แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 166 147 89.63% 12 7.32% 5 3.05% 0 0% 164
2 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 169 142 92.81% 8 5.23% 3 1.96% 0 0% 153
3 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 144 122 89.71% 9 6.62% 4 2.94% 1 0.74% 136
4 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 196 120 63.49% 46 24.34% 19 10.05% 4 2.12% 189
5 โรงเรียนขุขันธ์ 156 117 82.39% 18 12.68% 5 3.52% 2 1.41% 142
6 โรงเรียนกำแพง 133 112 86.82% 10 7.75% 7 5.43% 0 0% 129
7 โรงเรียนกันทรารมณ์ 146 111 78.72% 22 15.6% 6 4.26% 2 1.42% 141
8 โรงเรียนปรางค์กู่ 134 98 75.38% 19 14.62% 8 6.15% 5 3.85% 130
9 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 143 92 69.7% 25 18.94% 11 8.33% 4 3.03% 132
10 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 123 75 63.56% 25 21.19% 14 11.86% 4 3.39% 118
11 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 104 73 73% 19 19% 7 7% 1 1% 100
12 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 129 71 59.66% 35 29.41% 9 7.56% 4 3.36% 119
13 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 119 69 62.16% 26 23.42% 11 9.91% 5 4.5% 111
14 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 117 63 56.25% 35 31.25% 10 8.93% 4 3.57% 112
15 โรงเรียนละทายวิทยา 107 47 49.47% 30 31.58% 13 13.68% 5 5.26% 95
16 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 124 43 46.74% 28 30.43% 17 18.48% 4 4.35% 92
17 โรงเรียนกระแชงวิทยา 85 41 53.95% 21 27.63% 10 13.16% 4 5.26% 76
18 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 79 40 57.14% 21 30% 8 11.43% 1 1.43% 70
19 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 85 38 61.29% 15 24.19% 7 11.29% 2 3.23% 62
20 โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 68 38 61.29% 12 19.35% 7 11.29% 5 8.06% 62
21 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 64 38 69.09% 6 10.91% 8 14.55% 3 5.45% 55
22 โรงเรียนพยุห์วิทยา 77 37 54.41% 17 25% 9 13.24% 5 7.35% 68
23 โรงเรียนราษีไศล 66 34 57.63% 15 25.42% 7 11.86% 3 5.08% 59
24 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 68 33 50.77% 19 29.23% 10 15.38% 3 4.62% 65
25 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 90 32 39.51% 33 40.74% 11 13.58% 5 6.17% 81
26 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา 73 32 47.06% 23 33.82% 9 13.24% 4 5.88% 68
27 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา 80 30 42.86% 22 31.43% 11 15.71% 7 10% 70
28 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 79 29 40.85% 22 30.99% 15 21.13% 5 7.04% 71
29 โรงเรียนบึงบูรพ์ 62 28 48.28% 20 34.48% 7 12.07% 3 5.17% 58
30 โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 56 28 52.83% 19 35.85% 6 11.32% 0 0% 53
31 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 59 28 48.28% 16 27.59% 7 12.07% 7 12.07% 58
32 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 62 28 53.85% 14 26.92% 7 13.46% 3 5.77% 52
33 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 72 26 46.43% 14 25% 10 17.86% 6 10.71% 56
34 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 52 26 59.09% 10 22.73% 5 11.36% 3 6.82% 44
35 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 82 25 37.88% 25 37.88% 9 13.64% 7 10.61% 66
36 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า 56 25 45.45% 16 29.09% 11 20% 3 5.45% 55
37 โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 62 23 41.82% 15 27.27% 12 21.82% 5 9.09% 55
38 โรงเรียนรวมสินวิทยา 52 23 44.23% 15 28.85% 11 21.15% 3 5.77% 52
39 โรงเรียนเคียวนำ 46 23 51.11% 14 31.11% 6 13.33% 2 4.44% 45
40 โรงเรียนละลมวิทยา 51 21 43.75% 16 33.33% 9 18.75% 2 4.17% 48
41 โรงเรียนน้ำคำวิทยา 69 21 40.38% 15 28.85% 12 23.08% 4 7.69% 52
42 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 60 21 45.65% 12 26.09% 8 17.39% 5 10.87% 46
43 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 47 21 60% 11 31.43% 2 5.71% 1 2.86% 35
44 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 56 20 39.22% 18 35.29% 9 17.65% 4 7.84% 51
45 โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา 53 20 54.05% 11 29.73% 5 13.51% 1 2.7% 37
46 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 44 20 55.56% 9 25% 1 2.78% 6 16.67% 36
47 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม 56 19 39.58% 15 31.25% 8 16.67% 6 12.5% 48
48 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ 61 19 39.58% 14 29.17% 13 27.08% 2 4.17% 48
49 โรงเรียนสวายพิทยาคม 44 18 51.43% 15 42.86% 1 2.86% 1 2.86% 35
50 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 58 18 41.86% 13 30.23% 10 23.26% 2 4.65% 43
51 โรงเรียนมารีวิทยา 30 18 62.07% 7 24.14% 3 10.34% 1 3.45% 29
52 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ 53 17 35.42% 24 50% 6 12.5% 1 2.08% 48
53 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม 49 17 44.74% 14 36.84% 6 15.79% 1 2.63% 38
54 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา 67 16 26.23% 30 49.18% 9 14.75% 6 9.84% 61
55 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ (ห้วยคล้า) 59 16 33.33% 19 39.58% 8 16.67% 5 10.42% 48
56 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 46 16 41.03% 17 43.59% 4 10.26% 2 5.13% 39
57 โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 39 16 42.11% 7 18.42% 7 18.42% 8 21.05% 38
58 โรงเรียนหนองคูวิทยา 43 15 39.47% 10 26.32% 8 21.05% 5 13.16% 38
59 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม 19 14 77.78% 2 11.11% 1 5.56% 1 5.56% 18
60 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 32 14 77.78% 1 5.56% 3 16.67% 0 0% 18
61 โรงเรียนบัวน้อยวิทยา 39 12 36.36% 14 42.42% 5 15.15% 2 6.06% 33
62 โรงเรียนขุขันธ์ราษฎรบำรุง 24 12 50% 8 33.33% 3 12.5% 1 4.17% 24
63 โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลัง 36 12 36.36% 7 21.21% 10 30.3% 4 12.12% 33
64 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 61 11 25.58% 15 34.88% 8 18.6% 9 20.93% 43
65 โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม 47 11 28.95% 14 36.84% 10 26.32% 3 7.89% 38
66 โรงเรียนบ้านตาอุด 38 11 32.35% 14 41.18% 6 17.65% 3 8.82% 34
67 โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม 36 11 39.29% 10 35.71% 5 17.86% 2 7.14% 28
68 โรงเรียนบ้านโดนอาว 31 11 50% 6 27.27% 5 22.73% 0 0% 22
69 โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี 27 7 26.92% 13 50% 4 15.38% 2 7.69% 26
70 โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ 24 6 35.29% 7 41.18% 1 5.88% 3 17.65% 17
71 โรงเรียนกระดุมทองวิทยา 13 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
72 โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา 9 6 75% 0 0% 1 12.5% 1 12.5% 8
73 โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม 26 5 26.32% 8 42.11% 2 10.53% 4 21.05% 19
74 โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา 14 5 41.67% 4 33.33% 0 0% 3 25% 12
75 โรงเรียนมัธยมโพนค้อ 27 4 18.18% 10 45.45% 6 27.27% 2 9.09% 22
76 โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
77 โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง 8 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
78 โรงเรียนวัดมหาพุทธราม 13 2 22.22% 5 55.56% 0 0% 2 22.22% 9
79 โรงเรียนศรีแก้วพิทยา 17 2 18.18% 4 36.36% 5 45.45% 0 0% 11
80 โรงเรียนเกียรติแก้ววิทยา 13 2 25% 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 8
81 โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา 12 0 0% 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 6
82 โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
83 โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ 24 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]