งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 68
ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กลุ่ม 3
ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม และโรงเรียนเสลภูมิ
วันที่ 8-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 8 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 8 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 8 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334 8 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335 8 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335 8 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม หอประชุมตักกสิลา 8 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม หอประชุมตักกสิลา 8 พ.ย. 2561 13.00-14.00
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 8 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 312 8 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 338 8 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 8 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 8 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ คุณครูกฤติยา พลหาญ 098-289-1900 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม , คุณครูวนัสนันท์ คูคำ 087-861-1207 โรงเรียนเสลภูมิ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]