สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-���������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  พวงนอก
2. นายจตุพล  ปิดตาธะสา
3. นายจตุมงคล  แพงสวัสดิ์
4. นายจักรกฤษ  มุ่งใกล้กลาง
5. นายณัชพล  เพศคำ
6. นายณัฐวุฒิ  หร่ายพิมาย
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 12 1. เด็กหญิงวิศรุตา    ทองเล็ก
 
1. นางไพรวรรณ์   ชัยมงคล
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.83 เงิน 7 1. นางสาวปนัดดา  ปาปะเน
 
1. นางไพรวรรณ์   ชัยมงคล
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงอุสารวี   ภมร
 
1. นางไพรวรรณ์   ชัยมงคล
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธิติยา  พบเกาะ
 
1. นางไพรวรรณ์  ชัยมงคล
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนริศรา   มานะการ
 
1. นางไพรวรรณ์   ชัยมงคล
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธิติยา   พบเกาะ
 
1. นางไพรวรรณ์   ชัยมงคล
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงอุสารวี   ภมร
 
1. นางไพรวรรณ์   ชัยมงคล
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.8 เงิน 4 1. นางสาวปนัดดา  ปาปะเน
 
1. นางไพรวรรณ์   ชัยมงคล