งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 628 9 พ.ย. 2561 09.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ุ638 9 พ.ย. 2561 09.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพง อาคาร 4 9 พ.ย. 2561 09.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพง อาคาร 4 9 พ.ย. 2561 09.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพง อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 738 9 พ.ย. 2561 09.00
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพง อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง อาเซียน 9 พ.ย. 2561 09.00
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนกำแพง หอประชุม 1 9 พ.ย. 2561 09.00
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนกำแพง หอประชุม 2 9 พ.ย. 2561 09.00
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพง ห้องสมุด อาคาร 6 9 พ.ย. 2561 09.00
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพง ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 9 พ.ย. 2561 09.00
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพง อาคาร 3 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 9 พ.ย. 2561 09.00
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพง อาคาร 3 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 9 พ.ย. 2561 09.00
-
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนกำแพง อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 9 พ.ย. 2561 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]