สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร)
สรุปผลการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  กันทรลักษ์วิทยา ได้  147  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 164 เหรียญ 
อันดับที่ 2  ศรีสะเกษวิทยาลัย ได้  142  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 153 เหรียญ 
อันดับที่ 3  สตรีสิริเกศ ได้  122  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 135 เหรียญ 
อันดับที่ 4  เบญจลักษ์พิทยา ได้  120  เหรียญทอง  46  เหรียญเงิน   19  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 185 เหรียญ 
อันดับที่ 5  ขุขันธ์ ได้  117  เหรียญทอง  18  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 140 เหรียญ 
อันดับที่ 6  กำแพง ได้  112  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 129 เหรียญ 
อันดับที่ 7  กันทรารมณ์ ได้  111  เหรียญทอง  22  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 139 เหรียญ 
อันดับที่ 8  ปรางค์กู่ ได้  98  เหรียญทอง  19  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 125 เหรียญ 
อันดับที่ 9  ศรีรัตนวิทยา ได้  92  เหรียญทอง  25  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 128 เหรียญ 
อันดับที่ 10  ห้วยทับทันวิทยาคม ได้  75  เหรียญทอง  25  เหรียญเงิน   14  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 114 เหรียญ 
อันดับที่ 11  ส้มป่อยพิทยาคม ได้  73  เหรียญทอง  19  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 99 เหรียญ 
อันดับที่ 12  เฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ ได้  71  เหรียญทอง  35  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 115 เหรียญ 
อันดับที่ 13  บึงมะลูวิทยา ได้  69  เหรียญทอง  26  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 106 เหรียญ 
อันดับที่ 14  เขื่อนช้างวิทยาคาร ได้  63  เหรียญทอง  35  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 108 เหรียญ 
อันดับที่ 15  ละทายวิทยา ได้  47  เหรียญทอง  30  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 90 เหรียญ 
อันดับที่ 16  ตูมพิทยานุสรณ์ ได้  43  เหรียญทอง  28  เหรียญเงิน   17  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 88 เหรียญ 
อันดับที่ 17  กระแชงวิทยา ได้  41  เหรียญทอง  21  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 72 เหรียญ 
อันดับที่ 18  โนนค้อวิทยาคม ได้  40  เหรียญทอง  21  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 69 เหรียญ 
อันดับที่ 19  ยางชุมน้อยพิทยาคม ได้  38  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 60 เหรียญ 
อันดับที่ 20  ผักไหมวิทยานุกูล ได้  38  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 57 เหรียญ 
อันดับที่ 21  ศรีตระกูลวิทยา ได้  38  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 52 เหรียญ 
อันดับที่ 22  พยุห์วิทยา ได้  37  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 63 เหรียญ 
อันดับที่ 23  ราษีไศล ได้  34  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 56 เหรียญ 
อันดับที่ 24  สวงษ์วิทยาคม ได้  33  เหรียญทอง  19  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 62 เหรียญ 
อันดับที่ 25  วัดหลวงวิทยา ได้  32  เหรียญทอง  33  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 76 เหรียญ 
อันดับที่ 26  บัวเจริญวิทยา ได้  32  เหรียญทอง  23  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 64 เหรียญ 
อันดับที่ 27  นครศรีลำดวนวิทยา ได้  30  เหรียญทอง  22  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 63 เหรียญ 
อันดับที่ 28  ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ ได้  29  เหรียญทอง  22  เหรียญเงิน   15  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 66 เหรียญ 
อันดับที่ 29  บึงบูรพ์ ได้  28  เหรียญทอง  20  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 55 เหรียญ 
อันดับที่ 30  คลีกลิ้งพัฒนาทร ได้  28  เหรียญทอง  19  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 53 เหรียญ 
อันดับที่ 31  กันทรลักษ์วิทยาคม ได้  28  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 51 เหรียญ 
อันดับที่ 32  น้ำเกลี้ยงวิทยา ได้  28  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 49 เหรียญ 
อันดับที่ 33  พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้  26  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 50 เหรียญ 
อันดับที่ 34  บ้านกันทรารมย์ ได้  26  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 41 เหรียญ 
อันดับที่ 35  ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้  25  เหรียญทอง  25  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 59 เหรียญ 
อันดับที่ 36  สิริเกศน้อมเกล้า ได้  25  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 52 เหรียญ 
อันดับที่ 37  ภูมิซรอลวิทยา ได้  23  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 50 เหรียญ 
อันดับที่ 38  รวมสินวิทยา ได้  23  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 49 เหรียญ 
อันดับที่ 39  เคียวนำ ได้  23  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 43 เหรียญ 
อันดับที่ 40  ละลมวิทยา ได้  21  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 46 เหรียญ 
อันดับที่ 41  น้ำคำวิทยา ได้  21  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 48 เหรียญ 
อันดับที่ 42  จตุรภูมิพิทยาคาร ได้  21  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 41 เหรียญ 
อันดับที่ 43  ขุนหาญวิทยาสรรค์ ได้  21  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 34 เหรียญ 
อันดับที่ 44  ลิ้นฟ้าพิทยาคม ได้  20  เหรียญทอง  18  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 47 เหรียญ 
อันดับที่ 45  พรานวิบูลวิทยา ได้  20  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 36 เหรียญ 
อันดับที่ 46  วรคุณอุปถัมภ์ ได้  20  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 30 เหรียญ 
อันดับที่ 47  โนนเพ็กวิทยาคม ได้  19  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 42 เหรียญ 
อันดับที่ 48  ราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ ได้  19  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 46 เหรียญ 
อันดับที่ 49  สวายพิทยาคม ได้  18  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 34 เหรียญ 
อันดับที่ 50  ไกรภักดีวิทยาคม ได้  18  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 41 เหรียญ 
อันดับที่ 51  มารีวิทยา ได้  18  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 28 เหรียญ 
อันดับที่ 52  คูซอดประชาสรรค์ ได้  17  เหรียญทอง  24  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 47 เหรียญ 
อันดับที่ 53  ทุ่งสิมวิทยาคม ได้  17  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 37 เหรียญ 
อันดับที่ 54  มัธยมบักดองวิทยา ได้  16  เหรียญทอง  30  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 55 เหรียญ 
อันดับที่ 55  ศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ (ห้วยคล้า) ได้  16  เหรียญทอง  19  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 43 เหรียญ 
อันดับที่ 56  ประสานมิตรวิทยา ได้  16  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 37 เหรียญ 
อันดับที่ 57  สะเดาใหญ่ประชาสรรค์ ได้  16  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 30 เหรียญ 
อันดับที่ 58  หนองคูวิทยา ได้  15  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 33 เหรียญ 
อันดับที่ 59  กุดเสลาวิทยาคม ได้  14  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 60  ไพรบึงวิทยาคม ได้  14  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 18 เหรียญ 
อันดับที่ 61  บัวน้อยวิทยา ได้  12  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 31 เหรียญ 
อันดับที่ 62  ขุขันธ์ราษฎรบำรุง ได้  12  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 23 เหรียญ 
อันดับที่ 63  ปรือใหญ่วิทยบัลลัง ได้  12  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 29 เหรียญ 
อันดับที่ 64  กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ได้  11  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 34 เหรียญ 
อันดับที่ 65  ไผ่งามพิทยาคม ได้  11  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 35 เหรียญ 
อันดับที่ 66  บ้านตาอุด ได้  11  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 31 เหรียญ 
อันดับที่ 67  โนนกระสังวิทยาคม ได้  11  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 26 เหรียญ 
อันดับที่ 68  บ้านโดนอาว ได้  11  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 22 เหรียญ 
อันดับที่ 69  บ้านเปือยประชาสามัคคี ได้  7  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 24 เหรียญ 
อันดับที่ 70  เบญจประชาสรรค์ ได้  6  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 71  กระดุมทองวิทยา ได้  6  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 72  เกศเกล้าวิทยา ได้  6  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 73  ลมศักดิ์วิทยาคม ได้  5  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 74  โคกหล่ามวิทยา ได้  5  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 75  มัธยมโพนค้อ ได้  4  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 20 เหรียญ 
อันดับที่ 76  ร่มโพธิ์วิทยา ได้  4  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 77  วัลลภราษฎร์บำรุง ได้  3  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 78  วัดมหาพุทธราม ได้  2  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 79  ศรีแก้วพิทยา ได้  2  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 80  เกียรติแก้ววิทยา ได้  2  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ 
อันดับที่ 81  วัดม่วงเปสิทธิวิทยา ได้  0  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 82  กันทรลักษ์ธรรมวิทย์ ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ 
อันดับที่ 83  มัธยมจุลมณีศรีสะเกษ ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ