งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกันทรารมณ์ อาคาร5 ชั้น 1 ห้อง 511-517 8 พ.ย. 2561 09.00-12.00 -
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรารมณ์ อาคาร5 ชั้น 1 ห้อง 511-517 8 พ.ย. 2561 09.00-12.00 -
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกันทรารมณ์ อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 111-117 8 พ.ย. 2561 09.00-12.00 มีโต๊ะจัดเตรียมไว้ให้
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรารมณ์ อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 122-128 8 พ.ย. 2561 09.00-12.00 มีโต๊ะจัดเตรียมไว้ให้
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนกันทรารมณ์ อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 122-128 8 พ.ย. 2561 09.00-12.00 มีโต๊ะจัดเตรียมไว้ให้
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรารมณ์ อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 111-117 8 พ.ย. 2561 09.00-12.00 มีโต๊ะจัดเตรียมไว้ให้
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนกันทรารมณ์ อาคาร3 ชั้น 1-2 ห้อง KRict-315 8 พ.ย. 2561 09.00-16.00 สิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันต้องจัดเตรียมมาเอง 1.Flash Drive 2.เมาส์ 3.แป้นพิมพ์ ***โปรแกรมที่ใช้แข่งขัน GSP เวอร์ชั่น5
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรารมณ์ อาคาร3 ชั้น 1-2 ห้อง 315-316 8 พ.ย. 2561 09.00-16.00 สิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันต้องจัดเตรียมมาเอง 1.Flash Drive 2.เมาส์ 3.แป้นพิมพ์ ***โปรแกรมที่ใช้แข่งขัน GSP เวอร์ชั่น5
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนกันทรารมณ์ หอประชุม ชั้น 2 8 พ.ย. 2561 09.00-12.00 -
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรารมณ์ หอประชุม ชั้น 2 8 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
11 688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนกันทรารมณ์ K.R.โดม ห้อง ลานโล่ง 8 พ.ย. 2561 09.00-16.00 สิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันต้องจัดเตรียมมาเอง 1.กระดานเอแม็ท 2.นาฬิกาจับเวลา
12 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรารมณ์ K.R.โดม ชั้น 1 ห้อง ลานโล่ง 8 พ.ย. 2561 09.00-16.00
-
13 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนกันทรารมณ์ อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 8 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
14 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรารมณ์ อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 8 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
15 726 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนกันทรารมณ์ อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 111 8 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]