งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 68
ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กลุ่ม 3
ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม และโรงเรียนเสลภูมิ
วันที่ 8-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 421 8 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 421 8 พ.ย. 2561 13.00-16.00
-
3 650 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 422 8 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
4 651 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 422 8 พ.ย. 2561 13.00-16.00
-
5 654 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 423 8 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
6 655 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 423 8 พ.ย. 2561 13.00-16.00
-
7 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 424 8 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
8 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 424 8 พ.ย. 2561 13.00-16.00
-
9 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง ห้องศูนย์สื่อภาษาไทย 8 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
10 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง ห้องศูนย์สื่อภาษาไทย 8 พ.ย. 2561 13.00-16.00
-
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 426 8 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 426 8 พ.ย. 2561 10.00 เป็นต้นไป
-
13 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 431 8 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
14 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 431 8 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ คุณครูกฤติยา พลหาญ 098-289-1900 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม , คุณครูวนัสนันท์ คูคำ 087-861-1207 โรงเรียนเสลภูมิ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]