุลมณีศรีสะเกษ 0 0 0 0
รวม 848 718 582 2,148

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]