งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 หอประชุมนันทพันธ์ (สพม. 28) 8 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 หอประชุมนันทพันธ์ (สพม. 28) 8 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 หอประชุมนันทพันธ์ (สพม. 28) 8 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 หอประชุมนันทพันธ์ (สพม. 28) 8 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 หอประชุมนันทพันธ์ (สพม. 28) 9 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 หอประชุมนันทพันธ์ (สพม. 28) 9 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 หอประชุมนันทพันธ์ (สพม. 28) 9 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 หอประชุมนันทพันธ์ (สพม. 28) 9 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 หอประชุมนันทพันธ์ (สพม. 28) 8 พ.ย. 2561 13.00-16.30
-
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 หอประชุมนันทพันธ์ (สพม. 28) 9 พ.ย. 2561 13.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]