สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมะค่าวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงธิชานันท์  น้อยมะดัน
2. เด็กหญิงระพีพรรณ  น้อยกลาง
 
1. นางสาวจิตรปราณี  แพงบุญ
2. นายอริยพงษ์  ศรีสุพัฒน์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.83 เงิน 9 1. นางสาวศิริวิมล  พวงศรี
 
1. นายออมทรัพย์  ภู่หมื่นไวย์