งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์


เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คลิกที่นี่

ตรวจสอบรายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคได้ที่นี่
https://esan68.sillapa.net/sm-npm/modules/report/report_winner.php
กรณีเปลี่ยนแปลงผู้แข่งขันหรือผู้ควบคุมทีม ให้ดำเนินการโดยการติดต่อเลขาศูนย์กิจกรรมนั้นๆ


ครู-นักเรียน | กรรมการ |คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
*นักเรียน ครูฝึกสอน ต้องแนบรูปภาพ ถึงจะสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวได้

 

* * ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน * * 
หุ่นยนต์  รูปแบบการแข่งขันและสนามหุ่นยนต์ <<คลิ๊ก
คอมพิวเตอร์ หัวข้อแข่งขันรายการต่างๆ <<คลิ๊ก
รายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
 All in One Desktop 40 เครื่อง  CPU core i5-7500 RAM DDR4  GB Win10
ห้องคอมพิวเตอร์ 2
 All in One Desktop 40 เครื่อง  CPU core i3-5005U  RAM DDR4  4GB  Win10
ห้องคอมพิวเตอร์ 3 
All in One Desktop 40 เครื่อง  All in One Desktop 30 เครื่อง
 CPU core i3-6100  RAM DDR4  4GB  Win10  All in One Desktop 10 เครื่อง  CPU core i5-7500  RAM DDR4  4GB  Win10
ห้องคอมพิวเตอร์ 4 
 PC 20 เครื่อง CPU core i3-7100  RAM DDR4  4GB  Win10
ห้อง นำเสนอโครงงาน เตรียมโต๊ะให้ 6 โต๊ะ
------------------------------------------------
กิจกรรมตัดต่อภาพยนตร์
หัวข้อ 1. เศรษฐกิจพอเพียง
         2. ท่องเที่ยวไทย
         3. Thailand 4.0
การเตรียมการ
1.1 ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันเตรียมหูฟังที่ใช้บันทึกเสียงเป็น พอร์ต USB
1.2 ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันเตรียมโปรแกรมต่าง ๆ ที่ใช้ตัดต่อภาพยนตร์ ลงใน Flash Drive
1.3 การแข่งขันไม่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
1.4 ระบบปฏิบัติการ Windows 10    64 bit
1.5 เริ่มลงโปรแกรม 07.30 – 09.00 น.
------------------------------------------------
รูปเล่มรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์
ให้แต่ละทีมนำส่งให้คณะกรรมการในวันที่ 3 กันยายน 2561 ในที่ประชุมกรรมการที่โรงเรียนปิยะฯ และทางศูนย์เทคโนฯจะโทรแจ้งทุกโรงเรียนที่ส่งแข่งโครงงานคอมพิวเตอร์
   
   
ศูนย์ ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทย สร้างสรรค์ ต้น ปลาย ให้ส่งรูปเล่ม ในวันที่ 3 กันยายน 2561 ที่ครูวัฒนศักดิ์ วัฒนภูทอง โทร.089 941 7066 ในวันประชุมที่โรงเรียน
ศรีบัวบานวิทยาคม
ศูนย์การงานอาชีพ รายงานโครงงานอาชีพ ให้แต่ละทีมนำส่งให้คณะกรรมการในวันที่ 3 กันยายน 2561  ในที่ประชุมคณะกรรมการ ที่โรงเรียนปิยะฯ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประเด็นการแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก 
ม.ต้น -เยาวชนไทยใส่ใจจิตอาสาพัฒนาสังคม 
ม.ปลาย -นครพนม 232 ปี ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงค์
ขอให้ทุกทีมมารายงานตัว 08.00-08.30 น. เริ่มแข่งขันในเวลา 09.00 น.
 
วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น และ ม.ปลาย
 1. นักเรียนนำเสนอ 7 นาที และกรรมการซักถาม 3 นาที รวม 10 นาที
 2. การประกวดระดับ สพม. ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ตามเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน 5 เล่ม และจับสลากลำดับการนำเสนอ จากนั้นนำโครงงานไปติดตั้งตามลำดับที่จับสลากได้
 3. เวลาในการลงทะเบียนและส่งรูปเล่มรายงาน ไม่เกิน 09.00 น. ในวันที่มีการประกวดโครงงาน
 4. พื้นที่จัดวางแผงโครงงาน คณะกรรมการจัดให้เท่ากันไม่เกิน 1.50 ม. × 1.00 ม.  อุปกรณ์อื่นๆ ที่นำมาสาธิตอาจวางบนโต๊ะ โดยไม่ยื่นออกมาจากโต๊ะเกิน 60 ซม
 5. กรุณาอ่านหลักเกณฑ์การประกวดให้ชัดเจน
ศูนย์ภาษาไทย  - บทอาขยานภาษาไทยที่ใช้ในการแข่งขัน <<คลิ๊ก 
กิจกรรมต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) 
ในวันแข่งขันให้นำกระดานพลาสติกมาด้วย
กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก
ให้ผู้เข้าแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม ต้น หัวข้อเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ และ ม ปลายหัวข้อเรื่อง เยาวชนไทยยุคไทยแลนด์ 4.0
ศูนย์ภาษาต่างประเทศ Crossword 
1. ครูท่านใดต้องการดาวน์โหลดโปรแกรมตรวจคำศัพท์ ให้นำ notebook มาด้วย
2. ให้นำอุปกรณ์การแข่งขันมาด้วย
3. ให้เข้าโหลด app ชื่อ scrabble clock จาก play store (นาฬิกาจับเวลา)
ศูนย์สังคมศึกษาฯ กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ม.ปลาย
-  การแต่งกาย
1. ถุงเท้าขาวยาวพับ 2  หรือตามระเบียบของแต่ละโรงเรียน
2. ผมเก็บให้เรียบร้อย
3. ไม่แต่งหน้า
4. ไม่ไว้เล็บยาว
5. ไม่ใช้เครื่องประดับที่เป็นแฟชั่น
กิจกรรมสวดมนต์แปล 
แจ้งการถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์สำหรับนักเรียนที่เข้าทำการแข่งขันต้องทำความเคารพแบบถอนสายบัวยืนตรงวาดเท้าซ้ายไปข้างหลังเท้าขวายืนตรงอยู่กับที่ (นักเรียนหญิง)
ศูนย์คณิตศาสตร์ กิจกรรมการแข่งขัน GSP 
สถานที่แข่งขัน รร.ปิยะมหาราชาลัย อาคารปาริชาต ชั้น 1 ห้อง ICT4 (เก่า) ติดบันไดแข่งขันโดยใช้โปรแกรม GSP เวอร์ชั่น 4 (ปีการศึกษา 2562 เริ่มใช้เวอร์ชั่น 5 ในการแข่งขัน)
หัวข้อการสร้างสรรค์ผลงาน (ข้อ 5) จะแจ้งในวันแข่งขัน
กิจกรรม A-Math
ในวันแข่งให้ผู้เข้าแข่งขันนำกระดาน A-Math พร้อมเบี้ยมาด้วย
ติดตั้งแอพลิเคชั่นนาฬิกา (chess clock for scrabble หรือ chess clock) ลงบนสมาร์ทโฟนของผู้เข้าแข่งขัน

เกณฑ์การแก้ไขชื่อ เปลี่ยนแปลงนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน


[หนังสือขอแก้ไขชื่อ เปลี่ยนตัว]  [หนังสือขอเพิ่มชื่อนักเรียน ครู
*การดำเนินการหลังปิดการลงทะเบียน สามารถดำเนินการได้ 2 วิธี
1. ติดต่อเลขศูนย์ฯ เพื่อขอเปลี่ยนตัว(แนบเอกสารส่งemail/ติดต่อโดยตรง)
2. ยื่น ณ จุดรายงานตัว (วันแข่งขัน)
ประธานศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระเป็นผู้พิจารณา

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 53
จำนวนทีม 3,254
จำนวนนักเรียน 7,419
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 5,058
จำนวนกรรมการ 2,023
ครู+นักเรียน 12,477
ครู+นักเรียน+กรรมการ 14,500
ประกาศผลแล้ว 216/240 (90.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 1
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 1
สัปดาห์ที่แล้ว 0
เดือนนี้ 13
เดือนที่แล้ว 0
ปีนี้ 13
ทั้งหมด 314,727