สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กันทรลักษ์วิทยา 140 12 5 0 157
2 ศรีสะเกษวิทยาลัย 131 8 3 0 142
3 สตรีสิริเกศ 117 9 4 1 130
4 ขุขันธ์ 113 18 5 2 136
5 กำแพง 111 10 7 0 128
6 กันทรารมณ์ 103 22 6 2 131
7 เบญจลักษ์พิทยา 102 45 19 4 166
8 ศรีรัตนวิทยา 89 25 11 3 125
9 ปรางค์กู่ 89 19 8 5 116
10 ห้วยทับทันวิทยาคม 70 24 14 4 108
11 เฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 69 35 9 4 113
12 ส้มป่อยพิทยาคม 68 19 7 1 94
13 เขื่อนช้างวิทยาคาร 61 34 10 4 105
14 บึงมะลูวิทยา 59 25 11 5 95
15 ละทายวิทยา 44 30 13 5 87
16 โนนค้อวิทยาคม 40 21 8 1 69
17 ศรีตระกูลวิทยา 38 6 8 3 52
18 ตูมพิทยานุสรณ์ 37 28 17 4 82
19 พยุห์วิทยา 36 17 9 5 62
20 ยางชุมน้อยพิทยาคม 36 15 7 2 58
21 ผักไหมวิทยานุกูล 35 12 7 5 54
22 กระแชงวิทยา 34 20 10 4 64
23 วัดหลวงวิทยา 31 33 11 5 75
24 สวงษ์วิทยาคม 30 19 10 3 59
25 ราษีไศล 30 15 7 3 52
26 นครศรีลำดวนวิทยา 29 22 11 7 62
27 บึงบูรพ์ 28 20 7 3 55
28 ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 27 22 15 5 64
29 กันทรลักษ์วิทยาคม 27 16 7 7 50
30 พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 26 14 10 6 50
31 น้ำเกลี้ยงวิทยา 26 14 7 3 47
32 บ้านกันทรารมย์ 26 10 5 3 41
33 คลีกลิ้งพัฒนาทร 25 19 6 0 50
34 สิริเกศน้อมเกล้า 25 16 11 3 52
35 ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 23 25 9 7 57
36 บัวเจริญวิทยา 23 23 9 4 55
37 ภูมิซรอลวิทยา 23 15 12 5 50
38 รวมสินวิทยา 23 15 11 3 49
39 เคียวนำ 22 14 6 2 42
40 ละลมวิทยา 21 16 9 2 46
41 น้ำคำวิทยา 21 15 12 4 48
42 พรานวิบูลวิทยา 20 11 5 1 36
43 โนนเพ็กวิทยาคม 19 15 8 6 42
44 วรคุณอุปถัมภ์ 18 9 1 6 28
45 มารีวิทยา 18 7 3 1 28
46 ลิ้นฟ้าพิทยาคม 17 18 9 4 44
47 ไกรภักดีวิทยาคม 17 13 10 2 40
48 จตุรภูมิพิทยาคาร 17 12 8 5 37
49 มัธยมบักดองวิทยา 16 30 9 6 55
50 คูซอดประชาสรรค์ 16 24 6 1 46
51 ศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ (ห้วยคล้า) 16 19 8 5 43
52 ประสานมิตรวิทยา 16 17 4 2 37
53 สะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 16 7 7 8 30
54 ขุนหาญวิทยาสรรค์ 15 8 2 1 25
55 ราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ 14 14 13 2 41
56 ทุ่งสิมวิทยาคม 14 13 6 1 33
57 หนองคูวิทยา 14 10 8 5 32
58 กุดเสลาวิทยาคม 14 2 1 1 17
59 ขุขันธ์ราษฎรบำรุง 12 8 3 1 23
60 ปรือใหญ่วิทยบัลลัง 12 7 10 4 29
61 ไพรบึงวิทยาคม 12 1 3 0 16
62 กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 11 15 8 9 34
63 สวายพิทยาคม 11 15 1 1 27
64 ไผ่งามพิทยาคม 11 14 10 3 35
65 บ้านตาอุด 11 14 6 3 31
66 บัวน้อยวิทยา 11 12 5 2 28
67 โนนกระสังวิทยาคม 11 10 5 2 26
68 บ้านโดนอาว 11 6 5 0 22
69 บ้านเปือยประชาสามัคคี 7 13 4 2 24
70 กระดุมทองวิทยา 6 2 2 0 10
71 เกศเกล้าวิทยา 6 0 1 1 7
72 ลมศักดิ์วิทยาคม 5 8 2 4 15
73 เบญจประชาสรรค์ 5 7 1 3 13
74 โคกหล่ามวิทยา 5 4 0 3 9
75 มัธยมโพนค้อ 4 10 6 2 20
76 ร่มโพธิ์วิทยา 4 0 0 0 4
77 วัลลภราษฎร์บำรุง 3 1 1 1 5
78 วัดมหาพุทธราม 2 5 0 2 7
79 ศรีแก้วพิทยา 2 4 5 0 11
80 เกียรติแก้ววิทยา 2 3 3 0 8
81 วัดม่วงเปสิทธิวิทยา 0 3 2 1 5
82 กันทรลักษ์ธรรมวิทย์ 0 0 2 1 2
83 มัธยมจุลมณีศรีสะเกษ 0 0 1 0 1
รวม 2,549 1,188 567 241 4,545