สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 3]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 โพนทองพัฒนาวิทยา 62 26 14 102
2 เสลภูมิพิทยาคม 41 37 20 98
3 หนองพอกวิทยาลัย 22 23 15 60
4 เชียงใหม่ประชานุสรณ์ 14 9 12 35
5 เมยวดีพิทยาคม 10 14 18 42
6 โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 9 8 6 23
7 ม่วงมิตรวิทยาคม 7 12 8 27
8 โพนทองวิทยายน 6 8 5 19
9 คำนาดีพิทยาคม 4 8 1 13
10 โพธิ์ศรีสว่างวิทยา 4 7 4 15
11 วังหลวงวิทยาคม 4 6 4 14
12 โพธิ์ทองวิทยาคาร 4 3 5 12
13 อนุบาลเกาะแก้ว 3 1 0 4
14 โพธิ์แก้วประชาสรรค์ 3 0 0 3
15 ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 2 8 4 14
16 ผาน้ำทิพย์วิทยา 2 6 7 15
17 เสลภูมิ 2 5 3 10
18 จารุณีศึกษา 2 2 3 7
19 โนนชัยศรีวิทยา 2 1 3 6
20 ท่าม่วงวิทยาคม 1 2 6 9
21 ขวาววิทยาคาร 1 1 3 5
22 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 0 1 3 4
23 อนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา 0 0 2 2
24 ประชานิยมปณิธานพัฒน์ 0 0 1 1
25 เสลภูมิวิทยาสันต์ 0 0 0 0
26 อนุบาลเครือวัลย์ 0 0 0 0
27 ปริยัติสามัญโพนทองวิทยานุสรณ์ 0 0 0 0
28 อนุบาลสุนันทา 0 0 0 0
29 อนุบาลภาคภูมิ 0 0 0 0
รวม 205 188 147 540

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คุณครูกฤติยา พลหาญ 098-289-1900 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม , คุณครูวนัสนันท์ คูคำ 087-861-1207 โรงเรียนเสลภูมิ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]