สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 3]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 โพนทองพัฒนาวิทยา 122 6 0 0 128
2 เสลภูมิพิทยาคม 117 10 0 0 127
3 หนองพอกวิทยาลัย 88 14 3 0 105
4 เมยวดีพิทยาคม 62 13 6 0 81
5 ม่วงมิตรวิทยาคม 51 12 6 0 69
6 เชียงใหม่ประชานุสรณ์ 50 9 10 0 69
7 โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 48 16 7 1 71
8 โพนทองวิทยายน 48 9 13 0 70
9 โพธิ์ทองวิทยาคาร 35 12 11 2 58
10 คำนาดีพิทยาคม 35 9 3 1 47
11 ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 33 12 1 0 46
12 เสลภูมิ 32 10 4 2 46
13 ผาน้ำทิพย์วิทยา 26 12 6 0 44
14 โพธิ์ศรีสว่างวิทยา 26 6 4 3 36
15 ท่าม่วงวิทยาคม 24 9 4 0 37
16 วังหลวงวิทยาคม 24 6 6 1 36
17 อนุบาลเกาะแก้ว 15 6 9 1 30
18 โนนชัยศรีวิทยา 15 5 9 1 29
19 จารุณีศึกษา 14 6 1 1 21
20 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 11 4 3 1 18
21 ขวาววิทยาคาร 10 1 3 0 14
22 โพธิ์แก้วประชาสรรค์ 8 4 2 1 14
23 ประชานิยมปณิธานพัฒน์ 7 6 5 0 18
24 อนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา 5 1 6 0 12
25 เสลภูมิวิทยาสันต์ 4 0 2 1 6
26 อนุบาลเครือวัลย์ 2 1 2 0 5
27 ปริยัติสามัญโพนทองวิทยานุสรณ์ 1 3 1 0 5
28 อนุบาลสุนันทา 1 1 4 0 6
29 อนุบาลภาคภูมิ 1 1 1 0 3
รวม 915 204 132 16 1,267