สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 3]
สรุปผลการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 68
ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กลุ่ม 3
ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม และโรงเรียนเสลภูมิ
วันที่ 8-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  โพนทองพัฒนาวิทยา ได้  129  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 135 เหรียญ 
อันดับที่ 2  เสลภูมิพิทยาคม ได้  122  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 132 เหรียญ 
อันดับที่ 3  หนองพอกวิทยาลัย ได้  90  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 107 เหรียญ 
อันดับที่ 4  เมยวดีพิทยาคม ได้  67  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 86 เหรียญ 
อันดับที่ 5  เชียงใหม่ประชานุสรณ์ ได้  53  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 72 เหรียญ 
อันดับที่ 6  ม่วงมิตรวิทยาคม ได้  51  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 69 เหรียญ 
อันดับที่ 7  โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ ได้  49  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 72 เหรียญ 
อันดับที่ 8  โพนทองวิทยายน ได้  48  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 70 เหรียญ 
อันดับที่ 9  โพธิ์ทองวิทยาคาร ได้  35  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 58 เหรียญ 
อันดับที่ 10  คำนาดีพิทยาคม ได้  35  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 47 เหรียญ 
อันดับที่ 11  ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ ได้  34  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 47 เหรียญ 
อันดับที่ 12  เสลภูมิ ได้  32  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 46 เหรียญ 
อันดับที่ 13  ผาน้ำทิพย์วิทยา ได้  29  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 47 เหรียญ 
อันดับที่ 14  โพธิ์ศรีสว่างวิทยา ได้  28  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 38 เหรียญ 
อันดับที่ 15  ท่าม่วงวิทยาคม ได้  25  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 38 เหรียญ 
อันดับที่ 16  วังหลวงวิทยาคม ได้  24  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 36 เหรียญ 
อันดับที่ 17  โนนชัยศรีวิทยา ได้  19  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 33 เหรียญ 
อันดับที่ 18  อนุบาลเกาะแก้ว ได้  16  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 31 เหรียญ 
อันดับที่ 19  จารุณีศึกษา ได้  14  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 21 เหรียญ 
อันดับที่ 20  ขวาววิทยาคาร ได้  12  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 21  สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้  11  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 18 เหรียญ 
อันดับที่ 22  โพธิ์แก้วประชาสรรค์ ได้  11  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 23  ประชานิยมปณิธานพัฒน์ ได้  8  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 19 เหรียญ 
อันดับที่ 24  อนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา ได้  5  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ 
อันดับที่ 25  เสลภูมิวิทยาสันต์ ได้  4  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 26  อนุบาลเครือวัลย์ ได้  2  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 27  ปริยัติสามัญโพนทองวิทยานุสรณ์ ได้  1  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 28  อนุบาลสุนันทา ได้  1  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 29  อนุบาลภาคภูมิ ได้  1  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 3 เหรียญ