สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กันทรลักษ์วิทยา 100 33 17 150 147 12 5 0 164
2 ขุขันธ์ 74 37 11 122 117 18 5 2 140
3 ศรีสะเกษวิทยาลัย 72 37 17 126 142 8 3 0 153
4 กำแพง 63 29 17 109 112 10 7 0 129
5 สตรีสิริเกศ 57 35 16 108 122 9 4 1 135
6 ปรางค์กู่ 52 35 18 105 98 19 8 5 125
7 ส้มป่อยพิทยาคม 37 22 15 74 73 19 7 1 99
8 ห้วยทับทันวิทยาคม 33 22 21 76 75 25 14 4 114
9 เบญจลักษ์พิทยา 26 43 51 120 120 46 19 4 185
10 ศรีรัตนวิทยา 26 32 30 88 92 25 11 4 128
11 กันทรารมณ์ 26 27 24 77 111 22 6 2 139
12 บึงมะลูวิทยา 20 23 19 62 69 26 11 5 106
13 สวงษ์วิทยาคม 13 13 9 35 33 19 10 3 62
14 ราษีไศล 12 16 10 38 34 15 7 3 56
15 ตูมพิทยานุสรณ์ 12 13 14 39 43 28 17 4 88
16 เฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 11 14 16 41 71 35 9 4 115
17 กระแชงวิทยา 10 12 17 39 41 21 10 4 72
18 บ้านกันทรารมย์ 10 6 4 20 26 10 5 3 41
19 ศรีตระกูลวิทยา 9 11 10 30 38 6 8 3 52
20 ขุนหาญวิทยาสรรค์ 9 8 5 22 21 11 2 1 34
21 จตุรภูมิพิทยาคาร 9 3 10 22 21 12 8 5 41
22 วรคุณอุปถัมภ์ 8 4 3 15 20 9 1 6 30
23 กันทรลักษ์วิทยาคม 7 10 11 28 28 16 7 7 51
24 คลีกลิ้งพัฒนาทร 7 8 9 24 28 19 6 0 53
25 สวายพิทยาคม 7 5 6 18 18 15 1 1 34
26 บัวเจริญวิทยา 7 5 2 14 32 23 9 4 64
27 กุดเสลาวิทยาคม 7 3 1 11 14 2 1 1 17
28 ไพรบึงวิทยาคม 7 2 2 11 14 1 3 0 18
29 พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 6 19 7 32 26 14 10 6 50
30 ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 6 9 14 29 29 22 15 5 66
31 หนองคูวิทยา 6 5 2 13 15 10 8 5 33
32 โนนค้อวิทยาคม 6 4 4 14 40 21 8 1 69
33 ผักไหมวิทยานุกูล 5 16 9 30 38 12 7 5 57
34 ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 5 12 9 26 25 25 9 7 59
35 เขื่อนช้างวิทยาคาร 5 11 11 27 63 35 10 4 108
36 เคียวนำ 5 10 8 23 23 14 6 2 43
37 ละทายวิทยา 5 8 4 17 47 30 13 5 90
38 บึงบูรพ์ 5 7 9 21 28 20 7 3 55
39 น้ำเกลี้ยงวิทยา 5 7 5 17 28 14 7 3 49
40 วัดหลวงวิทยา 5 2 6 13 32 33 11 5 76
41 ภูมิซรอลวิทยา 4 3 5 12 23 15 12 5 50
42 บ้านโดนอาว 3 6 1 10 11 6 5 0 22
43 พยุห์วิทยา 3 5 7 15 37 17 9 5 63
44 ยางชุมน้อยพิทยาคม 3 3 7 13 38 15 7 2 60
45 นครศรีลำดวนวิทยา 3 3 7 13 30 22 11 7 63
46 บ้านตาอุด 3 3 3 9 11 14 6 3 31
47 สะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 3 3 2 8 16 7 7 8 30
48 โนนกระสังวิทยาคม 3 3 1 7 11 10 5 2 26
49 ลิ้นฟ้าพิทยาคม 3 2 2 7 20 18 9 4 47
50 ประสานมิตรวิทยา 3 2 1 6 16 17 4 2 37
51 เกศเกล้าวิทยา 3 1 0 4 6 0 1 1 7
52 ทุ่งสิมวิทยาคม 2 9 6 17 17 14 6 1 37
53 มัธยมบักดองวิทยา 2 6 4 12 16 30 9 6 55
54 น้ำคำวิทยา 2 4 3 9 21 15 12 4 48
55 ร่มโพธิ์วิทยา 2 2 0 4 4 0 0 0 4
56 ละลมวิทยา 1 6 8 15 21 16 9 2 46
57 พรานวิบูลวิทยา 1 5 5 11 20 11 5 1 36
58 ขุขันธ์ราษฎรบำรุง 1 3 0 4 12 8 3 1 23
59 เบญจประชาสรรค์ 1 2 2 5 6 7 1 3 14
60 ศรีแก้วพิทยา 1 2 0 3 2 4 5 0 11
61 สิริเกศน้อมเกล้า 1 1 1 3 25 16 11 3 52
62 โนนเพ็กวิทยาคม 1 1 1 3 19 15 8 6 42
63 คูซอดประชาสรรค์ 1 0 6 7 17 24 6 1 47
64 ไกรภักดีวิทยาคม 1 0 5 6 18 13 10 2 41
65 ศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ (ห้วยคล้า) 1 0 3 4 16 19 8 5 43
66 กระดุมทองวิทยา 1 0 2 3 6 2 2 0 10
67 รวมสินวิทยา 0 7 2 9 23 15 11 3 49
68 ราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ 0 3 6 9 19 14 13 2 46
69 มารีวิทยา 0 3 4 7 18 7 3 1 28
70 ไผ่งามพิทยาคม 0 3 4 7 11 14 10 3 35
71 ปรือใหญ่วิทยบัลลัง 0 2 4 6 12 7 10 4 29
72 ลมศักดิ์วิทยาคม 0 2 0 2 5 8 2 4 15
73 โคกหล่ามวิทยา 0 2 0 2 5 4 0 3 9
74 บัวน้อยวิทยา 0 1 2 3 12 14 5 2 31
75 กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 0 1 2 3 11 15 8 9 34
76 วัดมหาพุทธราม 0 1 0 1 2 5 0 2 7
77 บ้านเปือยประชาสามัคคี 0 0 1 1 7 13 4 2 24
78 วัลลภราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 3 1 1 1 5
79 เกียรติแก้ววิทยา 0 0 1 1 2 3 3 0 8
80 มัธยมโพนค้อ 0 0 0 0 4 10 6 2 20
81 วัดม่วงเปสิทธิวิทยา 0 0 0 0 0 3 2 1 5
82 กันทรลักษ์ธรรมวิทย์ 0 0 0 0 0 0 2 1 2
83 มัธยมจุลมณีศรีสะเกษ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 848 718 582 2,148 2,727 1,199 567 242 4,493