แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 3]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 137 129 95.56% 6 4.44% 0 0% 0 0% 135
2 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 136 122 92.42% 10 7.58% 0 0% 0 0% 132
3 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 115 90 84.11% 14 13.08% 3 2.8% 0 0% 107
4 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 87 67 77.91% 13 15.12% 6 6.98% 0 0% 86
5 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 76 53 73.61% 9 12.5% 10 13.89% 0 0% 72
6 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 69 51 73.91% 12 17.39% 6 8.7% 0 0% 69
7 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 84 49 67.12% 16 21.92% 7 9.59% 1 1.37% 73
8 โรงเรียนโพนทองวิทยายน 91 48 68.57% 9 12.86% 13 18.57% 0 0% 70
9 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร 66 35 58.33% 12 20% 11 18.33% 2 3.33% 60
10 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 60 35 72.92% 9 18.75% 3 6.25% 1 2.08% 48
11 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 48 34 72.34% 12 25.53% 1 2.13% 0 0% 47
12 โรงเรียนเสลภูมิ 52 32 66.67% 10 20.83% 4 8.33% 2 4.17% 48
13 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา 53 29 61.7% 12 25.53% 6 12.77% 0 0% 47
14 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 47 28 68.29% 6 14.63% 4 9.76% 3 7.32% 41
15 โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม 39 25 65.79% 9 23.68% 4 10.53% 0 0% 38
16 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม 40 24 64.86% 6 16.22% 6 16.22% 1 2.7% 37
17 โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา 36 19 55.88% 5 14.71% 9 26.47% 1 2.94% 34
18 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว 37 16 50% 6 18.75% 9 28.13% 1 3.13% 32
19 โรงเรียนจารุณีศึกษา 25 14 63.64% 6 27.27% 1 4.55% 1 4.55% 22
20 โรงเรียนขวาววิทยาคาร 20 12 75% 1 6.25% 3 18.75% 0 0% 16
21 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 23 11 57.89% 4 21.05% 3 15.79% 1 5.26% 19
22 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ 20 11 61.11% 4 22.22% 2 11.11% 1 5.56% 18
23 โรงเรียนประชานิยมปณิธานพัฒน์ 21 8 42.11% 6 31.58% 5 26.32% 0 0% 19
24 โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา 13 5 41.67% 1 8.33% 6 50% 0 0% 12
25 โรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์ 7 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 1 14.29% 7
26 โรงเรียนอนุบาลเครือวัลย์ 6 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
27 โรงเรียนปริยัติสามัญโพนทองวิทยานุสรณ์ 6 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
28 โรงเรียนอนุบาลสุนันทา 6 1 16.67% 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 6
29 โรงเรียนอนุบาลภาคภูมิ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คุณครูกฤติยา พลหาญ 098-289-1900 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม , คุณครูวนัสนันท์ คูคำ 087-861-1207 โรงเรียนเสลภูมิ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]