สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กันทรลักษ์วิทยา 96 30 17 143 140 12 5 0 157
2 ขุขันธ์ 73 34 11 118 113 18 5 2 136
3 ศรีสะเกษวิทยาลัย 65 34 16 115 131 8 3 0 142
4 กำแพง 63 29 16 108 111 10 7 0 128
5 สตรีสิริเกศ 53 34 16 103 117 9 4 1 130
6 ปรางค์กู่ 45 33 18 96 89 19 8 5 116
7 ส้มป่อยพิทยาคม 33 22 14 69 68 19 7 1 94
8 ห้วยทับทันวิทยาคม 28 22 21 71 70 24 14 4 108
9 ศรีรัตนวิทยา 25 31 29 85 89 25 11 3 125
10 กันทรารมณ์ 24 22 24 70 103 22 6 2 131
11 เบญจลักษ์พิทยา 18 39 47 104 102 45 19 4 166
12 บึงมะลูวิทยา 14 21 16 51 59 25 11 5 95
13 ตูมพิทยานุสรณ์ 12 10 11 33 37 28 17 4 82
14 สวงษ์วิทยาคม 11 12 9 32 30 19 10 3 59
15 ราษีไศล 10 15 9 34 30 15 7 3 52
16 บ้านกันทรารมย์ 10 6 4 20 26 10 5 3 41
17 เฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 9 14 16 39 69 35 9 4 113
18 ศรีตระกูลวิทยา 9 11 10 30 38 6 8 3 52
19 กระแชงวิทยา 8 8 16 32 34 20 10 4 64
20 วรคุณอุปถัมภ์ 7 3 3 13 18 9 1 6 28
21 กุดเสลาวิทยาคม 7 3 1 11 14 2 1 1 17
22 พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 6 19 7 32 26 14 10 6 50
23 กันทรลักษ์วิทยาคม 6 10 11 27 27 16 7 7 50
24 โนนค้อวิทยาคม 6 4 4 14 40 21 8 1 69
25 จตุรภูมิพิทยาคาร 6 2 10 18 17 12 8 5 37
26 เขื่อนช้างวิทยาคาร 5 11 8 24 61 34 10 4 105
27 เคียวนำ 5 9 8 22 22 14 6 2 42
28 ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 5 8 14 27 27 22 15 5 64
29 คลีกลิ้งพัฒนาทร 5 8 8 21 25 19 6 0 50
30 ละทายวิทยา 5 8 3 16 44 30 13 5 87
31 บึงบูรพ์ 5 7 9 21 28 20 7 3 55
32 ขุนหาญวิทยาสรรค์ 5 7 3 15 15 8 2 1 25
33 หนองคูวิทยา 5 5 2 12 14 10 8 5 32
34 ไพรบึงวิทยาคม 5 2 2 9 12 1 3 0 16
35 วัดหลวงวิทยา 5 1 6 12 31 33 11 5 75
36 น้ำเกลี้ยงวิทยา 4 6 5 15 26 14 7 3 47
37 ภูมิซรอลวิทยา 4 3 5 12 23 15 12 5 50
38 ผักไหมวิทยานุกูล 3 15 9 27 35 12 7 5 54
39 ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 3 12 9 24 23 25 9 7 57
40 บ้านโดนอาว 3 6 1 10 11 6 5 0 22
41 นครศรีลำดวนวิทยา 3 3 7 13 29 22 11 7 62
42 ยางชุมน้อยพิทยาคม 3 3 5 11 36 15 7 2 58
43 บ้านตาอุด 3 3 3 9 11 14 6 3 31
44 สะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 3 3 2 8 16 7 7 8 30
45 โนนกระสังวิทยาคม 3 3 1 7 11 10 5 2 26
46 ประสานมิตรวิทยา 3 2 1 6 16 17 4 2 37
47 เกศเกล้าวิทยา 3 1 0 4 6 0 1 1 7
48 มัธยมบักดองวิทยา 2 6 4 12 16 30 9 6 55
49 พยุห์วิทยา 2 5 7 14 36 17 9 5 62
50 ทุ่งสิมวิทยาคม 2 5 6 13 14 13 6 1 33
51 น้ำคำวิทยา 2 4 3 9 21 15 12 4 48
52 สวายพิทยาคม 2 3 6 11 11 15 1 1 27
53 ลิ้นฟ้าพิทยาคม 2 2 1 5 17 18 9 4 44
54 ร่มโพธิ์วิทยา 2 2 0 4 4 0 0 0 4
55 ละลมวิทยา 1 6 8 15 21 16 9 2 46
56 พรานวิบูลวิทยา 1 5 5 11 20 11 5 1 36
57 ขุขันธ์ราษฎรบำรุง 1 3 0 4 12 8 3 1 23
58 ศรีแก้วพิทยา 1 2 0 3 2 4 5 0 11
59 สิริเกศน้อมเกล้า 1 1 1 3 25 16 11 3 52
60 โนนเพ็กวิทยาคม 1 1 1 3 19 15 8 6 42
61 คูซอดประชาสรรค์ 1 0 6 7 16 24 6 1 46
62 ไกรภักดีวิทยาคม 1 0 5 6 17 13 10 2 40
63 ศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ (ห้วยคล้า) 1 0 3 4 16 19 8 5 43
64 กระดุมทองวิทยา 1 0 2 3 6 2 2 0 10
65 รวมสินวิทยา 0 7 2 9 23 15 11 3 49
66 มารีวิทยา 0 3 4 7 18 7 3 1 28
67 ไผ่งามพิทยาคม 0 3 4 7 11 14 10 3 35
68 บัวเจริญวิทยา 0 3 2 5 23 23 9 4 55
69 ปรือใหญ่วิทยบัลลัง 0 2 4 6 12 7 10 4 29
70 เบญจประชาสรรค์ 0 2 2 4 5 7 1 3 13
71 ลมศักดิ์วิทยาคม 0 2 0 2 5 8 2 4 15
72 โคกหล่ามวิทยา 0 2 0 2 5 4 0 3 9
73 ราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ 0 1 3 4 14 14 13 2 41
74 กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 0 1 2 3 11 15 8 9 34
75 บัวน้อยวิทยา 0 1 1 2 11 12 5 2 28
76 วัดมหาพุทธราม 0 1 0 1 2 5 0 2 7
77 บ้านเปือยประชาสามัคคี 0 0 1 1 7 13 4 2 24
78 วัลลภราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 3 1 1 1 5
79 เกียรติแก้ววิทยา 0 0 1 1 2 3 3 0 8
80 มัธยมโพนค้อ 0 0 0 0 4 10 6 2 20
81 วัดม่วงเปสิทธิวิทยา 0 0 0 0 0 3 2 1 5
82 กันทรลักษ์ธรรมวิทย์ 0 0 0 0 0 0 2 1 2
83 มัธยมจุลมณีศรีสะเกษ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 756 667 552 1,975 2,549 1,188 567 241 4,304